giải sgk toán 7 kết nối tri thức

Đề bài

Người tao lăm le thực hiện một tuyến đường nhập 15 ngày. Một team người công nhân 45 người thực hiện 10 ngày vừa mới được 50% việc làm. Hỏi cần bổ sung cập nhật tăng từng nào người nữa nhằm rất có thể hoàn thành xong việc làm trúng hạn ( biết năng suất làm việc của từng người là như nhau)?

Bạn đang xem: giải sgk toán 7 kết nối tri thức

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tích số người và thời hạn hoàn thành xong là ko đổi

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Cách 1: Gọi số người cần thiết hoàn thành xong việc làm trúng hạn là x ( người) (x \( \in \)N*)

Vì team người công nhân 45 người thực hiện 10 ngày vừa mới được 50% việc làm nên team 45 người thực hiện đôi mươi ngày mới nhất hoàn thành việc làm.

Xem thêm: thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau

Vì tích số người và thời hạn hoàn thành xong là ko thay đổi nên

15.x=45.20

\( \Rightarrow x = \dfrac{{45.20}}{{15}} = 60\)

Vậy cần thiết bổ sung cập nhật thêm: 60 – 45 = 15 người nữa nhằm rất có thể hoàn thành xong việc làm trúng hạn.

Cách 2:

Vì team người công nhân 45 người thực hiện 10 ngày vừa mới được 50% việc làm nên team 45 người thực hiện đôi mươi ngày mới nhất hoàn thành việc làm.

Xem thêm: sách toán 10 kết nối tri thức tập 2

Khi cơ 45.đôi mươi = 900 người thực hiện trong một ngày thì hoàn thành xong việc làm.

Để hoàn thành xong việc làm nhập 15 ngày thì nên 900 : 15 = 60 (người).

Vậy cần thiết bổ sung cập nhật thêm: 60 – 45 = 15 người nữa nhằm rất có thể hoàn thành xong việc làm trúng hạn.