hải phòng có bao nhiêu quận huyện

Thành phố Hải Phòng

Bạn đang xem: hải phòng có bao nhiêu quận huyện

Thành phố TP Hải Phòng với diện tích S. 1523,4 km2, dân sinh 2028514 người(2019), mã số xe pháo 15, 16. Thành phố TP Hải Phòng với 7 Quận 8 Huyện. Thành phố TP Hải Phòng với 217 đơn vị chức năng hành chủ yếu, bao hàm 141 Xã, 10 Thị trấn, 66 Phường.


Stt Đơn vị Tên
1 Quận Quận Hồng Bàng
2 Quận Quận Ngô Quyền
3 Quận Quận Lê Chân
4 Quận Quận Hải An
5 Quận Quận Kiến An
6 Quận Quận Đồ Sơn
7 Quận Quận Dương Kinh
8 Huyện Huyện Thuỷ Nguyên
9 Huyện Huyện An Dương
10 Huyện Huyện An Lão
11 Huyện Huyện Kiến Thuỵ
12 Huyện Huyện Tiên Lãng
13 Huyện Huyện Vĩnh Bảo
14 Huyện Huyện Cát Hải
15 Huyện Huyện Bạch Long Vĩ

Xem địa điểm Thành phố TP Hải Phòng Trên bạn dạng loại gmap

1. Quận Hồng Bàng là 1 trong những Quận trực nằm trong Thành phố Hải Phòng. Quận Hồng Bàng với 9 đơn vị chức năng hành chủ yếu, bao hàm 9 Phường. Sau đấy là list những đơn vị chức năng hành chủ yếu nằm trong Quận Hồng Bàng. (Phường Quán Toan, Phường Hùng Vương, Phường Sở Dầu, Phường Thượng Lý, Phường Hạ Lý, Phường Minh Khai, Phường Trại Chuối, Phường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Bội Châu).

2. Quận Ngô Quyền là 1 trong những Quận trực nằm trong Thành phố Hải Phòng. Quận Ngô Quyền với 12 đơn vị chức năng hành chủ yếu, bao hàm 12 Phường. Sau đấy là list những đơn vị chức năng hành chủ yếu nằm trong Quận Ngô Quyền. (Phường Máy Chai, Phường Máy Tơ, Phường Vạn Mỹ, Phường Cầu Tre, Phường Lạc Viên, Phường Gia Viên, Phường Đông Khê, Phường Cầu Đất, Phường Lê Lợi, Phường Đằng Giang, Phường Lạch Tray, Phường Đổng Quốc Bình).

3. Quận Lê Chân là 1 trong những Quận trực nằm trong Thành phố Hải Phòng. Quận Lê Chân với 15 đơn vị chức năng hành chủ yếu, bao hàm 15 Phường. Sau đấy là list những đơn vị chức năng hành chủ yếu nằm trong Quận Lê Chân. (Phường Cát Dài, Phường An Biên, Phường Lam Sơn, Phường An Dương, Phường Trần Nguyên Hãn, Phường Hồ Nam, Phường Trại Cau, Phường Dư Hàng, Phường Hàng Kênh, Phường Đông Hải, Phường Niệm Nghĩa, Phường Nghĩa Xá, Phường Dư Hàng Kênh, Phường Kênh Dương, Phường Vĩnh Niệm).

4. Quận Hải An là 1 trong những Quận trực nằm trong Thành phố Hải Phòng. Quận Hải An với 8 đơn vị chức năng hành chủ yếu, bao hàm 8 Phường. Sau đấy là list những đơn vị chức năng hành chủ yếu nằm trong Quận Hải An. (Phường Đông Hải 1, Phường Đông Hải 2, Phường Đằng Lâm, Phường Thành Tô, Phường Đằng Hải, Phường Nam Hải, Phường Cát Bi, Phường Tràng Cát).

5. Quận Kiến An là 1 trong những Quận trực nằm trong Thành phố Hải Phòng. Quận Kiến An với 10 đơn vị chức năng hành chủ yếu, bao hàm 10 Phường. Sau đấy là list những đơn vị chức năng hành chủ yếu nằm trong Quận Kiến An. (Phường Quán Trữ, Phường Lãm Hà, Phường Đồng Hoà, Phường Bắc Sơn, Phường Nam Sơn, Phường Ngọc Sơn, Phường Trần Thành Ngọ, Phường Văn Đẩu, Phường Phù Liễn, Phường Tràng Minh).

6. Quận Đồ Sơn là 1 trong những Quận trực nằm trong Thành phố Hải Phòng. Quận Đồ Sơn với 6 đơn vị chức năng hành chủ yếu, bao hàm 6 Phường. Sau đấy là list những đơn vị chức năng hành chủ yếu nằm trong Quận Đồ Sơn. (Phường Ngọc Xuyên, Phường Vạn Hương, Phường Minh Đức, Phường Bàng La, Phường Hợp Đức, Phường Hải Sơn).

Xem thêm: 5 bài tập pháp luân công thời gian 50 phút

7. Quận Dương Kinh là 1 trong những Quận trực nằm trong Thành phố Hải Phòng. Quận Dương Kinh với 6 đơn vị chức năng hành chủ yếu, bao hàm 6 Phường. Sau đấy là list những đơn vị chức năng hành chủ yếu nằm trong Quận Dương Kinh. (Phường Đa Phúc, Phường Hưng Đạo, Phường Anh Dũng, Phường Hải Thành, Phường Hoà Nghĩa, Phường Tân Thành).

8. Huyện Thuỷ Nguyên là 1 trong những Huyện trực nằm trong Thành phố Hải Phòng. Huyện Thuỷ Nguyên với 37 đơn vị chức năng hành chủ yếu, bao hàm 35 Xã, 2 Thị trấn. Sau đấy là list những đơn vị chức năng hành chủ yếu nằm trong Huyện Thuỷ Nguyên. (Thị trấn Núi Đèo, Thị trấn Minh Đức, Xã Mỹ Đồng, Xã Đông Sơn, Xã Hoà Bình, Xã Trung Hà, Xã An Lư, Xã Thuỷ Triều, Xã Ngũ Lão, Xã Phục Lễ, Xã Tam Hưng, Xã Phả Lễ, Xã Lập Lễ, Xã Kiền Bái, Xã Thiên Hương, Xã Thuỷ Sơn, Xã Thuỷ Đường, Xã Hoàng Động, Xã Lâm Động, Xã Hoa Động, Xã Tân Dương, Xã Dương Quan, Xã Lại Xuân, Xã An Sơn, Xã Kỳ Sơn, Xã Liên Khê, Xã Lưu Kiếm, Xã Lưu Kỳ, Xã Gia Minh, Xã Gia Đức, Xã Minh Tân, Xã Phù Ninh, Xã Quảng Thanh, Xã Chính Mỹ, Xã Kênh Giang, Xã Hợp Thành, Xã Cao Nhân).

9. Huyện An Dương là 1 trong những Huyện trực nằm trong Thành phố Hải Phòng. Huyện An Dương với 16 đơn vị chức năng hành chủ yếu, bao hàm 15 Xã, 1 Thị trấn. Sau đấy là list những đơn vị chức năng hành chủ yếu nằm trong Huyện An Dương. (Thị trấn An Dương, Xã Lê Thiện, Xã Đại Bản, Xã An Hoà, Xã Hồng Phong, Xã Tân Tiến, Xã An Hưng, Xã An Hồng, Xã Bắc Sơn, Xã Nam Sơn, Xã Lê Lợi, Xã Đặng Cương, Xã Đồng Thái, Xã Quốc Tuấn, Xã An Đồng, Xã Hồng Thái).

10. Huyện An Lão là 1 trong những Huyện trực nằm trong Thành phố Hải Phòng. Huyện An Lão với 17 đơn vị chức năng hành chủ yếu, bao hàm 15 Xã, 2 Thị trấn. Sau đấy là list những đơn vị chức năng hành chủ yếu nằm trong Huyện An Lão. (Thị trấn An Lão, Thị trấn Trường Sơn, Xã Bát Trang, Xã Trường Thọ, Xã Trường Thành, Xã An Tiến, Xã Quang Hưng, Xã Quang Trung, Xã Quốc Tuấn, Xã An Thắng, Xã Tân Dân, Xã Thái Sơn, Xã Tân Viên, Xã Mỹ Đức, Xã Chiến Thắng, Xã An Thọ, Xã An Thái).

11. Huyện Kiến Thuỵ là 1 trong những Huyện trực nằm trong Thành phố Hải Phòng. Huyện Kiến Thuỵ với 18 đơn vị chức năng hành chủ yếu, bao hàm 17 Xã, 1 Thị trấn. Sau đấy là list những đơn vị chức năng hành chủ yếu nằm trong Huyện Kiến Thuỵ. (Thị trấn Núi Đối, Xã Đông Phương, Xã Thuận Thiên, Xã Hữu bằng phẳng, Xã Đại Đồng, Xã Ngũ Phúc, Xã Kiến Quốc, Xã Du Lễ, Xã Thuỵ Hương, Xã Thanh Sơn, Xã Minh Tân, Xã Đại Hà, Xã Ngũ Đoan, Xã Tân Phong, Xã Tân Trào, Xã Đoàn Xá, Xã Tú Sơn, Xã Đại Hợp).

12. Huyện Tiên Lãng là 1 trong những Huyện trực nằm trong Thành phố Hải Phòng. Huyện Tiên Lãng với 21 đơn vị chức năng hành chủ yếu, bao hàm trăng tròn Xã, 1 Thị trấn. Sau đấy là list những đơn vị chức năng hành chủ yếu nằm trong Huyện Tiên Lãng. (Thị trấn Tiên Lãng, Xã Tiên Thanh, Xã Vinh Quang, Xã Cấp Tiến, Xã Kiến Thiết, Xã Đoàn Lập, Xã Bạch Đằng, Xã Quang Phục, Xã Toàn Thắng, Xã Tiên Thắng, Xã Tiên Minh, Xã Bắc Hưng, Xã Nam Hưng, Xã Hùng Thắng, Xã Tây Hưng, Xã Đông Hưng, Xã Đại Thắng, Xã Tiên Cường, Xã Tự Cường, Xã Quyết Tiến, Xã Khởi Nghĩa).

13. Huyện Vĩnh Báo là 1 trong những Huyện trực nằm trong Thành phố Hải Phòng. Huyện Vĩnh Báo với 30 đơn vị chức năng hành chủ yếu, bao hàm 29 Xã, 1 Thị trấn. Sau đấy là list những đơn vị chức năng hành chủ yếu nằm trong Huyện Vĩnh Báo. (Thị trấn Vĩnh Báo, Xã Dũng Tiến, Xã Giang Biên, Xã Thắng Thuỷ, Xã Trung Lập, Xã Việt Tiến, Xã Vĩnh An, Xã Vĩnh Long, Xã Hiệp Hoà, Xã Hùng Tiến, Xã An Hoà, Xã Tân Hưng, Xã Tân Liên, Xã Nhân Hoà, Xã Tam Đa, Xã Hưng Nhân, Xã Vinh Quang, Xã Đồng Minh, Xã Thanh Lương, Xã Liên Am, Xã Lý Học, Xã Tam Cường, Xã Hoà Bình, Xã Tiền Phong, Xã Vĩnh Phong, Xã Cộng Hiền, Xã Cao Minh, Xã Cổ Am, Xã Vĩnh Tiến, Xã Trấn Dương).

14. Huyện Cát Hải là 1 trong những Huyện trực nằm trong Thành phố Hải Phòng. Huyện Cát Hải với 12 đơn vị chức năng hành chủ yếu, bao hàm 10 Xã, 2 Thị trấn. Sau đấy là list những đơn vị chức năng hành chủ yếu nằm trong Huyện Cát Hải. (Thị trấn Cát Bà, Thị trấn Cát Hải, Xã Nghĩa Lộ, Xã Đồng Bài, Xã Hoàng Châu, Xã Văn Phong, Xã Phù Long, Xã Gia Luận, Xã Hiền Hào, Xã Trân Châu, Xã Việt Hải, Xã Xuân Đám).

15. Huyện Bạch Long Vĩ là 1 trong những Huyện trực nằm trong Thành phố Hải Phòng. Huyện Bạch Long Vĩ với 0 đơn vị chức năng hành chủ yếu, bao hàm. Sau đấy là list những đơn vị chức năng hành chủ yếu nằm trong Huyện Bạch Long Vĩ.

Xem thêm: future 2023 khi nào ra mắt