hạn chế của nguồn lao động nước ta là

Câu hỏi:

18/07/2020 26,555

Bạn đang xem: hạn chế của nguồn lao động nước ta là

A. thiếu tác phong công nghiệp.

B. tay nghề nghiệp, chuyên môn trình độ chuyên môn còn thấp.

Đáp án chủ yếu xác

C. đội ngũ làm việc với chuyên môn phân bổ không đồng đều theo gót bờ cõi.

D. số lượng làm việc quá sầm uất.

Đáp án: B

Giải thích: Hạn chế của mối cung cấp làm việc VN là thể lực, chuyên môn ko đáp ứng nhu cầu đòi hỏi trở nên tân tiến.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thế mạnh mẽ của mối cung cấp làm việc VN lúc bấy giờ không nên là

A. có nhiều tay nghề vô phát hành nông, lâm, ngư nghiệp.

B. cần cù, tạo ra.

C. chất lượng mối cung cấp làm việc đang rất được thổi lên.

D. trình chừng làm việc cao.

Câu 2:

Nguồn làm việc VN đầy đủ là ĐK thuận lợi

A. phát triển những ngành yên cầu nhiều làm việc.

B. Đẩy mạnh đào tạo và huấn luyện nghề nghiệp cho tất cả những người làm việc.

C. Tăng thêm thắt nhân lực với trình độ chuyên môn kỹ năng.

D. Dễ dàng tiếp nhận khoa học tập kỹ năng tiên tiến và phát triển.

Câu 3:

Phù phù hợp với quy trình trở nên tân tiến kinh tế tài chính lúc bấy giờ, phía chuyển dời làm việc phải chăng hơn hết là

A. từ cty thanh lịch công nghiệp – xây đắp.

B. từ trở thành thị về vùng quê.

Xem thêm: chọn câu sai tia tử ngoại

C. từ nông – lâm – ngư nghiệp thanh lịch công nghiệp – xây đắp.

D. từ công nghiệp – xây đắp thanh lịch cty.

Câu 4:

Cho bảng số liệu:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ CỦA NƯỚC TA NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: Nghìn người)

(Nguồn: Niên giám đo đếm nước ta. Nhà xuất phiên bản Thống kê, TP. hà Nội 2015)

Để thể hiện tại tổ chức cơ cấu làm việc đang được thao tác làm việc phân theo gót ngành kinh tế tài chính của VN năm 2000 và năm trước đó, biểu thiết bị nào là sau đó là tương thích nhất?

A. Biểu thiết bị đàng.

B. Biểu thiết bị miền.

C. Biểu thiết bị tròn trĩnh.

D. Biểu thiết bị cột.

Câu 5:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 15, cho thấy tổ chức cơ cấu làm việc theo gót những ngành kinh tế tài chính của VN đang sẵn có sự chuyển dời theo phía nào là bên dưới đây?

A. Tăng tỉ trọng làm việc ở điểm ngoài Nhà nước.

B. Tăng tỉ trọng làm việc ở điểm với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

C. Giảm tỉ trọng làm việc ở điểm nông - lâm - ngư nghiệp

D. Giảm tỉ trọng làm việc ở điểm công nghiệp - xây đắp.

Câu 6:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 15, cho thấy từ thời điểm năm 1995 cho tới trong năm 2007, sự chuyển dời tổ chức cơ cấu làm việc đang được thao tác làm việc theo gót điểm kinh tế tài chính nào là tại đây không đúng?

A. Tỉ trọng làm việc nông, lâm, thủy sản hạn chế.

B. Tỉ trọng làm việc công nghiệp và xây đắp tăng.

C. Tỉ trọng làm việc cty tăng.

D. Tỉ trọng làm việc cty luôn luôn nhỏ nhất.

Xem thêm: naruto và hinata

TÀI LIỆU VIP VIETJACK