hằng đẳng thức số 7

Hằng đẳng thức số 7

Nhằm mục tiêu canh ty học viên dễ dàng và đơn giản ghi nhớ và nắm rõ những công thức Toán lớp 8, VietJack biên soạn tư liệu Hằng đẳng thức số 7 không hề thiếu công thức, lý thuyết và bài xích luyện tự động luyện canh ty học viên áp dụng và thực hiện bài xích luyện thiệt đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 8.

I. Hằng đẳng thức số 7.

Bạn đang xem: hằng đẳng thức số 7

Hằng đẳng thức số 7 là hiệu nhị lập phương.

a3 - b3 = ( a - b )( a2 + ab + b2 )

HIệu của nhị lập phương của nhị số ngẫu nhiên tiếp tục tự  hiệu của số loại nhất trừ chuồn số loại nhị tiếp sau đó nhân với bình phương thiếu thốn của tổng số loại nhất và số loại nhị.

Hằng đẳng thức số 7

II. Bài tập

Dạng bài xích luyện 1: Viết những biểu thức sau bên dưới dạng tích

a) x3 - 8 

b) 27x3 - 1

Hướng dẫn: 

a) x3 - 8 = x3 - 23

= ( x - 2 )( x2 + x.2 + 22 )

= ( x - 2 )( x2 + 2x + 4 )

b) 27x3 - 1 = 33x3 - 1= ( 3x )3 - 1

= ( 3x - 1 )(( 3x)2 + 3x.1 + 12)

= ( 3x - 1 )( 9x2 + 3x + 1 )

Dạng bài xích luyện 2: Viết những biểu thức sau bên dưới dạng tổng nhị lập phương

a) ( x - 5 )( x2 + 5x + 25 )

b) ( 3x - hắn )( 9x2 + 3xy + y)

Hướng dẫn:

a) ( x - 5 )( x2 + 5x + 25 )

= ( x - 5 )( x2 + x.5 + 52 )

= x3 - 53

Xem thêm: cách coi số điện thoại

= x3 - 125

b) ( 3x - hắn )( 9x2 + 3xy + y)

= ( 3x - hắn )( 32x2 + 3x.hắn + y2 )

= ( 3x - hắn )((3x)2 + 3x.hắn + y2 )

= (3x)3 - y3

= 27x3 - y3

III. Bài luyện tự động luyện

Bài 1: Viết những biểu thức sau bên dưới dạng tích

a) 8x3 - y3

b) 1 - y3

c) 64x3 - y3

d) Hằng đẳng thức số 6 -x3

e) x3 - 27

f) 64x3 - 27y3

Bài 2: Viết những tích sau trở thành tổng của nhị lập phương:

a) ( x - Hằng đẳng thức số 6 )( x2 +Hằng đẳng thức số 6x + Hằng đẳng thức số 6 )

b) ( x - 3y )( x2 + 3xy + 9y2 )

c) ( x2 - 3 )( x4 + 3x2 + 9 )

d) ( 2x - 1 )( 4x2 + 2x + 1 )

e) ( 3x - 1 )( 9x2 + 3x + 1 )

Xem thêm: sách toán 10 cánh diều tập 2

f) ( 2x - y2 )( 4x2 + 2xy2 + y4 )    

Xem tăng những công thức Toán lớp 8 tinh lọc, hoặc khác:

  • Hằng đẳng thức cởi rộng
  • Phương pháp phân tách nhiều thức trở thành nhân tử
  • Phương pháp phân chia đơn thức, nhiều thức mang lại đơn thức
  • Chia nhiều thức mang lại nhiều thức một đổi mới vẫn chuẩn bị xếp
  • Công thức nhân đơn thức, nhiều thức với khá nhiều thức

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official