hợp đồng thuê xe tự lái

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE TỰ LÁI

(Số: ……………./HĐCTXTL)
 

Bạn đang xem: hợp đồng thuê xe tự lái

Hôm ni, ngày …………. mon …………. năm …………….., Tại ……………………………………………..

Chúng tôi bao gồm có:

BÊN CHO THUÊ XE (BÊN A): ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………...

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………….

Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………. làm thay mặt đại diện.

BÊN THUÊ XE (BÊN B): …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Fax: …………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………. thực hiện thay mặt đại diện.

Hai mặt mày nằm trong thỏa thuận hợp tác ký hợp ý đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG

Bên A cho tới mặt mày B mướn ....... cái xe .....................

Xe ............ phát triển năm ................. biển cả số trấn áp ............................

Xe ............ đáp ứng .............. với không thiếu thốn tiện nghi ngại và sách vở lưu hành. Toàn cỗ máy, bảng tấp lô, gầm xe cộ và những cụ thể không giống của xe cộ đều được dán tem đáp ứng.

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Đơn giá chỉ thuê: ............. đồng/tháng (.........)

Giá bên trên ......... bao hàm thuế GTGT.

2.2. Khống chế: .............. km/tháng

2.3. Phụ trội: ................ đ/1km

Xem thêm: thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau

2.4. Thời gian trá thuê:

Từ ngày .......... tháng ............ năm ...........

Đến ngày ……...tháng….........năm ............

2.5. Hình thức thanh toán: Trả .......... bằng ............. Được giao dịch thanh toán ............. mon một chuyến.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

3.1. Trách nhiệm của mặt mày A.

- Giao xe cộ và toàn cỗ sách vở tương quan cho tới xe cộ đúng quality và thời gian.

- Giấy tờ tương quan cho tới xe cộ gồm: Giấy ĐK xe cộ, giấy tờ kiểm lăm le, giấy tờ bảo đảm xe cộ.

- Chịu trách móc nhiệm pháp luật về xuất xứ và quyền chiếm hữu của xe cộ.

- Mua bảo đảm xe cộ và đăng kiểm xe cộ cho những chuyến tiếp nối vô thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của hợp ý đồng.

- Xuất hóa đơn mướn xe: ......... tháng/lần.

3.2. Trách nhiệm của mặt mày B

- Kiểm tra kỹ xe cộ trước lúc nhận.

- Thanh toán chi phí mượn xe cho tới mặt mày A chính hạn.

- Chịu toàn cỗ ngân sách bảo trì xe cộ theo đuổi kế hoạch.

- Mé B nên tự động thay thế nếu như với xẩy ra hư hại nhỏ.

- Mọi trường hợp hi hữu bẹp, nứt, vỡ nóc méo những cụ thể của xe cộ vì thế mặt mày B tạo ra thì mặt mày B nên mua sắm trang bị của hãng sản xuất thay cho thế (không đồng ý gò, hàn).

- Nếu xe đua được ............. km trở lên trên, mặt mày B nên tự động thay cho dầu một chuyến.

- Các ngày xe cộ nghỉ ngơi ko chạy được vì thế lỗi của mặt mày B thì mặt mày B nên trả chi phí trọn vẹn trong số ngày cơ. Như đang được mượn xe nhằm dùng.

- Mọi ngân sách di chuyển, ăn ở vv.... của mặt mày A nhằm giải quyết và xử lý việc vì thế lỗi mặt mày B tạo ra. Mé nên chịu đựng trọn vẹn.

- Cứ sau ............ ngày mặt mày B phải đem xe cộ về..... nhằm mặt mày A đánh giá và bảo trì xe cộ kế hoạch 1 chuyến.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trong quy trình tiến hành hợp ý đồng, nếu như với kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh thì nên thông tin lẫn nhau vì chưng văn bạn dạng nhằm nằm trong trao đổi giải quyết và xử lý.

Hai mặt mày khẳng định thực hiện chính những lao lý của hợp ý đồng, ko mặt mày nào là tự động ý đơn phương sửa thay đổi, đình chỉ hoặc diệt vứt hợp ý đồng. Mọi sự vi phạm nên được xử lý theo đuổi pháp lý.

Hợp đồng được lập trở nên ………. (………..) bạn dạng, từng mặt mày lưu giữ một bạn dạng và có mức giá trị như nhau.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Xem thêm: sinh học 9 bài 2

Hợp đồng với hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ........... mon ........... năm ........... cho tới hết ngày ............ mon .......... năm ...........

Nếu 1 trong nhì mặt mày ham muốn dứt hợp ý đồng thì phải thông tin cho tới mặt mày cơ trước .......... mon.

                  ĐẠI DIỆN BÊN A                                             ĐẠI DIỆN BÊN B