Hướng dẫn 20+ Year Treasury Bull and Bear 3X ETFs | TMF TMV #1


Các nhà đầu tư nên xem xét cẩn thận các mục tiêu đầu tư, rủi ro, phí và chi phí của Quỹ trước khi đầu tư. Bản cáo bạch và bản tóm tắt bản cáo bạch của Quỹ chứa thông tin này và các thông tin khác về cổ phần của Direxion. Để có được bản cáo bạch và tóm tắt bản cáo bạch của Quỹ, vui lòng gọi 866-476-7523 hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại www.direxion.com. Bản cáo bạch và tóm tắt bản cáo bạch của quỹ nên được đọc kỹ trước khi đầu tư.

Bạn đang xem: Hướng dẫn 20+ Year Treasury Bull and Bear 3X ETFs | TMF TMV #1

Định danh CUSIP được cung cấp bởi CUSIP Global Services thay mặt cho Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ bởi Standard and Poor's Financial Services, LLC và không được sử dụng hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào để thay thế cho các dịch vụ của CUSIP. Cơ sở dữ liệu CUSIP, © 2011 Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ. "CUSIP" là nhãn hiệu đã đăng ký của Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ.

Cổ phiếu Direxion được mua và bán theo giá thị trường (không phải giá trị tài sản ròng) và không được mua lại riêng lẻ từ quỹ. Lợi nhuận theo giá thị trường dựa trên điểm giữa của chênh lệch giá mua-giá bán vào lúc 4:00 chiều EST (nơi NAV thường được tính) và không phải là dấu hiệu cho thấy lợi nhuận bạn sẽ nhận được nếu bạn giao dịch cổ phiếu vào những thời điểm khác. Hoa hồng môi giới sẽ làm giảm lợi nhuận. Tiền lãi của quỹ giả định rằng các khoản phân phối cổ tức và lãi vốn đã được tái đầu tư vào quỹ tại NAV. Một số kết quả hoạt động phản ánh các khoản hoàn trả chi phí hoặc bồi thường và miễn lệ phí có hiệu lực trong các giai đoạn cụ thể được hiển thị. Nếu không có các khoản bồi hoàn hoặc bồi thường và miễn lệ phí này, kết quả sẽ kém thuận lợi hơn.

Cả cổ phiếu Rafferty và Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Stock hay Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Stock ("Sản phẩm tài chính") đều không được tài trợ, xác nhận, bán hoặc quảng bá bởi Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC hoặc Công ty chi nhánh của nó ( “Nhà cung cấp”). Nhà cung cấp không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm nào về mức độ mong muốn của chứng khoán đầu tư nói chung, đặc biệt là các sản phẩm tài chính hoặc khả năng của Chỉ số trái phiếu 20 năm trở lên của Kho bạc Hoa Kỳ ICE để theo dõi hoạt động của thị trường tài chính nói chung. Nhà cung cấp không bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, và theo đây từ chối rõ ràng mọi bảo đảm về khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể đối với Chỉ số ICE hoặc bất kỳ dữ liệu nào có trong đó. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP NHÀ CUNG CẤP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, TRÁCH NHIỆM, GIÁN TIẾP HOẶC LÀ HẬU QUẢ (BAO GỒM LỢI NHUẬN BỊ MẤT), NGAY CẢ KHI ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

Đầu tư vào Direxion Stock ETF có thể biến động hơn so với đầu tư vào một quỹ đa dạng. Việc sử dụng đòn bẩy của Quỹ làm tăng rủi ro của Quỹ. Direxion Equity ETF không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư và chỉ nên được sử dụng bởi các nhà đầu tư tinh vi, những người hiểu được rủi ro của đòn bẩy, tìm hiểu hậu quả của kết quả đầu tư đòn bẩy hàng ngày hoặc đòn bẩy nghịch đảo hàng ngày, đồng thời có ý định chủ động giám sát và quản lý các khoản đầu tư của họ.

Xem thêm: Hướng dẫn King of Crabs 1.16.1 APK + MOD [Unlock All Crabs] Download #1

Direxion chia sẻ rủi ro – Đầu tư vào mỗi quỹ liên quan đến rủi ro, bao gồm cả khả năng mất tiền gốc. Mỗi Quỹ không đa dạng hóa, bao gồm các rủi ro liên quan đến việc Quỹ đầu tư cẩn trọng vào các ngành, lĩnh vực hoặc khu vực địa lý cụ thể, có thể dẫn đến sự biến động gia tăng. Việc sử dụng các công cụ phái sinh như hợp đồng tương lai và hoán đổi có thể chịu rủi ro thị trường có thể khiến giá của chúng biến động theo thời gian. Mỗi rủi ro của Quỹ bao gồm hiệu ứng gộp và rủi ro biến động thị trường, rủi ro đòn bẩy, rủi ro thị trường, rủi ro kỹ thuật đầu tư tích cực, rủi ro đối tác, rủi ro đầu tư trong ngày, rủi ro của công ty đầu tư khác (bao gồm ETF) và rủi ro cụ thể đối với chứng khoán của chính phủ Hoa Kỳ. Các rủi ro khác bao gồm rủi ro liên quan đến Chỉ số hàng ngày của Direxion đối với các cổ phiếu 3X của Thị trường giá lên trong hơn 20 năm và Chỉ số nghịch đảo hàng ngày của Direxion đối với các cổ phiếu 3X của Thị trường giá xuống trong kho bạc hơn 20 năm, cũng như các rủi ro liên quan đến việc bán khống và giao dịch bằng tiền mặt. Chứng khoán được hỗ trợ bởi sự tin tưởng và tín dụng đầy đủ của Kho bạc Hoa Kỳ hoặc Hoa Kỳ đảm bảo thanh toán lãi và gốc nhanh chóng chỉ khi được giữ đến ngày đáo hạn. Giá thị trường cho các chứng khoán đó không được đảm bảo và biến động. Vui lòng xem bản cáo bạch tóm tắt và đầy đủ để biết mô tả đầy đủ hơn về những rủi ro này và các rủi ro khác của từng quỹ.

Rủi ro quỹ Direxion – Đầu tư vào Quỹ liên quan đến rủi ro, bao gồm cả khả năng mất tiền gốc. Các quỹ này không đa dạng hóa và bao gồm các rủi ro liên quan đến rủi ro tập trung, phát sinh từ các khoản đầu tư của quỹ vào các ngành hoặc lĩnh vực cụ thể và có thể làm tăng tính biến động theo thời gian. Hoạt động giao dịch tích cực và thường xuyên liên quan đến việc tái cân bằng thường xuyên của Quỹ có thể dẫn đến biến động giá cả, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Quỹ so với các phương tiện đầu tư khác. Vui lòng đọc bản cáo bạch để biết các rủi ro bổ sung trong từng ngành, bao gồm tương quan, gộp, biến động thị trường và các rủi ro cụ thể.

nhà đầu tư Hồng Kông – Trang web này và các sản phẩm đầu tư được đề cập ở đây ("Trang web") dành cho "các nhà đầu tư chuyên nghiệp" theo nghĩa của Pháp lệnh Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (Điều 571) ("Pháp lệnh"). Trang web này không dành cho công chúng Hồng Kông. Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng trang web này tùy thuộc vào sự xem xét và thừa nhận của bạn về các điều khoản của tuyên bố từ chối trách nhiệm này và các điều khoản sử dụng của trang web. Thông tin ở đây không nhằm mục đích phân phối hoặc mua bởi các nhà đầu tư chuyên nghiệp ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà không được phép. Trang web này không cung cấp lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư, cũng không phải là lời đề nghị hoặc chào mời dưới bất kỳ hình thức nào để mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm đầu tư nào. Direxion Asia Limited ("DAL") được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông ("SFC") (Mã số Trung tâm: BAZ386) để cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. DAL không duy trì và không chịu trách nhiệm về nội dung của trang web này chưa được SFC phê duyệt. DAL là một chi nhánh của các công ty khác trong nhóm các công ty Direxion có thể quản lý các sản phẩm và cung cấp các dịch vụ được mô tả ở đây không dành cho công chúng Hồng Kông. Các công ty trong Tập đoàn Direxion không thực hiện các hoạt động được quản lý ở Hồng Kông sẽ không phải tuân theo các quy định của Pháp lệnh. Foreside Fund Services, LLC là nhà phân phối cổ phiếu Direxion duy nhất tại Hoa Kỳ.

Nhà phân phối: Dịch vụ quỹ rừng LLC.

Xem thêm: Hướng dẫn Otaku là gì? Như thế nào được gọi là một otaku? #1