kéo co tiếng anh là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ đồng hồ Anh

Thứ tư, 9/2/2022, 09:32 (GMT+7)

Bamboo swings (đánh đu), Tug of war (kéo co)... là trò đùa dân gian giảo thường có vô dịp Tết. Hướng dẫn dưới phía trên giúp quý khách hàng biết cách đùa và hiểu rõ rộng lớn về truyền thống.

Bạn đang xem: kéo co tiếng anh là gì

1. Bamboo swings: Đánh đu

How đồ sộ play: Cách chơi

A swing that is fixed đồ sộ two bamboos securely attached the deeply in the ground, usually a communal playground (Một cái đu được gắn vô nhị cây tre được chôn chặt vô sâu sắc trong thâm tâm khu đất, thông thường là ở sảnh đùa chung).

One or two players stand on the platform and flex the legs đồ sộ bounce đồ sộ swing themselves up as high as possible and who swing higher is the winner (Một hoặc nhị người đùa đứng bên trên bục và nhún chân nhằm tung người lên tối đa rất có thể và người này đu cao hơn nữa là kẻ chiến thắng).

2. Mandarin square capturing: Ô ăn quan

How đồ sộ play: Cách chơi

First, divide the rectangle in half vertically for two players or two teams (Đầu tiên, phân chia song hình chữ nhật theo đuổi theo hướng dọc cho tới nhị người đùa hoặc nhị đội).

Second, divide the rectangle into 10 smaller squares by length then add two semicircles đồ sộ the two ends of the rectangle (Thứ nhị, phân chia hình chữ nhật trở nên 10 hình vuông vắn nhỏ rộng lớn theo hướng nhiều năm, tiếp sau đó thêm thắt nhị hình chào bán nguyệt vô nhị đầu của hình chữ nhật).

Next, place five (or more depending on the player) small pebbles in each square and a bigger pebble (usually twice as the size of the small pebbles) in two semicircles (Tiếp theo đuổi, nhằm năm viên sỏi nhỏ hoặc nhiều hơn thế tùy nằm trong vô người đùa vào cụ thể từng dù vuông và một viên sỏi to hơn thông thường gấp rất nhiều lần độ dài rộng của viên sỏi nhỏ trở nên nhị hình chào bán nguyệt).

Xem thêm: toán lớp 5 bài 106

In the game, players divide the pebbles around one pebble for one square and try đồ sộ collect as many pebbles as possible đồ sộ become the winner (Khi đùa, người đùa phân chia những viên sỏi xung xung quanh một viên sỏi cho 1 hình vuông vắn và nỗ lực tích lũy phổ thông viên sỏi càng chất lượng nhằm trở nên người thắng cuộc).

3. Tug of war: Kéo co

How đồ sộ play: Cách chơi

Two teams with the same number of players holding the ends of a long, big rope pull their opponent towards their teams over the divided line of the rope and the divided line on the ground đồ sộ be the winners (Hai team đem nằm trong con số người đùa nỗ lực vô nhị đầu của sợi chạc thừng đồ sộ kéo đối phương về phía team bản thân qua quýt vạch phân chia của tất cả sợi chạc và vạch phân chia khắc ghi bên trên mặt mày khu đất nhằm trở nên những người dân thắng cuộc).

The game is played in the common playground with high entertainment. It combines the strength, ingenuity with the close cooperation of players in the team (Kéo teo được đùa bên trên sảnh đùa cộng đồng mang tính chất vui chơi giải trí cao. Nó phối hợp thân ái sức khỏe, sự khôn khéo và sự kết hợp nghiêm ngặt của những người dân đùa vô và một đội).

4. Hit the hanging clay pots: Đập niêu đất

How đồ sộ play: Cách chơi

First, the organizers hố the clay pots on the strings prepared readily for everyone in a large, clean ground (Đầu tiên, ban tổ chức triển khai treo các chiếc niêu khu đất và đã được sẵn sàng sẵn lên chạc cho tới quý khách bên trên một khu đất nền rộng lớn và tinh khiết sẽ).

Xem thêm: mẫu viết bản tường trình

The players, standing in the starting line (3 đồ sộ 5 meters from the hanging clay pots) being blindfolded, try đồ sộ direct and estimate the distance đồ sộ the hanging clay pots đồ sộ reach closely đồ sộ hit and break those ones with a stick about 50 centimeters after the starting signal (Người đùa, đứng ở vạch xuất trị cơ hội chạc treo niêu kể từ 3 cho tới 5 m bị bịt đôi mắt, nỗ lực triết lý và ước tính khoảng cách chạc treo những niêu nhằm tiến bộ lại ngay sát, đập và làm vỡ tung những niêu cơ vì chưng một cây gậy gộc nhiều năm khoảng chừng 50 centimet sau thời điểm đem tín hiệu xuất phát).

The players will be helped by the rest in order đồ sộ reach the string with the hanging clay pots the fastest. The person who hits and breaks the pot will get the reward written on the small piece of paper in the broken clay pot (Người đùa sẽ tiến hành những người dân còn sót lại giúp sức nhằm cho tới được địa điểm chạc treo niêu khu đất sớm nhất có thể. Người đập vỡ cái niêu khu đất tiếp tục cảm nhận được phần thưởng ghi bên trên miếng giấy má nhỏ vô cái niêu bị vỡ).

Đinh Thị Thái Hà