khách sạn huyền bí 4

Khách Sạn Huyền Bí: Ma Cà Rồng Biến Hình is the Vietnamese dub of Hotel Transylvania 4: Transformania. It was originally planned to tát release theatrically on August 27, 2021 before eventually planned to tát be released on Amazon Prime Video on November trăng tròn, 2022 but the dub was not released on said service despite the dubbing credits still being shown.

Instead, on August 15, 2023; a a voice-over was produced and released on local VOD services, leaving this dub unreleased.

Bạn đang xem: khách sạn huyền bí 4

Cast[]

Character Actor[1]
Dracula Nguyễn Hữu Châu
Mavis (Hotel Transylvania 4 Transformania)

Mavis Dracula

Phan Huỳnh Như Thùy
Johnathan Loughran (Hotel Transylvania 4 Transformania)

'Jonathan' Johnny Loughran

Hita Thanh Hiền
Erika Trần Khả Như
Murray (Hotel Transylvania)

Murray

Nguyễn Thành Thiên Bảo
Wayne Nguyễn Hòa Bình
Frankenstein (Hotel Transylvania)

Frank

Xem thêm: tóm tắt bài sọ dừa

Nguyễn Trí Luân
Griffin (Hotel Transylvania)

Griffin

Dương Phước Hoàng
Van Helsing Bạch Long

Additional voices

Xem thêm: phong cách hồ chí minh 9

Vân Anh
Mai Anh
Hoàng Gia Anh
Hoàng Bách
Nguyễn Văn Chung
Nguyễn Gia Huy
Dương Ngọc Hà
Phạm Thị Phương Minh
Kim Nguyệt
Mai Phượng
Gia Phúc
Đoàn Châu Hải Quân
Lê Hoàng Việt Quỳnh
Dương Trọng Thành
Phùng Thiên Trang
Cẩm Tú
Như Ý
Technical staff

Dubbing director

Nguyễn Đạt Phi

Translator & Adaptor

Lê Hoàng Anh Tuấn

Creative supervisor

Nguyễn Ánh Phương[2]

References[]