khu vực nào sau đây thường có mưa nhiều

Câu hỏi:

Khu vực này tại đây thông thường sở hữu mưa nhiều?

Bạn đang xem: khu vực nào sau đây thường có mưa nhiều

A. Nơi ở cực kỳ sâu sắc thân thiết châu lục.

B. Miền sở hữu bão thổi bám theo mùa.

C. Nơi dòng sản phẩm biển khơi giá thành trải qua.

D. Miền sở hữu bão Mậu dịch thổi.

Đáp án trúng B.

Khu vực trong những đáp án thông thường sở hữu mưa nhiều là miền sở hữu bão thổi bám theo gió bấc, vùng ở sâu sắc nhập châu lục, nếu như không tồn tại bão kể từ hồ nước thổi nhập thì mưa cực kỳ ít; vùng sở hữu bão Mậu dịch hoạt động và sinh hoạt tiếp tục không nhiều mưa, vùng sở hữu gió bấc hoạt động và sinh hoạt tiếp tục mưa nhiều.

Giải quí nguyên do lựa chọn đáp án B:

Những yếu tố tác động cho tới lượng mưa

1/ Khí áp

– Khu áp thấp: mưa nhiều.

– Khu áp cao: mưa không nhiều hoặc ko mưa (vì không gian độ ẩm ko bốc lên được, không tồn tại bão thổi cho tới tuy nhiên sở hữu bão thổi đi).

2/ Frông

– Dọc frông không gian bị nhiễu loàn sinh đi ra mưa.

Xem thêm: cấu trúc và chức năng của các loại arn

– Miền có frông, nhất là dải quy tụ nhiệt đới gió mùa trải qua => mưa nhiều => mưa frông hoặc mưa dải quy tụ.

3/ Gió

– Miền sở hữu bão mậu dịch: mưa không nhiều.

– Miền sở hữu bão tây ôn đới thổi kể từ biển khơi nhập khiến cho mưa nhiều (Tây Âu, tây Bắc Mĩ).

– Miền sở hữu bão mùa: mưa nhiều (vì 50% năm là bão thổi kể từ hồ nước nhập lục địa).

4/ Dòng biển

– Vùng ven dòng sản phẩm biển khơi nóng: mưa nhiều (không khí bên trên dòng sản phẩm biển khơi giá chứa được nhiều tương đối nước, bão đem nhập lục địa).

– Vùng ven dòng sản phẩm biển khơi lạnh: mưa không nhiều (không khí bị giá thành, ko bốc lên được).

5/ Địa hình

– Cùng một sườn núi đón gió: càng lên rất cao, nhiệt độ chừng rời, mưa nhiều và tiếp tục kết thúc giục ở một chừng cao này cơ.

– Cùng một sản phẩm núi sườn đón bão độ ẩm, mưa nhiều; sườn khuất bão mưa không nhiều.

Do vùng ở sâu sắc nhập châu lục, nếu như không tồn tại bão kể từ hồ nước thổi nhập thì mưa cực kỳ ít; vùng sở hữu bão Mậu dịch hoạt động và sinh hoạt tiếp tục không nhiều mưa, vùng sở hữu gió bấc hoạt động và sinh hoạt tiếp tục mưa nhiều.

Xem thêm: naruto và hinata