lịch bóng đá la liga

Lịch tranh tài Vòng 5

Chủ nhật, ngày 17/09/2023

Lịch tranh tài Vòng 6

Chủ nhật, ngày 24/09/2023

Lịch tranh tài Vòng 7

Thứ 4, ngày 27/09/2023

Lịch tranh tài Vòng 8

Chủ nhật, ngày 01/10/2023

Lịch tranh tài Vòng 9

Chủ nhật, ngày 08/10/2023