mẫu hợp đồng mua bán đất

Nội dung nội dung bài viết được cố vấn trình độ chuyên môn bởi vì T.S Lê Thị Ánh - CEO Trung tâm Lê Ánh - Giảng viên khóa huấn luyện kế toán tài chính tổ hợp thực hành thực tế bên trên Kế Toán Lê Ánh.

Một hợp ý đồng giao thương mua bán ngôi nhà đất được viết lách như vậy nào? Tham khảo trước những khuôn mẫu hợp ý đồng giao thương mua bán ngôi nhà khu đất sau đây sẽ hỗ trợ chúng ta cầm được những quy quyết định của một hợp ý đồng giao thương mua bán ngôi nhà khu đất bên trên thực tiễn, kể từ bại liệt hoàn toàn có thể cầm được nghĩa vụ và quyền lợi, trách móc nhiệm và nhiệm vụ của phía hai bên ký phối hợp đồng.

Bạn đang xem: mẫu hợp đồng mua bán đất

1. Hợp đồng giao thương mua bán ngôi nhà khu đất là gì?

Hợp đồng giao thương mua bán ngôi nhà đất là một tư liệu pháp luật nhưng mà người chào bán và người tiêu dùng thỏa thuận hợp tác nhằm xác nhận những pháp luật và ĐK tương quan cho tới việc giao thương mua bán nhà đất.

Thông thông thường, Hợp đồng giao thương mua bán ngôi nhà khu đất bao hàm những vấn đề cơ phiên bản như thương hiệu của người tiêu dùng và người chào bán, vấn đề về nhà đất, giá cả, cũng tựa như các pháp luật và ĐK giao thương mua bán. Nó cũng hoàn toàn có thể bao hàm những pháp luật bổ sung cập nhật như ĐK giao dịch, ĐK ủy quyền, ĐK đảm bảo quality nhà đất, và những pháp luật pháp luật không giống.

Hợp đồng giao thương mua bán ngôi nhà đất là một trong những phần cần thiết vô quy trình giao thương mua bán nhà đất, và nó cần được được tiến hành không thiếu và đúng mực nhằm đáp ứng tính hợp lí và hiệu lực thực thi hiện hành của hợp ý đồng. Các mặt mày cần được phát âm kỹ và làm rõ những pháp luật và ĐK vô hợp ý đồng trước lúc thỏa thuận, và hoàn toàn có thể cần thiết tư vấn kể từ trạng sư hoặc Chuyên Viên pháp luật nhằm đáp ứng tính đúng mực và không thiếu của hợp ý đồng.

2. Các pháp luật vô khuôn mẫu hợp ý đồng giao thương mua bán ngôi nhà đất

Dưới đấy là một số trong những pháp luật thông thường với vô khuôn mẫu hợp ý đồng giao thương mua bán ngôi nhà đất:

 • Thông tin tưởng về mặt mày chào bán và mặt mày mua sắm, bao hàm thương hiệu, vị trí, số điện thoại cảm ứng, số CMND hoặc số giấy má luật lệ marketing.
 • Thông tin tưởng về gia tài bao hàm vị trí, diện tích S, hình dạng, độ quý hiếm, biểu hiện pháp luật, quyền dùng khu đất, quyền chiếm hữu ngôi nhà, sách vở và giấy tờ tương quan cho tới gia tài.
 • Thông tin tưởng về giá thành và cách thức giao dịch, bao hàm giá cả, phương thức giao dịch, thời hạn giao dịch, những khoản phí tương quan cho tới thanh toán.
 • Các khẳng định của mặt mày chào bán và mặt mày mua sắm, bao hàm khẳng định về sự ủy quyền gia tài, khẳng định về sự giao dịch, khẳng định về sự giải quyết và xử lý giành chấp.
 • Các pháp luật không giống, bao hàm pháp luật về thời hạn giao phó nhận gia tài, pháp luật về sự ủy quyền quyền dùng khu đất, pháp luật về sự ủy quyền quyền chiếm hữu ngôi nhà.

Dưới đấy là một số trong những khuôn mẫu hợp ý đồng giao thương mua bán ngôi nhà khu đất được dùng phổ cập lúc này, những bạn cũng có thể tìm hiểu thêm, tài về sử dụng

3. Mẫu hợp ý đồng giao thương mua bán ngôi nhà khu đất viết lách tay

Mẫu số 1

hop-dong-mua-ban-nha-dat

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

---------o0o---------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

Hôm ni, ngày …… mon ……… năm …………

Tại:………………………………………………………………..............................................

Chúng tôi gồm:

I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau trên đây gọi tắt Bên A):

Chồng: Ông ................................................. Sinh năm .........................

CMND số................................... bởi................................. cung cấp ngày ............................................

Đăng ký thông thường trú bên trên :..............................……………….........................................................

Và vợ: Bà ................................................... Sinh năm  ..................................................................
CMND số ................................... bởi ................................. cung cấp ngày ............................................

Đăng ký tạm thời trú bên trên :..............................………………...............................................................

II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau trên đây gọi tắt Bên B):

Chồng: Ông ................................................. Sinh năm ................................................................

CMND số ................................... bởi ................................. cung cấp ngày ...........................................

Đăng ký thông thường trú tại: ..............................……………….........................................................

Và vợ: Bà ................................................... Sinh năm .................................................................
CMND số ................................... bởi ................................. cung cấp ngày ...........................................

Đăng ký thông thường trú bên trên :..............................……………….........................................................

Hai mặt mày văn bản, tự động nguyện bên cạnh nhau lập và ký phiên bản hợp ý đồng này nhằm tiến hành việc giao thương mua bán ủy quyền quyền dùng khu đất và chiếm hữu nhà tại với những pháp luật sau

Điều 1. Đối tượng của hợp ý đồng

1. Đối tượng của hợp ý đồng này là mái nhà số: ……........... đàng................................ phường/xã……………….. quận/huyện......................trở nên phố/tỉnh................................. với tình hình như sau :

2. Nhà ở :

- Tổng diện tích S sử dụng: …………………………………………..m2

- Diện tích xây dựng: ………………………………………………..m2

- Diện tích xây cất của tầng trệt: ………………………………..m2

- Kết cấu nhà: …………………………………………………………

- Số tầng: ……………………………………………………………..

3. Đất ở :

- Thửa khu đất số: ………………………………………………………..

- Tờ phiên bản vật dụng số: ………………………………………………………

- Diện tích: …………………………………………………………….m2

- Hình thức dùng riêng: ………………………………………….m2

4. Các tình hình khác:            

(phần diện tích S ở ngoài công ty quyền; diện tích S vi phạm quy hướng, vô bại liệt phần diện tích S vô lộ giới)

5. Ông ……………………………..và Bà.............................là công ty chiếm hữu nhà tại và dùng khu đất ở nêu bên trên theo dõi giấy má ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền dùng khu đất ở số……ngày..... mon......năm.....

Do …………………………………………………………………….cấp 

Điều 2:  Gía cả, cách thức giao dịch và thời hạn thực hiện

1.Giá giao thương mua bán toàn cỗ diện tích S ngôi nhà khu đất ở trình bày bên trên đã và đang được nhị mặt mày văn bản là:…………....đ.

(Ghi bởi vì chữ:.................................................................) và bất biến vì thế bất kể nguyên do gì.

2. Phương thức thanh toán:

Hai mặt mày (Bên A và Cạnh B) vẫn nằm trong thống nhất tiếp tục tiến hành việc giao dịch tổng mức vốn mua sắm bán Nhà khu đất ở theo dõi 01 mùa, ví dụ như sau:

* Đợt 1: Giao toàn cỗ số chi phí là ...........................đ mang đến mặt mày Bán.

* Khi trả chi phí tiếp tục ghi giấy má biên nhận bởi những mặt mày nằm trong ký xác nhận.

Điều 3. Cam kết của những bên

Bên chào bán và Cạnh mua sắm phụ trách trước pháp lý về những điều khẳng định sau đây:

1. Cạnh chào bán khẳng định :

 • Hỗ trợ, kết hợp và tạo ra ĐK thuận tiện nhằm nhị mặt mày nằm trong tổ chức những giấy tờ thủ tục hành chủ yếu pháp luật quan trọng Lúc tiến hành việc trả giao phó quyền chiếm hữu ngôi nhà theo dõi qui quyết định của pháp lý.
 • Bảo quản lí tòa nhà vẫn chào bán vô thời hạn ko chuyển nhượng bàn giao ngôi nhà mang đến mặt mày mua sắm.
 • Bàn giao phó ngôi nhà và những vũ trang mang đến Cạnh B đích thị thời hạn. Cung cung cấp mang đến mặt mày B toàn bộ những cụ thể tương quan cho tới ngôi nhà chào bán (hồ sơ dự án công trình phụ, khối hệ thống năng lượng điện, nước, chống cháy trị cháy, camera quan lại sát…)
 • Cam kết tòa nhà nằm trong quyền chiếm hữu hợp lí của tớ, không biến thành giành chấp và không biến thành buộc ràng bởi vì nhiệm vụ pháp luật với ngẫu nhiên mặt mày loại tía này không giống bên trên thời khắc giao thương mua bán.
 • Có quyền ko giao phó ngôi nhà nếu như mặt mày B ko tiến hành nhiệm vụ giao dịch đích thị thời hạn vẫn thỏa thuận hợp tác.
 • Yêu cầu mặt mày B giao dịch chi phí mua sắm ngôi nhà vừa lòng thời hạn vẫn thỏa thuận hợp tác.
 • Các quyền và nhiệm vụ không giống của mặt mày bán nhà đất ( ngoài các điều nêu trên) theo dõi qui quyết định bên trên Sở luật dân sự và Luật nhà tại.

2. Cạnh mua sắm cam kết:

- Nhận sách vở và giấy tờ chiếm hữu ngôi nhà và nhận chuyển nhượng bàn giao ngôi nhà đích thị hạn và phù phù hợp với biểu hiện được nêu bên trên hợp ý đồng giao thương mua bán ngôi nhà.

- Trả chi phí mua sắm ngôi nhà theo như đúng thỏa thuận hợp tác. Nếu lừ đừ giao dịch thì cần Chịu trả tăng chi phí lãi như vẫn thỏa thuận hợp tác.

- Yêu cầu mặt mày chào bán tương hỗ, tạo ra ĐK thuận tiện trong công việc xong xuôi giấy tờ thủ tục trả giao phó quyền chiếm hữu ngôi nhà theo dõi qui quyết định của pháp lý.

- Các quyền và nhiệm vụ không giống của mặt mày mua sắm ngôi nhà (ngoài những điều nêu trên) theo dõi qui quyết định bên trên Sở luật dân sự và luật Nhà ở. 

3. Hai mặt mày nằm trong cam kết:

-  Đã khai đích thị thực sự và tự động phụ trách về tính chất đúng mực của những vấn đề về nhân đằm thắm vẫn ghi vô hợp ý đồng;

- Kể từ thời điểm ngày ký hợp ý đồng này, ko mặt mày này được dùng phiên bản chủ yếu “Giấy ghi nhận quyền chiếm hữu nhà tại và quyền dùng khu đất ở” số ………...ngày………...tháng...........năm……....do ……………………………….cung cấp mang đến Ông ……………………… và bà xã là Bà............................................

để tiến hành thế chấp vay vốn, bảo hộ, giao thương mua bán, tặng mang đến, trao thay đổi, kê khai thực hiện vốn liếng công ty hoặc những thanh toán không giống với ngẫu nhiên kiểu dáng này cho tới Lúc hoàn thành xong giấy tờ thủ tục ĐK quyền chiếm hữu.

- Thực hiện nay đích thị và không thiếu những nội dung vẫn thỏa thuận hợp tác vô hợp ý đồng; nếu như mặt mày này vi phạm nhưng mà tạo ra thiệt sợ hãi, thì cần bồi thông thường mang đến mặt mày bại liệt hoặc cho những người loại tía (nếu có).

Xem thêm: tính thể tích hình tròn

BÊN A

(Ký, lăn tay và ghi rõ ràng chúng ta tên)

BÊN B

(Ký, lăn tay và ghi rõ ràng chúng ta tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm ni, ngày ........ mon .......... năm ........... , tại: .................................................................................

Tôi , Công triệu chứng viên chống Công triệu chứng số ............. tỉnh (thành phố)....................................................

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng ủy quyền quyền dùng khu đất và gia tài nối sát với khu đất được giao ước đằm thắm mặt mày A là ....................................... và mặt mày B là ...............................................; những mặt mày vẫn tự động nguyện văn bản giao phó phối hợp đồng;

- Tại thời khắc công triệu chứng, những mặt mày vẫn giao phó phối hợp đồng với năng lượng hành động dân sự thích hợp theo dõi quy quyết định của pháp luật;

- Nội dung văn bản của những phía bên trong hợp ý đồng ko vi phạm điều cấm của pháp lý, ko ngược đạo đức nghề nghiệp xã hội;

- ..................................................................................................................................................................

- Hợp đồng này được sản xuất trở nên .......... phiên bản chủ yếu (mỗi phiên bản chủ yếu bao gồm ....... tờ, ........trang), giao phó cho:

+ Cạnh A ...... phiên bản chính;

+ Cạnh B ....... phiên bản chính;

Lưu bên trên Phòng Công triệu chứng một phiên bản chủ yếu.

Số ................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng góp vết và ghi rõ ràng chúng ta tên)

Bạn hoàn toàn có thể chuyên chở hợp ý đồng giao thương mua bán nhà TẠI ĐÂY

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Hôm ni, bên trên … vào trong ngày … mon … năm … nhị mặt mày tiến hành thống nhất việc ủy quyền quyền dùng khu đất với những nội dung như sau:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A): 

Ông (bà):  ...................................  Sinh năm:..........................                                    

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. bởi ........................cung cấp ngày..../...../............     

Hộ khẩu thông thường trú: ...............................................................................................

Cùng bà xã (chồng) là bà (ông):  ...................     Sinh năm:.............                               

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. bởi .............................cung cấp ngày..../...../......   

Hộ khẩu thông thường trú: ...............................................................................................

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông (bà):  .............................    Sinh năm:.............................                                    

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. bởi ........................cung cấp ngày..../...../............     

Hộ khẩu thông thường trú: ...............................................................................................

Cùng bà xã (chồng) là ông (bà):  ....................  Sinh năm:.............                               

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. bởi .............................cung cấp ngày..../...../......     

Hộ khẩu thông thường trú: ...............................................................................................

Điều 1: Quyền dùng khu đất trả nhượng    

Bên A thống nhất và tiến hành ủy quyền quyền dùng khu đất mang đến Cạnh B lừa lọc với thửa khu đất với địa chỉ: ……… được cung cấp ngày … tháng  … năm … ví dụ như sau:

 • Diện tích thửa đất:  … m2   – Tờ phiên bản vật dụng số: ....................................
 • Địa chỉ: ....................................................................................................................
 • Diện tích: ................ m2                   (Bằng chữ: ....................................................)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: ..................... m2; Sử dụng chung:…. .......m2
 • Mục đích sử dụng: ...................................................................................................
 • Thời hạn sử dụng: ...................................................................................................
 • Nguồn gốc sử dụng: ................................................................................................

Điều 2: Giá ủy quyền và cách thức thanh toán

Giá ủy quyền quyền dùng khu đất của Cạnh A và Cạnh B thỏa thuận hợp tác ấn quyết định so với thửa khu đất như bên trên mang đến Cạnh B được quy quyết định ở Điều 01 của hợp ý đồng này là ……………. VNĐ (Bằng chữ: ……………………………..).

Phương thức thanh toán: Cạnh B giao dịch mang đến Cạnh A trải qua cách thức ……………………………..

Điều 3: Việc giao phó và ĐK quyền dùng đất

Bên A với nhiệm vụ ủy quyền những quyền và nhiệm vụ, những sách vở và giấy tờ tương quan cho tới thửa khu đất ủy quyền được quy quyết định bên trên Điều 01 của Hợp đồng này mang đến Cạnh B. Cạnh B với nhiệm vụ giao dịch mang đến Cạnh A theo như đúng quy quyết định bên trên Điều 02 của Hợp đồng.

Bên B với trách móc nhiệm ĐK quyền dùng khu đất so với mảnh đất nền được ủy quyền theo như đúng quy quyết định của pháp lý hiện nay hành.

Điều 4: Trách nhiệm nộp thuế và lệ phí

Thuế, lệ phí tương quan cho tới việc ủy quyền quyền dùng khu đất, quyền chiếm hữu nhà tại theo dõi Hợp đồng này bởi Cạnh B phụ trách đóng góp.

Điều 5: Phương thức giải quyết và xử lý giành chấp hợp ý đồng

Trong quy trình tiến hành Hợp đồng này, nếu như đột biến giành chấp, những mặt mày bên cạnh nhau thương lượng giải quyết và xử lý bên trên phép tắc tôn trọng nghĩa vụ và quyền lợi của nhau.

Trong tình huống ko giải quyết và xử lý được thì một trong những nhị mặt mày với quyền khởi khiếu nại nhằm đòi hỏi toà án với thẩm quyền giải quyết và xử lý theo dõi quy quyết định của pháp lý.

Hai mặt mày khẳng định những nội dung được thỏa thuận hợp tác bên trên đấy là này trọn vẹn tự động nguyện, không biến thành lừa lừa lọc, ko bị xay buộc. Các mặt mày khẳng định tiến hành đích thị và không thiếu những văn bản vẫn ghi vô Hợp đồng này.  

Người trả nhượng

(Ký, ghi rõ ràng chúng ta và tên)

Người nhận trả nhượng

(Ký, ghi rõ ràng chúng ta và tên)

Hy vọng mẫu hợp đồng giao thương mua bán ngôi nhà đất viết tay bên trên tiếp tục hữu ích với độc giả. Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công xuất sắc.

Xem thêm:

 • Mẫu hợp ý đồng mướn ngôi nhà ngắn ngủn gọn gàng và hợp ý pháp
 • Mẫu hợp ý đồng xây cất, hợp ý đồng tiến hành mới nhất nhất

Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tăng những khóa huấn luyện kế toán tài chính online và khoá học tập kế toán tài chính tổ hợp offline bởi lực lượng kế toán tài chính trưởng bên trên trung tâm Lê Ánh thẳng giảng dạy dỗ và chỉ dẫn.

=> Xem thêm video cô Lê Ánh share cụ thể quãng thời gian học tập kế toán tài chính cho những người mới nhất chính thức.

Xem thêm: mẫu viết bản tường trình

🔴 SUBSCRIBE #KETOANLEANH nhằm theo dõi dõi những Video tiếp sau nhé

Ngoài nghành kế toán tài chính, Trung tâm Lê Ánh với huấn luyện và đào tạo các khóa học tập xuất nhập vào Thành Phố HCM và TP Hà Nội, nhằm hiểu thêm vấn đề về khóa huấn luyện này, các bạn sung sướng lòng tìm hiểu thêm bên trên website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Từ khóa liên quan: khuôn mẫu giấy má chào bán khu đất, khuôn mẫu hợp ý đồng giao thương mua bán ngôi nhà, hop dong mua sắm ban nha dat, hợp ý đồng giao thương mua bán ngôi nhà ở