mẫu phiếu thu theo thông tư 200

Sau Khi doanh nghiệp thu chi phí từ những việc bán sản phẩm hóa, thành phầm nhằm nhập quỹ thì kế toán tài chính cần dùng phiếu thu nào? – Hoàng Đạt (Tiền Giang).

1. Mẫu 01-TT về phiếu thu theo đuổi Thông tư 200/2014/TT-BTC và chỉ dẫn sử dụng

Mẫu 01-TT về phiếu thu theo đuổi Thông tư 200/2014/TT-BTC và chỉ dẫn sử dụng

Đơn vị[1]:.............

Bạn đang xem: mẫu phiếu thu theo thông tư 200

Địa chỉ:………..

Mẫu số 01 - TT

(Ban hành theo đuổi Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Sở Tài chính)

                                                   PHIẾU THU[2]                                               Quyển số:................

                                          Ngày .......mon .......năm 2023                                          Số:................

                                                                                                                                      Nợ:...............

                                                                                                                                     Có:................

Họ và thương hiệu người nộp tiền:........................................................................................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................................................................................

Lý tự nộp[3]:.............................................................................................................................................................

Số tiền[4]:.....................................(Viết vì chưng chữ):...................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Kèm theo[5]:.....................................................................Chứng kể từ gốc:

Ngày .....mon .....năm 2023

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người nộp tiền

Người lập phiếu

Thủ quỹ

(Ký, chúng ta thương hiệu, đóng góp dấu)

(Ký, chúng ta tên)

(Ký, chúng ta tên)

(Ký, chúng ta tên)

(Ký, chúng ta tên)

Xem thêm: sách toán 10 cánh diều tập 2

Đã nhận đầy đủ số chi phí (viết vì chưng chữ):...................................................................................................................

+ Tỷ giá bán nước ngoài tệ[6] (vàng bạc, đá quý):.............................................................................................................

+ Số chi phí quy đổi:................................................................................................................................................

(Liên gửi ra phía bên ngoài nên đóng góp dấu)


[1] Ghi rõ rệt thương hiệu công ty và địa điểm công ty dùng phiếu thu.

[2] - Lập phiếu thu nhằm mục đích xác lập số chi phí mặt mày, nước ngoài tệ,... thực tiễn nhập quỹ và thực hiện địa thế căn cứ nhằm thủ quỹ thu chi phí, ghi buột quỹ, kế toán tài chính ghi buột những khoản thu đem tương quan. Mọi khoản chi phí nước Việt Nam, nước ngoài tệ nhập quỹ đều nên đem Phiếu thu.

- Đối với nước ngoài tệ trước lúc nhập quỹ nên được đánh giá và lập “Bảng kê nước ngoài tệ" lắp đặt kèm cặp với Phiếu thu.

- Phiếu thu nên đóng góp trở thành quyển và ghi số từng quyển sử dụng nhập một năm. Trong từng Phiếu thu nên ghi số quyển và số của từng Phiếu thu. Số phiếu thu nên tiến công liên tiếp trong một kỳ kế toán tài chính. Từng Phiếu thu nên ghi rõ rệt ngày, mon, năm lập phiếu, ngày, mon, năm thu chi phí.

- Phiếu thu tự kế toán tài chính lập trở thành 3 liên, ghi không thiếu thốn những nội dung bên trên phiếu và ký nhập Phiếu thu, tiếp sau đó gửi mang lại kế toán tài chính trưởng soát xét và giám đốc ký duyệt, gửi mang lại thủ quỹ thực hiện giấy tờ thủ tục nhập quỹ. Sau Khi đã nhận được đầy đủ số chi phí, thủ quỹ ghi số chi phí thực tiễn nhập quỹ (bằng chữ) nhập Phiếu thu trước lúc ký và ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu.

- Thủ quỹ hội tụ lại 1 liên nhằm ghi buột quỹ, 1 liên phó cho những người nộp chi phí, 1 liên lưu điểm lập phiếu. Cuối ngày toàn cỗ Phiếu thu tất nhiên triệu chứng kể từ gốc gửi mang lại kế toán tài chính nhằm ghi buột kế toán tài chính.

[3] Ghi rõ rệt nội dung nộp chi phí. Ví dụ: thu chi phí bán sản phẩm hoá, thành phầm, thu chi phí ứng trước còn quá,...

[4] Ghi ngay số và bằng văn bản số chi phí nộp quỹ, ghi rõ rệt đơn vị chức năng tính là đồng VN, hoặc USD ...

[5] Ghi con số triệu chứng kể từ gốc tất nhiên Phiếu thu.

[6] Nếu là thu nước ngoài tệ nên ghi rõ rệt tỷ giá bán bên trên thời gian nhập quỹ nhằm tính đi ra tổng số chi phí theo đuổi đơn vị chức năng đồng nhằm ghi buột.

Mẫu 01-TT về phiếu thu theo đuổi Thông tư 200/2014/TT-BTC (Ảnh minh họa - Nguồn kể từ Internet)

2. Đơn vị chi phí tệ nhập kế tiếp toán

Căn cứ Điều 3 Thông tư 200/2014/TT-BTC, đơn vị chức năng chi phí tệ nhập kế toán tài chính được quy quyết định như sau:

“Đơn vị chi phí tệ nhập kế tiếp toán” là Đồng nước Việt Nam (ký hiệu vương quốc là “đ”; ký hiệu quốc tế là “VND”) được dùng để làm ghi buột kế toán tài chính, lập và trình diễn Báo cáo tài chủ yếu của công ty. Trường phù hợp đơn vị chức năng kế toán tài chính hầu hết thu, chi vì chưng nước ngoài tệ, thỏa mãn nhu cầu được những chi phí chuẩn chỉnh quy quyết định bên trên Mục 3 sau đây thì được lựa chọn một loại nước ngoài tệ thực hiện đơn vị chức năng chi phí tệ nhằm ghi buột kế toán tài chính.

3. Lựa lựa chọn đơn vị chức năng chi phí tệ nhập kế tiếp toán

Căn cứ Điều 4 Thông tư 200/2014/TT-BTC, lựa lựa chọn đơn vị chức năng chi phí tệ nhập kế toán tài chính được quy quyết định như sau:

- Doanh nghiệp đem nhiệm vụ thu, chi hầu hết vì chưng nước ngoài tệ địa thế căn cứ nhập quy quyết định của Luật Kế toán, nhằm kiểm tra, đưa ra quyết định lựa lựa chọn đơn vị chức năng chi phí tệ nhập kế toán tài chính và phụ trách về đưa ra quyết định tê liệt trước pháp lý. Khi lựa lựa chọn đơn vị chức năng chi phí tệ nhập kế toán tài chính, công ty nên thông tin mang lại phòng ban thuế vận hành thẳng.

- Đơn vị chi phí tệ nhập kế toán tài chính là đơn vị chức năng chi phí tệ:

+ Được dùng hầu hết trong số thanh toán bán sản phẩm, cung ứng công ty của đơn vị chức năng, đem tác động rộng lớn cho tới giá bán bán sản phẩm hoá và cung ứng công ty và thông thường đó là đơn vị chức năng chi phí tệ dùng để làm niêm yết giá thành và được thanh toán; và

+ Được dùng hầu hết trong công việc mua sắm chọn lựa hóa, công ty, đem tác động rộng lớn cho tới ngân sách nhân lực, nguyên vẹn vật tư và những ngân sách tạo ra, sale không giống, thường thì đó là đơn vị chức năng chi phí tệ dùng để làm giao dịch cho những ngân sách tê liệt.

- Các nhân tố tại đây cũng rất được kiểm tra và cung ứng dẫn chứng về đơn vị chức năng chi phí tệ nhập kế toán tài chính của đơn vị:

Xem thêm: myvt. page. link/thue bao

+ Đơn vị chi phí tệ dùng nhằm kêu gọi những nguồn lực có sẵn tài chủ yếu (như tạo ra CP, trái khoáy phiếu);

+ Đơn vị chi phí tệ thông thường xuyên nhận được kể từ những sinh hoạt sale và được tích trữ lại.

- Đơn vị chi phí tệ nhập kế toán tài chính phản ánh những thanh toán, sự khiếu nại, ĐK tương quan cho tới sinh hoạt của đơn vị chức năng. Sau Khi xác lập được đơn vị chức năng chi phí tệ nhập kế toán tài chính thì đơn vị chức năng ko được thay cho thay đổi trừ Khi đem sự thay cho thay đổi trọng yếu ớt trong số thanh toán, sự khiếu nại và ĐK tê liệt.