mẫu tk1 ts mới nhất

Mẫu TK1-TS là 1 trong mỗi mẫu tờ khai được dùng thịnh hành lúc bấy giờ được phát hành bởi phòng ban Báo hiểm xã hội VN. Vậy khuôn mẫu TK1-TS được dùng mang lại mục tiêu gì? và khuôn mẫu tờ khai tiên tiến nhất lúc bấy giờ. Tất cả sẽ tiến hành EBH share vô nội dung bài viết tiếp sau đây.

Mẫu TK1-TS phát hành tất nhiên Quyết toan 505/QĐ-BHXH

Bạn đang xem: mẫu tk1 ts mới nhất

Mẫu TK1-TS được phát hành tất nhiên Quyết toan 505/QĐ-BHXH

1. Mẫu TK1-TS là gì?

Mẫu TK1-TS là khuôn mẫu tờ khai nhập cuộc, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo đảm hắn tế (BHYT) bởi BHXH VN phát hành và được sử dụng trong tình huống người nhập cuộc BHXH, BHYT không được cung cấp mã số BHXH hoặc trong tình huống thay cho thay đổi vấn đề BHXH, BHYT. 

1.1 Mẫu TK1-TS dùng làm thực hiện gì?

Hiện ni khuôn mẫu TK1-TS được sử dụng mang lại 2 mục tiêu chủ yếu sau:

1) Dùng kê khai những vấn đề người nhập cuộc BHXH, BHYT, BHTN và member Hộ mái ấm gia đình Lúc không tồn tại mã số BHXH.

2) Dùng kê khai Lúc sở hữu đòi hỏi kiểm soát và điều chỉnh vấn đề nhập cuộc BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN như: nhân thân thiết, chức vụ nghề nghiệp, cách thức đóng góp, điểm ĐK KCB lúc đầu...

2. Mẫu TK1-TS theo gót Quyết toan số 505/QĐ-BHXH tiên tiến nhất 2023

Khi tiến hành kê khai vấn đề BHXH, BHYT người nhập cuộc tiến hành kê khai theo gót Mẫu TK1-TS được phát hành tất nhiên Quyết toan số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 và sở hữu hiệu lực hiện hành thực hiện từ thời điểm ngày 01/5/2020. Cụ thể Mẫu TK1-TS như sau:

Mẫu TK1-TS

(Ban hành tất nhiên Quyết toan số: 505/QĐ-BHXH

 ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I. sít dụng so với người nhập cuộc tra cứu vãn ko thấy mã số BHXH bởi phòng ban BHXH cấp

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):.......................[02]. Giới tính:...............

[03]. Ngày, mon, năm sinh:......... /.............. /............... [04]. Quốc tịch:...............

[05]. Dân tộc:......................... [06]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..............................

[07]. Điện thoại:........................ [08]. E-Mail (nếu có):....................................

[09]. Nơi ĐK khai sinh: [09.1]. Xã:...... [09.2]. Huyện:........... [09.3]. Tỉnh:................

[10]. Họ thương hiệu cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ nhỏ bên dưới 6 tuổi): .....................................................

[11]. Địa chỉ nhận kết quả: [11.1]. Số căn nhà, đường/phố, thôn/xóm:.................................

[11.2]. Xã:........................ [11.3]. Huyện:.......................... [11.4]. Tỉnh:.................

[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ mái ấm gia đình (phụ lục kèm cặp theo) so với người nhập cuộc tra cứu vãn ko thấy mã số BHXH và người nhập cuộc BHYT theo gót hộ mái ấm gia đình nhằm rời trừ nút đóng góp.

II. sít dụng so với người nhập cuộc tiếp tục sở hữu mã số BHXH kiến nghị ĐK, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề ghi bên trên tuột BHXH, thẻ BHYT

[13]. Mã số BHXH:......................................... [14]. thay đổi vấn đề cá nhân:

[14.1]. Họ và thương hiệu (viết chữ in hoa):................................. [14.2]. Giới tính:............

[14.3]. Ngày, mon, năm sinh: ........... /.............. /....... [14.4]. Nơi ĐK khai sinh:

Xã....................... Huyện:.................................... Tỉnh:..................................

[14.5]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:......................................................

[15]. Mức chi phí đóng: ......................  [16]. Phương thức đóng:.............................

[17]. Nơi ĐK nhà pha, chữa trị căn bệnh ban đầu: .........................................................

[18]. Nội dung thay cho thay đổi, đòi hỏi khác: ....................................................... 

[19]. Hồ sơ kèm cặp theo (nếu có): ..........................................................................

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

………, ngày …… mon …… năm ………

Người kê khai

……………………

PHỤ LỤC THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH

(Áp dụng đối với: Người nhập cuộc tra cứu vãn ko thấy mã số BHXH; Người nhập cuộc BHYT theo gót hộ mái ấm gia đình nhằm rời trừ nút đóng;

Trẻ em bên dưới 6 tuổi tác tiến hành cung cấp thẻ BHYT liên thông tài liệu với Sở Tư pháp)

Họ và thương hiệu công ty hộ:................................. Số tuột hộ khẩu (Số tuột tạm thời trú):................. .....................

Xem thêm: toán lớp 5 bài 106

Mã số hộ gia đình:............................... Điện thoại liên hệ:.......................... ..................

Địa chỉ theo gót tuột hộ khẩu (sổ tạm thời trú): Số căn nhà, trên phố, luyện thể:.......................... ................

Thôn (bản, tổ dân phố):................................ Xã (phường, thị trấn):............... ........................

Huyện (quận, Tx, Tp nằm trong tỉnh):............. Tỉnh (Tp nằm trong Trung ương):.......................... ..

Bảng vấn đề member hộ gia đình:

Stt

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày mon năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Nơi ĐK khai sinh

Mối mối quan hệ với công ty hộ

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

….…., ngày…. mon …….. năm 20….

Người kê khai

.................................

Mẫu TK1-TS có nhị phần:

- Phần I vận dụng cho những người nhập cuộc tra cứu vãn ko thấy mã số BHXH bởi phòng ban BHXH cung cấp. 

- Phần II vận dụng cho những người nhập cuộc tiếp tục sở hữu mã số BHXH ham muốn ĐK, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề ghi bên trên tuột BHXH hoặc thẻ BHYT.

Mẫu TK1-TS tiên tiến nhất được phát hành theo gót đưa ra quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của BHXH VN. Quý khách hàng hoàn toàn có thể vận chuyển khuôn mẫu TK1-TS TẠI ĐÂY

3. Trách nhiệm lập Mẫu TK1-TS

Trách nhiệm lập Mẫu TK1-TS thuộc sở hữu những đối tượng người tiêu dùng bao gồm:

- Người nhập cuộc BHXH, BHYT.

- Cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ nhỏ bên dưới 6 tuổi tác và người tổn thất năng lực hành vi) của những người nhập cuộc cần thiết ĐK kiểm soát và điều chỉnh vấn đề BHXH, BHYT.

Khi điền vấn đề vô tờ khai, người lập cần thiết địa thế căn cứ vô mục tiêu của tôi nhằm tiến hành điền những vấn đề theo gót mẫu:

Mục I: sít dụng so với người nhập cuộc tra cứu vãn ko thấy mã số BHXH cần thiết kê khai kể từ tiêu chuẩn [1] cho tới tiêu chuẩn [11] (trừ tiêu chuẩn [8] nhằm nhập cuộc BHXH, BHYT.

Mục II: sít dụng so với người nhập cuộc tra tiếp tục sở hữu mã số BHXH kiến nghị ĐK, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề ghi bên trên tuột BHXH, thẻ BHYT.

Hiện ni có khoảng 25 khuôn mẫu tờ khai vô khối hệ thống BHXH Việt Nam bao bao gồm những khuôn mẫu tờ khai nhập cuộc, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề, kê khai tài liệu, kiến nghị xử lý chính sách, report và tổng hợp tương quan cho tới BHXH, BHYT và BHTN. Trong số đó khuôn mẫu TK1-TS là mẫu tờ khai phổ biến dùng để kê khai những vấn đề của những người nhập cuộc BHXH, BHYT. Bạn cũng hoàn toàn có thể coi tăng những mẫu tờ khai TK1-TS khác dưới đây.

Xem thêm: trong đầm gì đẹp bằng sen

1) Mẫu TK1-TS phát hành theo gót đưa ra quyết định số 595/QĐ-BHXH

2) Mẫu TK1-TS theo gót đưa ra quyết định số 888/QĐ-BHXH

Trên đấy là những share về khuôn mẫu tờ khai TK1-TS phát hành tất nhiên Quyết toan số 505/QĐ-BHXH được cập nhật mới nhất kể từ Bảo hiểm xã hội năng lượng điện tử EBH. Nếu chúng ta sở hữu những vướng mắc không giống rất cần được trả lời, bạn hoàn toàn có thể contact với EBH, gọi năng lượng điện cho tới tổng đài che chở quý khách BHXH VN 1900 9068 (1000đ/Phút) hoặc contact phòng ban BHXH sớm nhất và để được tương hỗ.