một gen có chiều dài 4080

Đây là câu vấn đáp đã và đang được xác thực

Bạn đang xem: một gen có chiều dài 4080

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi vì những Chuyên Viên, nghề giáo số 1 của Shop chúng tôi.

icon

Đáp án:

 B

Giải mến quá trình giải:

 Số nucleotit của ren là: 4080 : 3,4 x 2 = 2400 nucleotit

Số nucleotit những loại là: A = T = 2400 x 20% = 480

Xem thêm: de thi giữa kì 2 lớp 4 môn toán

                                 → G = X = (2400 - 480 x 2) : 2 = 720

Số nucleotit những loại mtcc là: 

                                     A = T = 480 x ($2^{2}$ - 1) = 1440

                                     G = X = 720 x ($2^{2}$ - 1) = 2160

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: soạn văn 7 đồng dao mùa xuân

5

1 vote