muối nào tan trong nước

Câu hỏi:

21/02/2020 148,592

C. Ca(H2PO4)2.

Bạn đang xem: muối nào tan trong nước

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

Muối Ca(H2PO4)2 tan nội địa.

Tính tan nội địa của muối hạt photphat:

+ Các muối hạt photphat của những sắt kẽm kim loại kiềm, amoni đều tan.

+ Với những sắt kẽm kim loại không giống, chỉ mất muối hạt H2PO4- tan; những muối hạt PO43-  và HPO42- đều ko tan hoặc không nhiều tan.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 31,9 gam lếu ăn ý Al2O3, ZnO, FeO, CaO tính năng không còn với CO dư, đun giá buốt chiếm được 28,7 gam lếu ăn ý X. Cho X tính năng với hỗn hợp HCl dư, chiếm được V lít khí H2 (đktc). V có mức giá trị là

A. 5,6.

B. 11,2.

C. 6,72.

D. 4,48.

Câu 2:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Khi thuỷ phân trọn vẹn lếu ăn ý bao gồm tinh ma bột và saccarozơ nhập môi trường thiên nhiên axit, chỉ chiếm được một loại monosaccarit độc nhất.

(b) Trộn láo nháo tròng trắng trứng, hỗn hợp NaOH và với cùng 1 không nhiều CuSO4 thấy xuất hiện tại blue color đặc thù.

(c) Cao su lưu hóa với cấu hình mạch polime phân nhánh.

(d) Trong khung hình, hóa học phệ bị lão hóa lừ đừ mang đến CO2 và H2O và cung ứng tích điện mang đến khung hình.

(e) Etyl fomat là hóa học hương thơm thơm ngát, ko độc, được sử dụng thực hiện hóa học tạo nên hương thơm nhập công nghiệp đồ ăn thức uống.

(g) Chất X với công thức phân tử C3H7O2N và làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Tên gọi của X là amoni acrylat.

Số tuyên bố trúng là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 3:

Kim loại này tại đây với cấu hình electron phần bên ngoài là 3s1?

A. Na.

Xem thêm: sách khoa học lớp 4

B. K.

C. Ca.

D. Ba.

Câu 4:

Cho hỗn hợp HCl nhập hỗn hợp hóa học X, chiếm được khí ko màu sắc, ko hương thơm. Chất X là

A. NaHSO3.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. NaCl.

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Nước cứng với chứa chấp đôi khi anion HCO3- và SO42- hoặc Cl- là nước cứng toàn phần.

(b) Thạch cao nung (CaSO4.2H2O) được dùng để làm bó bột, đúc tượng.

(c) Cho nước cứng trải qua hóa học trao thay đổi cation, những ion Ca2+, Mg2+ có khả năng sẽ bị hít vào và được trao thay đổi ion H+ hoặc Na+.

(d) Nhôm bị thụ động vày hỗn hợp axit HNO3 đặc, nguội hoặc H2SO4 đặc, nguội.

(e) Các sắt kẽm kim loại Na, K, Ca, Ba đều phải có cấu hình mạng tinh ma thể lập phương tâm khối.

Số tuyên bố sai

A. 3.

B. 2.

C. 5.

D. 4.

Câu 6:

Hợp hóa học này tại đây với red color thẫm?

A. Cr2O3.

B. Cr(OH)3.

C. CrO3.

Xem thêm: đại học văn hiến học phí bao nhiêu 1 năm

D. K2CrO4.