narrow down là gì

Phrasal verb Down – những cụm động kể từ giờ Anh được dùng thông thường xuyên vô tiếp xúc hằng ngày gần giống trong những bài bác thi đua thực chiến. Cùng PREP.VN ở lòng những Phrasal verb với Down thông thườn nhằm dùng đúng đắn giúp cho bạn tiếp xúc hiệu suất cao và đoạt được được điểm số thiệt cao nhé!

Tổng phù hợp Phrasal verb Down vô giờ Anh
Tổng phù hợp Phrasal verb Down vô giờ Anh

I. Một số Phrasal Verb Down thông dụng

Down rất có thể là một trong những giới kể từ, tính kể từ hoặc trạng kể từ vô giờ Anh đem nghĩa “xuống; ở phía dưới; ngán nản; thất vọng;…”. Còn muốn tạo trở thành Phrasal verb, giới kể từ down sẽ theo một trong những động kể từ, đưa đến những cụm động kể từ hoặc, phần mềm đơn giản và dễ dàng vô vào tiếp xúc gần giống trong những bài bác thi đua giờ Anh thực chiến. Sau đó là một trong những Phrasal verb down thông thườn vô giờ Anh, nằm trong xem thêm bên dưới nhé!

Bạn đang xem: narrow down là gì

1. Calm down

Phrasal verb down trước tiên PREP.VN trình làng cho tới độc giả đó là Calm down. Vậy calm down Có nghĩa là gì? Calm down đem nghĩa “bình tĩnh lại”. Tham khảo ví dụ:

  • He sat down, took a few deep breaths and tried to tướng calm himself down (Anh ấy ngồi xuống, thay đổi thâm thúy vài ba phiên và nỗ lực điềm tĩnh lại).
  • When I lose my temper, it takes ages for bủ to tướng calm down again (Khi tôi mt bình tĩnh, thường thì khá là lâu để tôi bình tĩnh tr li).
Calm down
Calm down

2. Break down 

Cụm động kể từ với Down tiếp theo sau chúng ta nên ở lòng tê liệt đó là Break down, vậy Break down Có nghĩa là gì? Một số ý nghĩa sâu sắc của Break down vô giờ Anh:

  • Break down: Đàm phán thất bại. Ví dụ: The talks between management and the unions BROKE DOWN acrimoniously (Cuc đàm phám gia ban giám đốc và công đoàn đã tht bi thm hi).
  • Break down: Bắt đầu khóc, sụp ụp. Ví dụ: He BROKE DOWN in tears (Cu tớ bt đầu khóc).
  • Break down: Bị lỗi (dừng vận hành). Ví dụ: My car‘s BROKEN DOWN, sánh I came by xe taxi (Chiếc xe pháo của tôi đã biết thành lỗi, vì vậy tôi cút vày taxi).
  • Break down: Đập vỡ mặt hàng rào, trở quan ngại,… Ví dụ: He had to tướng BREAK DOWN their opposition to tướng his ideas (Cu tớ phi đập tan s phn đối quan lại đim ca mình).

Break down
Break down

3. Settle down

Settle down – Phrasal verb Down tiếp theo sau được trình bày vô nội dung bài viết này. Vậy Settle down là gì? Cụm động kể từ này còn có một trong những ý nghĩa sâu sắc, rõ ràng tê liệt là:

  • Settle down: chính thức cuộc sống thường ngày ổn định quyết định và thông thường lệ. Ví dụ: After years of partying, she finally got married and SETTLED DOWN (Sau nhiu năm tic tùng, cui cùng cô y cũng kết hôn và n định cuc sng).
  • Settle down: trở thành yên ắng. Ví dụ: Every body toàn thân please settle down (Mọi người thực hiện ơn hãy yên ắng nào).
Settle down
Settle down

4. Back down

Phrasal verb Down tiếp theo sau chúng ta nên nhanh gọn ghi lại vô tuột tay kể từ vựng này là Back down. Vậy back down là gì? Cụ thể tê liệt là:

  • Back down: Rút lại chủ ý, ý kiến. Ví dụ: She refused to tướng BACK DOWN and was fired (Cô tớ t chi rút li ý kiến và b tụt xuống thi).

  • Back down: thừa nhận vẫn sai/ đã biết thành vượt mặt. Ví dụ: Lan Anh is sánh stubborn. I had had a row with her for 5 days and eventually, she backed down and apologized to tướng bủ (Lan Anh thiệt cứng đầu. Tôi vẫn tranh cãi với cô tớ vô 5 ngày và sau cuối, cô tớ vẫn thoái lui và van lỗi tôi).
  • Back down: ngừng làm những gì vì thế có khá nhiều người phản đối. Ví dụ: There is nothing that can make us back down on the decision to tướng strike (Không đem gì rất có thể khiến cho Shop chúng tôi giới hạn việc đòi hỏi ra quyết định đình công).
Back down
Back down

5. Jot down

Phrasal verb với Down thông thườn, được dùng thông thường xuyên vô giờ Anh này là Jot down. Vậy Jot down Có nghĩa là gì? Jot down Có nghĩa là ghi chú nhanh. Chúng tớ nằm trong PREP.VN đi kiếm hiểu một trong những ví dụ rõ ràng sau đây nhé:

  • I JOTTED DOWN her number on a scrap of paper but I can‘t find it now (Tôi vẫn chú thích nhanh chóng số điện thoại thông minh của cô ý ấy vào một trong những mẩu giấy tờ tuy nhiên giờ tôi không kiếm thấy nó).

  • I carry a notebook sánh that I can jot down any ideas (Tôi đem theo dõi một cuốn tuột nhằm rất có thể ghi lại ngẫu nhiên phát minh nào).

Jot down
Jot down

Tham khảo thêm thắt bài bác viết:

Phrasal Verb với Back – Ý nghĩa, cách sử dụng, ví dụ và bài bác tập luyện cụ thể!

6. Narrow down 

Narrow down – Phrasal verb Down thông thườn, được dùng thông thường xuyên vô tiếp xúc gần giống vô bài bác thi đua giờ Anh thực chiến. Narrow down là gì? Narrow down Có nghĩa là loại vứt những lựa lựa chọn không nhiều cần thiết rộng lớn nhằm việc lựa lựa chọn đơn giản và dễ dàng hơn. Ví dụ cụ thể:

  • I am not sure which university to tướng apply to, but I have NARROWED my list DOWN to tướng three (Tôi không chc là tôi nên np đơn trường nào nhưng tôi loi b được khá khá xung còn 3 trường thôi).

  • We narrowed the list of candidates down from ten to tướng three (Chúng tôi vẫn thu hẹp list những ứng viên kể từ 10 xuống còn 3).

Narrow down
Narrow down

7. Turn down 

Tiếp theo dõi, Turn down là một trong những cụm động kể từ giờ Anh bạn phải nắm rõ. Vậy turn down Có nghĩa là gì?

  • Turn down: Giảm âm thanh, sức nóng phỏng. Ví dụ: The room was too hot, sánh she TURNED the heating DOWN (Căn phòng này quá nóng nên cô y gim máy nhit độ đi).
  • Turn down: Từ chối một tiếng mời mọc. Ví dụ: They offered her the job, but she TURNED it DOWN (H yêu cu mang lại cô y công vic nhưng cô y t chi).
  • Turn down: Gấp nắp chóng xuống nhằm lấy điểm mang lại ai tê liệt ngủ. Ví dụ: The khách sạn staff TURNED DOWN the bed and scattered flower petals on it while we were having dinner (Nhân viên khách sn gp np giường xung và ri cánh hoa lên đó trong những khi chúng tôi ăn ti).
Turn down
Turn down

8. Let down 

Let down là cụm kể từ tiếp theo sau chúng ta có thể nằm trong lòng nhằm vận dụng vô cuộc sống thường ngày hằng ngày. Let down Có nghĩa là gì? Ý nghĩa và ví dụ cụ thể:

  • Let down: Thất vọng, hoặc ko tạo được trình tự động, quy củ. Ví dụ: She failed to tướng turn it up and I felt badly LET DOWN (Cô y không th bt nó lên nên tôi thy thc s tht vng).
  • Let down: Nối mang lại ăn mặc quần áo dài ra hơn nữa. Ví dụ: He‘s grown sánh much, we’ll have to tướng LET his trousers DOWN (Thng bé ln quá nhanh, chúng tôi phi ni mang lại qun ca nó dài hơn na).
Let down
Let down

9. Get down

Get down là gì? Phrasal verb Down này còn có nghĩa gì vô giờ Anh. Tham khảo tức thì ý nghĩa sâu sắc và ví dụ rõ ràng sau đây:

  • Get down: Làm ai tê liệt buồn, tuyệt vọng, kiệt mức độ. Ví dụ: The miserable weather in winter really GETS bủ DOWN (Cái thi tiết khc nghit này ca mùa đông thc s làm tôi kit sc).
  • Get down: Ghi chép, thu thanh. Ví dụ: I couldn‘t GET DOWN everything he said (Tôi ko thể biên chép lại được những gì tuy nhiên anh ấy nói).
  • Get down: Nuốt xuống. Ví dụ: The medicine tasted horrible and it was difficult to tướng GET it DOWN (V ca viên thuc này tht kinh khng và tht khó mang lại tôi để nut nó xung).
  • Get down: Xuống xe pháo. Ví dụ: The trained pulled in and we GOT DOWN (Con tàu đã vào ga và chúng tôi xung tàu).
  • Get down: Rời bàn sau khoản thời gian ăn. Ví dụ: When we had finished dinner, the children asked if they could GET DOWN (Khi chúng tôi kết thúc ba ăn, lũ tr hi chúng tôi coi chúng có được ri bàn ăn không).
  • Get down: Giảm cút. Ví dụ: The doctor says I my GET my cholesterol levels DOWN (Bác sĩ nói rng tôi đã làm gim được lượng cholesterol vô cơ thể).
Get down
Get down

10. Back down

Back down – Phrasal verb với Down thông thườn ko thể bỏ lỡ. Back down Có nghĩa là gì? Back down được hiểu là “rút lại ý kiến, ý kiến”. Ví dụ:

  • She refused to tướng BACK DOWN and was fired (Cô tớ t chi rút li ý kiến và b tụt xuống thi).
  • Eventually, Hoa backed down and apologized (Cuối nằm trong, Hòa vẫn thoái lui và van lỗi).

Back down
Back down

11. Một số Phrasal verb Down khác

Phrasal verb với Down Ý nghĩa Ví dụ
Sit down ngồi xuống The nurse SAT bủ DOWN in a chair (Y tá đã giúp tôi ngi xung ghế ta)
Bring down giảm, hạ xuống

The improvements in technology have BROUGHT the prices of computers DOWN considerably in recent months (S ci thin vô công ngh đã làm mang lại giá máy tính gim đáng k vô my tháng gn đây).

Xem thêm: lời bài hát yêu người có ước mơ

Burn down thiêu rụi

They had to tướng completely rebuild the museum after the old one BURNED DOWN (H đã phi xây dng li hoàn toàn vin bo tàng đó sau khoản thời gian cái cũ đã b thiêu ri hoàn toàn).

Come down rơi (mưa, tuyết)

Just look at the rain COMING DOWN! I‘m not going out in that (Nhìn vô trận mưa sắp đến kìa! Tôi sẽ không còn ra bên ngoài tê liệt đâu).

Count down đếm ngược

I‘m COUNTING DOWN the days till they leave (Tôi đang được điểm ngược cho tới ngày chúng ta tách khỏi).

Pin down có một chủ ý, phát minh cố định

I‘ve asked him to tướng phối a date, but he’s a hard man to tướng PIN DOWN and won‘t give a definite answer (Tôi đòi hỏi anh ấy bịa một lịch hứa hẹn tuy nhiên anh ấy là một trong những người khá kiên quyết định khi thể hiện ra quyết định và anh ấy sẽ không còn thể hiện một câu vấn đáp chắc chắn đâu).

II. Bài tập luyện áp dụng Phrasal Verb Down

Làm tức thì một trong những bài bác tập luyện sau đây nhằm nắm rõ kỹ năng về Phrasal verb Down vô giờ Anh các bạn nhé:

1. He………….., took a few deep breaths and tried to tướng calm himself down.

A. sat down     B. jotted down     C. backed down     D. got down

2. I couldn‘t……….everything he said

A. let down     B. get down     C. sit down     D. turn down

3. The khách sạn staff……..the bed and scattered flower petals on it while we were having dinner.

A. turned down     B. got down     C. settle down     D. calm down

4. I……….her number on a scrap of paper but I can‘t find it now.

A. narrowed down     B. turned down     C. jotted down     D. got down

5. After years of partying, she finally got married and………….

A. calmed down     B. sat down     C. jotted down     D. settled down

Đáp án: A – B – A – C – D

III. Lời Kết

Trên đó là những Phrasal verb Down thông thườn nhất vô giờ Anh. Bỏ túi tức thì những cụm động kể từ thông thườn này nhằm trau dồi vốn liếng kể từ hiệu suất cao, đơn giản và dễ dàng vận dụng khi tiếp xúc giờ Anh gần giống trong những bài bác thi đua thực chiến nhé. 

Hãy nằm trong Prep và những thầy cô học tập thêm thắt nhiều kể từ vựng rộng lớn và đoạt được điểm số giờ anh tuy nhiên bạn muốn bằng phương pháp ĐK tức thì cho bản thân 1 khóa huấn luyện sau đây phù phù hợp với tiềm năng của công ty nhé.

 1. Khóa học tập ielts
 2. Khóa học tập toeic
 3. Khóa học tập giờ anh thptqg

Tú Phạm

Xem thêm: ôn tập phần tập làm văn lớp 9

Founder/ CEO at Prep.vn

Thạc sĩ Tú Phạm – Nhà tạo nên Nền tảng luyện thi đua mưu trí Prep.vn. Với rộng lớn 10 năm tay nghề vô giảng dạy dỗ và luyện thi đua, Thầy Tú đã hỗ trợ hàng trăm ngàn học tập viên đạt điểm trên cao vô kỳ thi đua IELTS. Thầy cũng chính là Chuyên Viên tư vấn trong những lịch trình của Hội Đồng Anh và là diễn thuyết trên rất nhiều sự khiếu nại, lịch trình và hội thảo chiến lược tiên phong hàng đầu về ngôn từ.
Prep.vn - nền tảng học tập luyện mưu trí, phối kết hợp dạy dỗ và technology với thiên chức canh ty từng học viên mặc dù ở bất kể đâu đều cảm nhận được quality dạy dỗ chất lượng tốt nhất; mang về hưởng thụ học tập và luyện thi đua trực tuyến như thể đem nghề giáo xuất sắc kèm cặp riêng rẽ. Bên cạnh lực lượng giáo viên Chuyên Viên TOP đầu, Prep.vn còn dùng trí tuệ tự tạo với năng lực phân tách hưởng thụ người học tập, đưa đến nội dung học tập tương tác cao và không khí luyện thi đua ảo nhằm mục tiêu xử lý hiện tượng thiếu hụt thực hành thực tế, tương tác ở những lớp học tập truyền thống lịch sử.

Theo dõi Thạc Sĩ Tú Phạm