ngày người cao tuổi việt nam

Tuyên truyền kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống lịch sử Người cao tuổi hạc nước Việt Nam, ngày Người cao tuổi hạc nước Việt Nam (06/6/1941 – 06/6/2023)

Bạn đang xem: ngày người cao tuổi việt nam

05/06/2023

Lượt xem: 2625

Kế quá Hội Phụ lão cứu vớt quốc, Hội chỉ bảo lâu, Hội Vui tuổi hạc già nua, Quĩ Thọ…đã tạo hình và trở nên tân tiến ở hạ tầng nhập toàn nước, ngày 10 mon 5 năm 1995, Hội Người cao tuổi hạc (NCT) nước Việt Nam được xây dựng, đang trở thành mốc son lịch sử dân tộc nhập quy trình xây đắp và trở nên tân tiến tổ chức triển khai Hội.

 Ngày 26 mon 5 năm 2006, Thủ tướng mạo nhà nước rời khỏi Quyết quyết định số 772/QĐ-TTg: “Lấy ngày thứ 6 mon 6 thường niên là Ngày truyền thống lịch sử người cao tuổi hạc Việt Nam”.

Ngày 23 mon 11 năm 2009 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội ngôi nhà nghĩa nước Việt Nam (khoá XII) vẫn biểu quyết trải qua Luật NCT. Điều 6,  Luật NCT ghi rõ: “Ngày 06 mon 6 mỗi năm là Ngày người cao tuổi hạc Việt Nam”.

Xem thêm: strpos trong php

Những năm vừa qua, những cung cấp hội người cao tuổi hạc (NCT) nhập toàn nước vẫn đẩy mạnh đảm bảo chất lượng tầm quan trọng “Tuổi cao - gương sáng”, kiểu mẫu trong những sinh hoạt xã hội, trào lưu ganh đua đua, thêm phần trở nên tân tiến tài chính - xã hội khu vực và xây đắp tổ chức triển khai hội vững vàng mạnh. Nhân kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống lịch sử NCT nước Việt Nam, Ngày NCT nước Việt Nam (06/6/1941-06/6/2023), Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT nước Việt Nam gửi Đề cương tuyên truyền về mục tiêu, chân thành và ý nghĩa Ngày truyền thống lịch sử NCT nước Việt Nam, Ngày NCT Việt Nam và ngày xây dựng Hội NCT nước Việt Nam nhằm mục đích nâng lên trí tuệ của của cán cỗ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về công tác làm việc đảm bảo, chở che và đẩy mạnh tầm quan trọng người cao tuổi; tạo nên ĐK cho tất cả những người cao tuổi hạc nhập cuộc tích cực kỳ nhập những sinh hoạt xã hội và kế tiếp đẩy mạnh tầm quan trọng của tớ nhập cuộc sống xã hội./.

 Xem Đề cương tuyên truyền Ngày truyền thống lịch sử NCT nước Việt Nam,

lOGO Ngày NCT Việt Nam và ngày xây dựng Hội NCT nước Việt Nam bên trên trên đây.

anh tin cẩn bai

Phòng BTXH&PCTNXH

Xem thêm: vẽ trái tim