những câu hỏi về bác hồ

100 CÂU HỎI VỀ CUỘC ĐỜI, THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP CỦA

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Câu 1. Theo Hồ Chí Minh: cách mệnh hóa giải dân tộc bản địa phải? a. Đi theo đòi tuyến phố của những bậc chi phí bối Việt Nam b. Đi theo đòi tuyến phố cách mệnh của nước Mỹ c. Đi theo đòi tuyến phố cách mệnh của nước Pháp d. Đi theo đòi tuyến phố cách mệnh vô sản

Câu 2. Nguyễn Tất Thành từng dạy dỗ học tập ở ngôi ngôi trường nào là trước lúc đi ra chuồn tìm đường cứu vãn nước? a. Trường đái học tập Pháp - Việt ở Vinh. b. Trường đái học tập Đông Ba ở Huế. c. Trường Quốc học tập Huế. d. Trường Dục Thanh ở Phan Thiết.

Bạn đang xem: những câu hỏi về bác hồ

Câu 3. Chọn đáp án vấn đáp đúng: Nguyễn Tất Thành lượt trước tiên bịa chân lên đất Pháp bên trên địa điểm nào? a. Mác xây b. Lơ Havrơ c. Noóc măng đi d. Thủ đô Pari

Câu 4 quy trình tạo hình và cải cách và phát triển tư tưởng Xì Gòn, thời kỳ nào là thời kỳ mò mẫm tòi tuyến phố cứu vãn nước hóa giải dân tộc? a. 1908 - 1911 b. 1911 - 1920 c. 1921 - 1930 d. 1930 - 1945

Câu 5. Chọn cụm kể từ đích thị điền nhập vết.... Tháng 7 năm 1920, Xì Gòn hiểu ... của V. Lênin. a. Tác phẩm "Nhà nước và cơ hội mạng". b. Tác phẩm “Những trọng trách trước đôi mắt của tổ chức chính quyền xô viết” c. Sơ thảo lượt loại nhất Luận cương về những yếu tố dân tộc bản địa. d. Sơ thảo lượt loại nhất Luận cương về những yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố thuộc địa.

Câu 6. Tìm một đáp án sai trong khúc sau đây: Trong 10 năm đầu (1911 - 1920) của quá trình dạt dẹo mò mẫm lối cứu vãn nước, Nguyễn Aí Quốc đã: a. Vượt qua loa 3 hồ nước, 4 lục địa.

b. Đến khoảng chừng ngay gần 30 nước. c. Sống, thực hiện mướn và tự động học tập bên trên những nước Mỹ, Anh, Pháp. d. Đến Matxcơva dự Hội nghị Quốc tế dân cày. Câu 7. Tìm một điểm lầm lẫn trong khúc ghi chép bên dưới đây: Một trong mỗi nguồn gốc của tư tưởng Xì Gòn là thu nhận văn hóa truyền thống phương Đông. Cụ thể là: a. Những mặt mũi tích đặc biệt của Nho giáo. b. Tư tưởng vị buông tha của Phật giáo. c. Kế quá lòng nhân ái, đức quyết tử của Hồi giáo d. Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn

Câu 8. Câu trình bày "Chủ trương thực hiện tư sản dân quyền cách mệnh và thổ địa cơ hội mạng để tiếp cận xã hội nằm trong sản" được trích kể từ nội dung bài viết nào là của Hồ Chí Minh? a. Đường cơ hội mệnh b. Chính cương vắn tắt của Đảng c. Sách lược vắn tắt của Đảng d. Chương trình tóm lược của Đảng

Câu 9. Chọn đáp án vấn đáp đích thị mang lại câu hỏi: Xì Gòn xác minh công ty nghĩa dân tộc là một trong những động lực rộng lớn ở những nước đang được đấu giành giành song lập. Đó là chủ nghĩa dân tộc bản địa nào? a. Chủ nghĩa nhân đạo nằm trong sản b. Chủ nghĩa dân tộc bản địa chân chủ yếu. c. Chủ nghĩa sô vanh, nước rộng lớn. d. Chủ nghĩa dân tộc bản địa vị kỷ.

Câu 10. Luận điểm: "Đảng ham muốn vững vàng thì nên sở hữu công ty nghĩa thực hiện cốt, nhập Đảng ai cũng nên hiểu, ai ai cũng nên theo đòi công ty nghiã ấy. Đảng nhưng mà không tồn tại công ty nghĩa cũng như người không tồn tại trí khôn khéo, tàu không tồn tại bàn chỉ nam" được trích kể từ kiệt tác nào của Hồ Chí Minh? a. Tuyên ngôn Độc lập b. Đường Cách mệnh c. Điều lệ vắn tắt của Đảng d. Thường thức chủ yếu trị

Câu 11ăm 1919 Nguyễn Tất Thành thâm nhập Đảng Xã hội Pháp vì như thế lí tưởng a. “Tự tự, Bình đẳng, Bác ái” b. “Độc lập, Bình đăng,Bắc ái” c. “ Bình đẳng, tự tại, độc lập” d. “Độc lập, nhân quyền, dân quyền”

Câu 12. Chọn đáp án vấn đáp đích thị mang lại câu hỏi: Nguyễn Tất Thành nhập Đảng xã hội Pháp năm nào? a. Đầu năm 1917

khổ? Đây là cái quan trọng mang lại tất cả chúng ta, đấy là tuyến phố hóa giải của chúng

ta". Nguyễn Ái Quốc trình bày câu ấy Khi đang được ở đâu?

a. Luân Đôn, Anh b. Quảng Châu Trung Quốc, Trung Quốc c. Paris, Pháp d. Máxcơva, Liên Xô

Câu 19: Câu nói: “ Giai cấp cho người công nhân và quần chúng những nước đều là các bạn, công ty nghĩa

đế quốc ở đâu đâu cũng là người thù”. Được Nguyễn Ái Quốc trí tuệ rõ ràng nhập giai

đoạn nào?

a. 1911-

b. 1911- 1917

c. 1911- 1919

d. 1911- 1920

Câu trăng tròn. Chọn đáp án vấn đáp đích thị nhất: a. Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, mục tiêu mang lại hành vi của Đảng tớ. b. Tư tưởng Xì Gòn là nền tảng tư tưởng, mục tiêu mang lại hành vi của Đảng tớ. c. Cùng với công ty nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Xì Gòn là nền tảng tư tưởng và mục tiêu mang lại hành vi cách mệnh của Đảng tớ. d. Cả tía đáp án còn sót lại đều đích thị.

Câu 21: Nhà thơ Chế Lan Viên viết: “Phút khóc trước tiên là phút Bác Hồ cười”. Câu thơ bại trình bày lên điều gì? a. Bác Hồ đi ra đi tìm kiếm lối cứu vãn nước. b. Bác Hồ hiểu tuyên ngôn song lập. c. Bác Hồ hiểu sơ thảo luận cương của Lênin d. Bác Hồ trả yêu thương sách cho tới Hội nghị Vecxai.

Câu 22 : Văn phiên bản nào là được Nguyễn Ái Quốc coi là “cẩm nang thần kì” mang lại sự nghiệp hóa giải dân tộc aận cương về dân tộc bản địa và nằm trong địa của Lênin bên ngôn của Đảng nằm trong sản Karx Mark c. Tư phiên bản luận của Karx Mark dận cương tháng tư của Lênin

Câu 23: Sự khiếu nại nào là khắc ghi Nguyễn Ái Quốc những bước đầu nhìn thấy tuyến phố cứu nước đích thị đắn a. Nguyễn ái Quốc trả yêu thương sách cho tới Hội nghị vecxai (18/6/1919) b. Nguyễn ái Quốc nhập cuộc tạo nên Đảng Cộng sản Pháp (12/1920)

c. Nguyễn ái Quốc hiểu sơ thảo luận cương của Lênin về yếu tố dân tộc bản địa và thuộc địa (7/1920) d. Nguyễn ái Quốc xây dựng tổ chức triển khai Hội nước Việt Nam cách mệnh thanh niên(6/1925)

Câu 24: Nguyễn Ái Quốc vẫn trình diễn lập ngôi trường, ý kiến của tớ về vị trí chiến lược của cách mệnh những nước nằm trong địa nhập : a. Hội nghị dân cày quốc tế ở Matxcơva. b. Đại hội quốc tế nằm trong sản lượt loại V (1924) c. Đại hội Tua của Đảng xã hội Pháp. d. Đại hội dân cày quốc tế năm 1923.

Câu 25: Sự khiếu nại nào là được Nguyễn Aí Quốc tiến công giá: “như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân” a. Cách mạng mon Mười Nga bùng phát và thắng lợi b. Sự xây dựng Đảng Cộng sản Pháp c. Vụ sát hại thương hiệu toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái d. Sự xây dựng Hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Câu 26: Ba tư tưởng tại đây được trình diễn nhập kiệt tác nào là của Nguyễn Ái Quốc

  • Cách mạng là sự việc nghiệp của quần chúng
  • Cách mạng nên tự Đảng theo đòi công ty nghĩa Mác-Lenin lãnh đạo
  • Cách mạng nước Việt Nam nên khăng khít và câu kết với cách mệnh thế giới a. Tạp chí Thư tín Quốc tế b. “Bản án chính sách thực dân Pháp” c. “Đường cơ hội mệnh” d. Tất cả nằm trong đúng

Câu 27 : Con lối cách mệnh nước Việt Nam được xác lập nhập Cương lĩnh chủ yếu trị đầu tiên tự đồng chí Nguyễn ái Quốc khởi thảo, bại là: a. Làm cách mệnh tư sản dân quyền và cách mệnh ruộng khu đất nhằm tiến bộ lên chủ nghĩa nằm trong sản. b. Thực hiện nay cách mệnh ruộng khu đất mang lại triệt nhằm. c. Tịch thu không còn sản nghiệp của bọn đế quốc. d. Đánh ụp địa công ty phong loài kiến, thực hiện cách mệnh thổ địa tiếp sau đó thực hiện cách mệnh dân tộc.

Câu 28: Lực lượng cách mệnh nhằm tiến công ụp đế quốc và phong loài kiến được nêu trong Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng tự đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là lực lượng nào? a. Công nhân và nông dân b. Công nhân, dân cày và những giai tầng đái tư sản, trí thức, trung nông

Câu 35 : Vai trò của Nguyễn Ái Quốc nhập hội nghị thống nhất tía tổ chức triển khai nằm trong sản (3-2-1930) thể hiện nay như vậy nào? a. Thống nhất những tổ chức triển khai nằm trong sản nhằm xây dựng một Đảng độc nhất lấy thương hiệu là Đảng Cộng sản nước Việt Nam. b. Soạn thảo Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên nhằm Hội nghị trải qua. c. Truyền thống trị nghĩa Mác Lênin về nước Việt Nam. d. Câu a và b đích thị.

Câu 36 : Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) Người đã lựa lựa chọn giác ngộ thanh niên yêu thương nước nước Việt Nam đang được hoạt động và sinh hoạt bên trên phía trên kể từ tổ chức nào? a.Đảng Thanh niên. b. Cộng sản đoàn. c. Tâm Tâm xã. d. Hội phục Việt

Câu 37 : Tại sao trình bày Nguyễn Ái Quốc vẫn thẳng sẵn sàng về chủ yếu trị, tư tưởng và tổ chức cho việc Ra đời chủ yếu Đảng vô sản ở nước Việt Nam. a. Người vẫn mò mẫm đi ra tuyến phố cứu vãn nước đích thị đắn mang lại cách mệnh nước Việt Nam ,con đường cách mệnh vô sản. b. Tại Đại hội Quốc tế nằm trong sản lượt loại V người vẫn trình diễn lập ngôi trường, quan lại điểm về địa điểm kế hoạch cách mệnh nằm trong địa. c. Người vẫn tiêu thụ độ sáng của công ty nghĩa Mác- Lênin và sở hữu công truyền bá nhập việt nam. d. Sau trong thời điểm dạt dẹo ở quốc tế Người vẫn nắm rõ thực chất của công ty nghĩa đế quốc thực dân.

Câu 38 : Khi cho tới Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc năm 1924 ), Nguyễn Ái Quốc vẫn tham gia tạo nên tổ chức triển khai chủ yếu trị nào? a. Hội liên hợp thanh niên nước Việt Nam. b. Hội liên hợp những dân tộc bản địa bị áp bức Á Đông. c. Mặt trận Việt Minh. d. Hội liên hợp nằm trong địa.

Câu 39 : Vạch trần quyết sách đàn áp, bóc tách lột fake man của công ty nghĩa đế quốc, góp phần thức tỉnh những dân tộc bản địa bị áp bức đứng lên đấu giành hóa giải .Đó là nội dung a. Các bài bác báo của Nguyễn Ái Quốc đăng bên trên tờ Tin tức. b. Các bài bác báo của Nguyễn Ái Quốc đăng bên trên tờ Người nằm trong cay đắng. c. Các bài bác báo đăng bên trên tập san thư tín quốc tế. d. Các bài bác báo đăng ở báo thực sự.

Câu 40: Tháng 6 năm 1925, Nguyễn Aí Quốc xây dựng tổ chức triển khai cách mệnh nào là tại Quảng Châu (Trung Quốc)? a. Đảng Cộng Sản Việt Nam b. Cộng sản đoàn c. Hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên d. Hội liên hợp nằm trong địa

Câu 41: Ngày 1/5/1930 Nguyễn Ái Quốc hoạt động và sinh hoạt ở đâu? a. Hồng Kông b. Xiêm La c. Campuchia d. Trung Quốc

Câu 42: Nguyễn Ái Quốc bị tóm gọn ở Hồng Kông nhập thời hạn nào? a. 6/ b. 7/ c. 8/ d. 9/

Câu 43: Khi bị tóm gọn ở Hồng Kông nhập mon 6/1931, Nguyễn Ái Quốc đem thể căn cước mang tên là gì? a. Nguyễn Tất Thành b. Nguyễn Sinh Cung c. Tống Văn Sơ d. Hồ Chí Minh

Câu 44: Nguyễn Ái Quốc bị thực dân Anh nhốt ở Hồng Kông nhập thời hạn nào? a. 7/1931 – 1/ b. 8/1931 – 1/ c. 9/1931 – 1/ d. 6/1931 – 1/

Câu 45: Nguyễn Aí Quốc vẫn ghi chép thư gửi một đồng chí ở Quốc tế Cộng Sản yêu thương cầu được phó việc làm sau một trong những năm ko hoạt động và sinh hoạt (kể kể từ Khi bị thực dân Anh bắt giam ở Hồng Kông) bức thư bại ghi chép nhập khi nào? a. 1/ b. 6/ c. 2/ d. 5/

Câu 46: Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (6/1935) Xì Gòn vẫn nằm trong đoàn đại biểu Đảng Cộng Sản Đông Dương tham gia bao gồm sở hữu những ai? a. Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Văn Nọn

b. Vương c. Già Thu d. Ông Ké

Câu 53: Nguyễn Ái Quốc vẫn nhập cuộc khóa huấn luyện và giảng dạy quân sự chiến lược ở Hàm Dương – Hồ Nam tự Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng Sản Trung Quốc liên minh tổ chức triển khai vào thời hạn nào? a. 2/1940 – 10/ b. 5/1940 – 8/ c. 2/1940 – 8/ d. 3/1940 – 8/

Xem thêm: trạng ngữ chỉ thời gian

Câu 54: Đầu mon 6/1940, Nguyễn Ái Quốc vẫn cử nhị người chuồn Diên An học tập trường quân chủ yếu và dặn dò chuồn dặn dò lại: “cố gắng học tập tăng quân sự ”, người này là ai? a. Trần Phú, Lê Duẩn b. Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn c. Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng d. Võ Nguyên Giáp, Trần Phú

Câu 55: Xì Gòn về nước thẳng điều khiển trào lưu cách mệnh Việt Nam từ? a. 28/1/ b. 28/11/ c. 28/11/ d. 28/11/

Câu 56: Tại Pắc Pó, Xì Gòn dịch đi ra Tiếng Việt cuốn sách nào là nhằm thực hiện tài liệu huấn luyện và giảng dạy cán bộ? a. Lịch sử Đảng Cộng Sản Pháp b. Lịch sử Đảng Cộng Sản Nga c. Lịch sử Đảng Cộng Sản Cu Ba d. Lịch sử Đảng Cộng Sản Trung Hoa

Câu 57: Nguyễn Aí Quốc ghi chép tác phẩm: “Lịch sử nước ta ” nhập năm nào? a. 1940 b. 1942 c. 1938 d. 1941

Câu 58: Về cho tới Cao phẳng, Nguyễn Ái Quốc vẫn dùng túng thiếu danh nào là nhằm hoạt động? a. Ông Ké b. Già Thu c. Lin

d. Vương

Câu 59: Núi Các Mác, Suối Lênin là những ngọn núi, con cái suối được Hồ Chí Minh mệnh danh, lúc này nằm trong tỉnh nào? a. Hà Quảng – Cao Bằng b. Hà Giang – Cao Bằng c. Hà Quảng – Tuyên Quang d. Hà Quảng – Lạng Sơn

Câu 60: Theo kiến nghị của Nguyễn Ái Quốc, mặt mũi trận dân tộc bản địa thống nhất Việt Nam được lấy thương hiệu là “Việt Nam song lập đồng minh” gọi tắt là “Việt Minh” nhập thời gian tham nào? a. 19/5/ b. 15/5/ c. 19/5/ d. 15/5/

Câu 61. Chọn đáp án vấn đáp đích thị mang lại câu hỏi: Truyền thống trân quý nhất của dân tộc nước Việt Nam được Xì Gòn thừa kế và cải cách và phát triển là gì? a. Lòng nhân ái b. Chủ nghĩa yêu thương nước c. Tinh thần hiếu học d. Cần cù làm việc.

Câu 62. Chọn đáp án vấn đáp đích thị mang lại câu hỏi: Thuật ngữ Tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng tớ đầu tiên dùng chính thức kể từ bao giờ? a. Từ năm 1969. c. Từ năm 1986. b. Từ năm 1990. d. Từ năm 1991

Câu 63. Chọn đáp án vấn đáp đích thị mang lại câu hỏi: Tư tưởng Xì Gòn được hình thành kể từ những xuất xứ nào? a. Giá trị truyền thống lịch sử của dân tộc bản địa nước Việt Nam. b. Tinh hoa văn hóa truyền thống thế giới (trong bại sở hữu công ty nghĩa Mác – Lênin). c. Những phẩm hóa học khinh suất của Hồ Chí Minh? d. Cả tía đáp án bên trên đều đích thị.

Câu 64. Chọn đáp án vấn đáp đích thị mang lại câu hỏi: Xì Gòn chính thức ghi chép phiên bản Di chúc lịch sử dân tộc nhập thời hạn nào? a. Năm 1960 c. Năm 1968 b. Năm 1965 d. Năm 1969

Câu 65. Chọn đáp án vấn đáp đích thị mang lại câu hỏi: "Đảng lấy công ty nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Xì Gòn thực hiện nền tảng tư tưởng và mục tiêu mang lại từng hành động

a. Đi theo đòi tuyến phố cách mệnh vô sản b. Có Đảng nằm trong sản điều khiển. c. Tiến hành tự đấm đá bạo lực cách mệnh. c. Cả tía đáp án còn sót lại đều đích thị.

Câu 72. Chọn đáp án vấn đáp đích thị mang lại câu hỏi: Nội giải quyết phóng dân tộc bản địa theo đòi con đường cách mệnh vô sản bao gồm: a. Đi kể từ hóa giải dân tộc bản địa tiến bộ cho tới xã hội nằm trong sản. b. Lực lượng điều khiển là giai cấp cho người công nhân. c. Lực lượng cách mệnh là toàn dân tộc bản địa. d. Cả tía đáp án bên trên đều đích thị.

Câu 73. Chọn đáp án vấn đáp đích thị mang lại câu hỏi: "Chiến giành rất có thể kéo dãn 5 năm, 10 năm, hai mươi năm hoặc lâu không chỉ có vậy..., tuy nhiên quần chúng nước Việt Nam quyết ko sợ? Không có gì quý rộng lớn song lập tự tại. Đến ngày thắng lợi quần chúng tớ sẽ xây dựng dựng lại giang sơn ta đàng hoàng rộng lớn, to lớn đẹp mắt hơn". Câu trình bày bại của Xì Gòn nhập thời hạn nào? a. Lời lôi kéo của Xì Gòn ngày 19 – 12 – 1946 b. Lời lôi kéo của Xì Gòn ngày 17 – 7 – 1966 c. Thư chúc đầu năm mới đầu Xuân 1969 d. Bản Di chúc của Xì Gòn được công tía bên trên lễ truy điệu Người ngày 9 – 9 – 1969

Câu 74. Chọn đáp án vấn đáp đích thị mang lại câu hỏi: Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, cách thức phân phối đa số nhập công ty nghĩa xã hội là gì? a. Làm theo đòi năng lượng, hưởng trọn theo đòi nhu yếu. b. Làm theo đòi năng lượng, hưởng trọn theo đòi làm việc. c. Phân phối trung bình mang lại toàn bộ quý khách. d. Theo làm việc và CP góp sức.

Câu 75. Chọn đáp án vấn đáp đích thị mang lại thắc mắc : Các nhân tố nào là dẫn tới việc Ra đời của Đảng nằm trong sản Việt Nam? a. Chủ nghĩa Mác - Lênin b. Phong trào công nhân c. Phong trào yêu thương nước d. Sự phối hợp công ty nghĩa Mác -Lênin với trào lưu người công nhân và phong trào yêu nước.

Câu 76. Chọn cụm kể từ đích thị điền nhập địa điểm rỗng nhập câu ghi chép tại đây của Hồ Chí Minh: "Toàn quốc đồng bào hãy vùng lên.... nhưng mà tự động hóa giải mang lại ta". a. phụ thuộc vào sự hỗ trợ quốc tế d. đem mức độ ta b. phụ thuộc vào sự câu kết toàn dân c. bên dưới sự điều khiển của Đảng

Câu 77. Đảng tớ mang tên gọi là Đảng Lao động nước Việt Nam kể từ Khi nào?

a. Năm 1930. c. Năm 1951. b. Năm 1945. d. Năm 1960.

Câu 78. Chọn đáp án vấn đáp đích thị mang lại câu hỏi: Theo Xì Gòn, Đảng lãnh đạo Nhà nước tự công thức nào? a. phẳng lối lối, quan lại diểm, công ty trương, kim chỉ nan của Đảng b. Hoạt động của những tổ chức triển khai đảng và đảng viên nhập máy bộ non sông. c. phẳng công tác làm việc đánh giá. d. Cả a, b, c.

Câu 79. Trong những phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp cơ phiên bản của loài người nước Việt Nam nhập thời đại mới, phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp nào là cần thiết nhất, bao quấn nhất? a. Yêu thương con cái người b. Cần, kiệm, liêm, chủ yếu, chí công vô tư c. Trung với nước, hiếu với dân d. Tinh thần quốc tế nhập sáng

Câu 80. Xì Gòn nhắc đạo đức nghề nghiệp trong mỗi mối quan hệ nào là của từng người? a. Đối với mình b. Đối với người c. Đối với việc d. Cả a, b, c

Câu 81: Trong những quy trình tiến độ về cuộc sống của Xì Gòn, quy trình tiến độ nào là là giai

đoạn tạo hình tư tưởng yêu thương nước và chí phía cơ hội mạng?

a) 1890 – 1911 b) 1911 – 1920 c) 1921 – 1930 d) 1930 - 1941 Câu 82: Đức tính nào là của thân phụ tác động cho tới đức tính chất lượng tốt đẹp mắt của Bác Hồ?

a) Cần cù, vượt lên trước khó b) Yêu quê hương c) Yêu nước, thương dân d) Cả 3 đáp án trên Câu 83: Xì Gòn sinh đi ra nhập gia đình?

a) Nông dân b) Công nhân c) Trí thức, ngôi nhà giáo d) Nhà nho yêu thương nước Câu 84: Thân kiểu Bác Hồ thực hiện nghề ngỗng gì nhằm nuôi mái ấm gia đình trong thời điểm ở Huế?

a) Nghề nông

a) Khoảng mon 6-1909, Nguyễn Tất Thành tách Trường Quốc học tập Huế theo đòi cha nhập Tỉnh Bình Định, Khi ông được chỉ định chức Tri thị trấn Bình Khê. b) Khoảng mon 2 – 1907, Nguyễn Tất Thành nằm trong thân phụ đi ra Huế. c) Tháng 7 – 1905, Nguyễn Tất Thành theo đòi thân phụ về thăm hỏi tỉnh Tỉnh Thái Bình. d) Năm 1904, Nguyễn Tất Thành theo đòi thân phụ về thôn Du Đồng, thị trấn Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Câu 92: Nguyễn Sinh Cung là kẻ con cái loại bao nhiêu nhập gia đình?

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Câu 93: Nguyễn Tất Thành lượt trước tiên được xúc tiếp với khẩu hiệu Tự tự – Bình

đẳng – Bác ái bên trên điểm nào?

a) Tại lớp dự bị (préparatoire) ngôi trường đái học tập Pháp – phiên bản xứ ở TP. Hồ Chí Minh Vinh. b) Tại lớp cao đẳng (lớp nhất – cours supérieur), bên trên Trường đái học tập Pháp – Việt Quy Nhơn. c) Tại lớp dự bị (préparatoire)Trường đái học tập Pháp – Việt tỉnh Thừa Thiên Huế. d) Tại lớp trung đẳng (lớp nhì) (cours moyen) bên trên Trường Quốc học tập Huế. Câu 94: Huyện Bình Khê, điểm cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân thích phụ Xì Gòn sở hữu thời

kỳ thực hiện tri thị trấn nằm trong tình nào?

a) Quảng Nam b) Quảng Ngãi c) Bình Định d) Phan Thiết Câu 95: Thân kiểu Xì Gòn là bà Hoàng Thị Loan, bà rơi rụng nhập năm nào? ở

đâu?

a) 1898, Nghệ An b) 1901, Huế c) 1911, Bình Định d) 1921, Hà Tĩnh

Câu 96: Nguyễn Tất Thành cho tới Huế lượt loại nhị nhập năm nào?

a) 1904 b) 1905 c) 1906 d) 1908 Câu 97: Đây là bài bác thơ Bác ghi chép về địa điểm nào? Vào thời khắc nào?

Núi cõng tuyến phố mòn Cha thì cõng con cái theo Núi ở ì một chỗ

Cha chuồn cúi lom khom Đường bám lì sườn lưng núi Con tập dượt chạy lon ton Cha siêng rộng lớn hòn núi Con lối quá lười rộng lớn con cái. a) Bài thơ miêu tả về Đèo Ngang, nhập thời khắc Bác Hồ nằm trong mái ấm gia đình rời khỏi Huế lần đầu tiên năm 1895 b) Bài thơ miêu tả về núi rừng Việt Bắc năm 1954 c) Bài thơ miêu tả về núi ở tỉnh Quảng Châu Trung Quốc, Trung Quốc năm 1941 d) Bài thơ miêu tả về núi Ba Vì ở Sơn Tây năm 1947

Xem thêm: sách tiếng anh lớp 6 tập 2

Câu 98: Xì Gòn vấn đáp phỏng vấn tập san Ngọn lửa nhỏ nhập năm 1923 của Liên Xô sở hữu trình bày rõ: “Vào trạc 13 tuổi hạc, lượt trước tiên tôi và đã được nghe về những kể từ ngữ tiếng Pháp: ....... – so với Shop chúng tôi khi ấy, quý khách domain authority white đều được xem là người Pháp – thể là tôi ham muốn thích nghi với văn minh Pháp mò mẫm coi những gì ẩn giấu phí a đằng sau những kể từ ngữ ấy”. Những kể từ ngữ ấy là những kể từ ngữ nào? a) Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc b) Độc lập dân tộc bản địa, hóa giải dân tộc bản địa. c) Tự tự – Bình đẳng – Bác ái d) Giải phóng dân tộc bản địa, hóa giải giai cấp cho, hóa giải loài người.

Câu 99: Đây là hình hình ảnh địa điểm gắn sát với sự thay đổi của Nguyễn Tất Thành trước khi đi ra đi tìm kiếm lối cứu vãn nước, địa điểm này là điểm nào?

a) Cảng Chân Mây bên trên TP. Hồ Chí Minh Huế b) Cảng Ga Nhà Rồng bên trên Sài Gòn c) vũng thôn bên trên thôn Sen, Nam Đàn, Nghệ An d) Bãi Rạng bên trên TP. Hồ Chí Minh Phan Thiết ngay gần ngôi trường Dục Thanh_._