những loại đất nào có nhiều ở đồng bằng nam bộ

student icon

Học sinh

Bài này khó khăn quá. Mong thầy cô hùn em giải nó với ạ!

qanda only logo

Lời giải kể từ gia sư QANDA

answer user profile image

teacher qanda symbolGia sư QANDA - raxnny8y


answer user profile image

teacher qanda symbolGia sư QANDA - raxnny8y

Xem thêm: noãn phát triển thành gì

Có phụ vương loại khu đất chủ yếu ở Đồng vì như thế sông Cửu Long là: - Đất phù rơi ngọt: phân bổ trở thành một dải dọc sông Tiền và sông Hậu. - Đất phèn (đất chua): triệu tập ở Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên và vùng trung tâm buôn bán hòn đảo Cà Mau. - Đất mặn: phân bổ trở thành một dải ven Biển Đông và ven vịnh Thái Lan.

  simliar problems icon

  Đề bài xích tương tự

  simliar question image

  image placeholder icon

  simliar question image

  image placeholder icon