niche là gì

/nitʃ/

Thông dụng

Danh từ

(kiến trúc) hốc tường (thường) để tại vị tượng...
(nghĩa bóng) vị trí mến hợp
niche in the temple of fame
quyền được người tớ tưởng niệm cho tới công lao

Ngoại động từ

Đặt (tượng) vô hốc tường
to niche oneself
nép; náu; ngồi gọn

Chuyên ngành

Xây dựng

vách đáy

Y học

hốc, ổ

Kỹ thuật cộng đồng

hốc tường

Giải mến EN: A hollowed recess in a wall, usually for displaying an urn or sculpture..

Xem thêm: dĩ hòa vi quý là gì

Bạn đang xem: niche là gì

Giải mến VN: Một hốc lõm vô tường, thông thường được dùng để làm trưng bày những bình hoặc kiệt tác trạm xung khắc.

hõm tường
ngách
electrotechnical niche
ngách bịa đặt tranh bị điện
tunnel niche
ngách tunen

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
alcove , byplace , calling , compartment , corner , cranny * , cubbyhole * , hole , hollow , indentation , nook , opening , pigeonhole * , position , recess , slot , vocation , apse , cavity , cranny , cubbyhole , place , retreat , space , tabernacle