nội dung hiệp ước hác măng

Đề bài

Hãy nêu nội dung cơ phiên bản của Hiệp ước 1883.

Bạn đang xem: nội dung hiệp ước hác măng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vô sgk Lịch sử 11 trang 122, 123 nhằm vấn đáp.

Lời giải chi tiết

Nội dung cơ phiên bản của Hiệp ước Hác-măng (25-8-1883):

- Về chủ yếu trị: VN đặt bên dưới sự “bảo hộ” của Pháp.

Xem thêm: tải mẫu đơn ly hôn

+ Nam Kì là xứ nằm trong địa từ thời điểm năm 1874 ni được không ngừng mở rộng rời khỏi cho tới không còn tỉnh Bình Thuận. Bắc Kì (gồm cả Thanh-Nghệ-Tĩnh) là khu đất bảo lãnh. Trung Kì (phần khu đất còn lại) tự triều đình quản ngại lí.

+ Đại diện của Pháp ở Huế thẳng tinh chỉnh ở Trung Kì.

+ Mọi việc tiếp xúc của VN với quốc tế (kể cả Trung Quốc) đều tự Pháp sở hữu.

- Về quân sự: triều đình nên nhận những huấn luyện và giảng dạy viên và sĩ quan liêu lãnh đạo của Pháp, nên triệt hồi lính tráng kể từ Bắc Kì về đế kinh (Huế), Pháp được tự tại đóng góp quân ở Bắc Kì, được toàn quyền xử lý quân Cờ Đen.

Xem thêm: toán lớp 2 kì 1

- Về kinh tế: Pháp kiểm tóm và trấn áp toàn cỗ những mối cung cấp lợi nội địa.

=> Với phiên bản hiệp ước này, Việt Nam phát triển thành một nước nằm trong địa nửa phong loài kiến.

Loigiaihay.com