ôn tập chương 1 toán 9

Bình chọn:

4.1 bên trên 375 phiếu

Bạn đang xem: ôn tập chương 1 toán 9

Lý thuyết Ôn luyện chương 1. Căn bậc nhì. Căn bậc baLý thuyết Ôn luyện chương 1. Căn bậc nhì. Căn bậc ba Xem cụ thể

Trả điều phần thắc mắc ôn luyện chương 1: Căn bậc nhì, căn bậc phụ vương trang 39 SGK toán 9 luyện 1

Trả điều phần thắc mắc ôn luyện chương 1: Căn bậc nhì, căn bậc phụ vương trang 39 SGK toán 9 luyện 1. Nêu ĐK nhằm x là căn bậc nhì số học tập của số a ko âm...

Xem cụ thể

Bài 70 trang 40 SGK Toán 9 luyện 1Tìm độ quý hiếm những biểu thức sau bằng phương pháp thay đổi, rút gọn gàng quí hợp Xem điều giải

Quảng cáo

decumar

Bài 71 trang 40 SGK Toán 9 luyện 1Rút gọn gàng những biểu thức sau: Xem điều giải

Bài 72 trang 40 SGK Toán 9 luyện 1

Phân tích trở nên nhân tử (với những số x, hắn, a, b ko âm và a ≥ b)

Xem điều giải

Bài 73 trang 40 SGK Toán 9 luyện 1Rút gọn gàng rồi tính độ quý hiếm của những biểu thức sau: Xem điều giải Bài 75 trang 40 SGK Toán 9 luyện 1Chứng minh những đẳng thức sau: Xem điều giải

Bài 76 trang 41 SGK Toán 9 luyện 1

Giải bài bác 76 trang 41 SGK Toán 9 luyện 1. Cho biểu thức: a) Rút gọn gàng Q b) Xác định vị trị của Q khi a = 3b

Xem điều giải

Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Đại số 9 Xem điều giải

Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số 9

Xem điều giải

Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Đại số 9 Xem điều giải Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Đại số 9 Xem điều giải

Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 1 - Đại số 9

Xem điều giải