phát biểu nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi

Câu hỏi:

06/06/2022 47,032

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi

A. Tỉ trọng vô độ quý hiếm phát triển nông nghiệp từng bước tăng khá vững chãi.

B. Xu phía nổi trội là tiến bộ mạnh lên phát triển sản phẩm hoá.

C. Giá trị những thành phầm ko qua chuyện giết mổ thịt cướp tỉ trọng ngày càng tốt.

D. Hiệu trái ngược chăn nuôi vẫn đạt được ở tại mức phỏng cao và ổn định lăm le.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các cây lâu năm thường niên ở VN đa số là

Câu 2:

Phát biểu này tại đây không trúng với chăn nuôi gia vắt ở VN hiện nay nay?

Câu 3:

Phát biểu này tại đây nói đến ĐK chăn nuôi nước ta?

Câu 4:

Cây công nghiệp nhiều năm của VN đa số là

Xem thêm: trạch tiêu văn

Câu 5:

Trong thời hạn mới đây, cây lâu năm nhiều năm ở VN được cách tân và phát triển mạnh mẽ và tự tin đa số do

Câu 6:

Ở VN, mục tiêu đa số của phát triển hoa màu không cần nhằm mục tiêu vào

Câu 7:

Phát biểu này tại đây không trúng với ngành trồng lúa của VN hiện nay nay?

Câu 8:

Nguyên nhân đa số này tại đây thực hiện mang lại chăn nuôi heo và gia vắt triệu tập nhiều ở những đồng bởi rộng lớn ở nước ta?

Câu 9:

Yếu tố bất ngờ này cần thiết nhất dẫn tới việc không giống nhau về phân bổ cây trà và cây cao su đặc ở nước ta?

Câu 10:

Đối với ngành chăn nuôi, trở ngại này tại đây đang được tự khắc phục?

Câu 11:

Cây cao su đặc được trồng đa số phía trên loại khu đất này sau đây?

Câu 12:

Đặc điểm đa số của ngành trồng cây hoa màu trong mỗi năm vừa qua là

Câu 13:

Xu phía mới mẻ vô cách tân và phát triển ngành chăn nuôi lúc này không cần là

Câu 14:

Năng suất lúa cả năm của VN với Xu thế tăng, đa số do

Xem thêm: sủng ngọt h+