phiếu bài tập cuối tuần lớp 5

Để học tập chất lượng Tiếng Việt lớp 5, phần bên dưới tổ hợp Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 tinh lọc, đem đáp án như thể những phiếu đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 cơ phiên bản và nâng lên. Quý khách hàng nhập thương hiệu bài xích nhằm bám theo dõi cụ thể bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt 5 và phần đáp án ứng.

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 cả năm (có đáp án)

Xem thử

Bạn đang xem: phiếu bài tập cuối tuần lớp 5

Chỉ kể từ 300k mua sắm đầy đủ cỗ Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 cả năm phiên bản word đem điều giải cụ thể, trình diễn thích mắt, đơn giản và dễ dàng chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt 5 Học kì 1

Tuần 1

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 2

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 3

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 3 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 3 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 4

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 4 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 4 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 5

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 5 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 5 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 6

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 6 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 6 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 7

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 7 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 7 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 8

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 8 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 8 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 9

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 9 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 9 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 10

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 10 đem đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 10 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 11

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 11 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 11 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 12

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 12 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 12 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 13

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 13 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 13 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 14

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 14 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 14 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 15

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 15 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 15 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 16

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 16 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 16 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 17

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 17 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 17 đem đáp án (5 phiếu)

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt 5 Học kì 2

Tuần 18

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 18 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 18 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 19

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 19 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 19 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 20

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần đôi mươi đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần đôi mươi đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 21

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 21 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 21 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 22

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 22 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 22 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 23

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 23 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 23 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 24

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 24 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 24 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 25

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 25 đem đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 25 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 26

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 26 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 26 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 27

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 27 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 27 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 28

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 28 đem đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 28 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 29

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 29 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 29 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 30

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 30 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 30 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 31

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 31 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 31 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 32

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 32 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 32 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 33

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 33 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 33 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 34

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 34 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 34 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 35

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 35 đem đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 35 đem đáp án (5 phiếu)

Phiếu Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1

Thời gian: 45 phút

I - Bài tập luyện về hiểu hiểu

Quần hòn đảo Trường Sa

Cách Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng tầm năm trăm cây số về phía tấp nập nam giới bờ biển cả, đang được nẩy lên một chùm hòn đảo sinh vật biển nhiều color. Đó là quần hòn đảo Trường Sa, mảnh đất nền xa cách xôi nhất của Tổ quốc tao.

Quần hòn đảo bao gồm nhiều hòn đảo nhỏ, đứng theo như hình vòng cung. Mỗi hòn đảo là 1 trong những nhành hoa sinh vật biển bùng cháy rực rỡ gom trở thành một lẵng hoa thân thiết mặt mày nước Biển Đông xanh xao mênh mông.

Từ lâu Trường Sa đang được là mảnh đất nền thân thiết với ông phụ thân tao. Đảo Nam Yết và Sơn Ca đem tương đương dừa đá, ngược nhỏ tuy nhiên dày cùi, cây vạm vỡ, cao vút. Trên hòn đảo còn tồn tại những cây bàng, ngược vuông tư cạnh, to lớn bởi vì nửa cái bi tấp nập, nặng nề tư năm lạng ta, khi chín vỏ ngả color domain authority cam. Gốc bàng to lớn, 2 lần bán kính chừng nhị mét, xòe một giã lá rộng lớn. Tán bàng là những cái nón tủ bóng đuối mang đến những quần đảo nhiều nắng và nóng này. Bàng và dừa đều đã tăng cao tuổi tác. Người lên hòn đảo trồng cây chắc hẳn rằng nên kể từ xa tít xưa.

Một sáng sủa đục công sự, lưỡi xẻng của anh ấy đồng chí xúc lên một miếng vật bao gồm khởi sắc họa tiết gray clolor và xanh xao, hình đuôi Long. Anh đồng chí ngược quyết rằng những đường nét họa tiết này hắn như họa tiết bên trên hũ rượu thờ ở đình buôn bản anh.

đa phần mới người nước Việt Nam đang được bịa chân lên trên đây, Khi dò thám bảo bối, Khi trồng cây nhằm xanh xao tươi tỉnh mãi cho đến ngày hôm nay.

(sHà Đình Cẩn – trích Quần hòn đảo sinh vật biển )

Khoanh tròn xoe vần âm trước ý vấn đáp đúng

Câu 1 : Quần hòn đảo Trường Sa nằm tại vị trí đâu ?

a-Cách bờ biển cả Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng tầm năm trăm cây số về phía tấp nập nam

b- Cách bờ biển cả Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng tầm phụ vương trăm cây số về phía tấp nập nam

c- Cách bờ biển cả Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng tầm năm trăm cây số về phía tấp nập bắc

Câu 2 : Quần hòn đảo được mô tả qua chuyện hình hình họa rất đẹp như vậy nào?

a- Gồm nhiều hòn đảo nhỏ, đứng theo như hình vòng cung

b- Mỗi hòn đảo là 1 trong những nhành hoa sinh vật biển bùng cháy rực rỡ gom trở thành một lẵng hoa thân thiết mặt mày nước Biển Đông xanh xao mênh mông

c- Những cây bàng ngược vuông tư cạnh, to lớn bởi vì nửa cái bi tấp nập, nặng nề tư năm lạng ta, Khi chín vỏ ngả color domain authority cam.

Câu 3 : Dòng nào là tiếp sau đây nêu trúng và đầy đủ những đường nét quan trọng đặc biệt của cây cỏ bên trên hòn đảo ?

a- Giống dừa đá ngược nhỏ tuy nhiên dày cùi, cây vạm vỡ, cao vút, giã lá tựa như những cái nón to đùng tủ bóng đuối mang đến những quần đảo nhỏ

b- Những cây bàng cao vút, ngược vuông tư cạnh, to lớn bởi vì nửa cái bi tấp nập, nặng nề tư năm lạng ta, Khi chín vỏ ngả color domain authority cam

c- đa phần cây dừa đá vạm vỡ, cao vút ; nhiều gốc bàng to lớn, 2 lần bán kính chừng nhị mét, xòe một giã lá rộng lớn ; được trồng kể từ xa tít xưa

Câu 4 : Chi tiết “mảnh vật gốm khởi sắc họa tiết gray clolor và xanh xao, hình đuôi rồng” gom anh đồng chí biết điều gì ?

a- Những đường nét họa tiết của miếng vật gốm bên trên hòn đảo cực kỳ đẹp

b- Người nước Việt Nam đang được sinh sống và khăng khít với hòn đảo kể từ lâu đời

c- Đảo đem thật nhiều vật gốm với những đường nét họa tiết tinh anh xảo

II – Bài tập luyện về Chính mô tả, Luyện kể từ và câu, Tập thực hiện văn

Câu 1 : Chép lại những kể từ ngữ sau thời điểm điền nhập khu vực trống:

a) c hoặc k

-……ánh đồng/………….

-….ể chuyện/……………

-….ì diệu/………..

-…..âu cá/………..

b)g hoặc gh

-…ọn gàng/……………..

-…..é thăm/……………

-………i nhớ/……….

-…..ửi vàng /…………

c) ng hoặc ngh

Xem thêm: lời bài hát tình đầu

-……e ngóng/………..

-……i ngờ/…………..

- ….ẫm nghĩ/……….

-……ần ngại/……….

Câu 2 : Xếp những kể từ sau trở thành 4 group đồng nghĩa tương quan (a, b, c, d ) :

Nam, phái nữ, xinh xẻo, to lớn rộng lớn, gái, trai, đẹp tươi, vĩ đại

a)……………………….

b) …………………………..

c)……………………….

d) …………………………..

Câu 3 : Gạch bên dưới kể từ quí thống nhất nhập ngoặc đơn nhằm hoàn hảo từng câu sau :

a) Mặt trăng tròn xoe đai vạnh kể từ từ (nhô, nẩy, ngoi) lên sau lũy tre làng

b) Ánh nắng và nóng sớm mai trải xuống cánh đồng lúa (vàng hoe, vàng óng, vàng ối )

c) Mưa tạnh hẳn, một vài ba tia nắng và nóng rất ít chính thức ( chiếu, soi, rọi ) xuống rừng cây

d) Mẹ và tôi say sưa (nhìn, coi, ngắm) cảnh rạng đông bên trên mặt mày biển

Câu 4 : Lập dàn ý mang đến bài xích văn mô tả cảnh một buổi sớm (hoặc trưa, chiều) nhập vườn cây (hay bên trên nương rẫy, cánh đồng, trên phố, khu vui chơi công viên …)

Gợi ý :

a) Mở bài xích (giới thiệu bao quá). VD: Đó là cảnh gì, ở đâu, nhập buổi nào? nén tượng công cộng của em về cảnh khi ê rời khỏi sao ?

b) Thân bài xích (Tả từng phần của cảnh hoặc sự thay cho thay đổi của cảnh bám theo thời hạn ) VD:

- Cảnh được mô tả bao hàm những phần nào là ? Phần nổi trội nhất thực hiện em xem xét đem sắc tố, điểm sáng rõ ràng rời khỏi sao ?

- Mỗi phần sót lại của cảnh đem những sự vật gì nổi trội ( về sắc tố, tiếng động, quánh điểm…) ? (Kết hợp ý mô tả và nêu xúc cảm, tâm lý của em về từng phần của cảnh )

c) Kết bài: Nêu đánh giá hoặc cảm tưởng của em về cảnh được mô tả (vào thời gian đang được xác định)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Đáp án và Hướng dẫn thực hiện bài

I – 1.a 2.b 3.c 4.b

II – 1. a) cánh đồng, kì diệu, kể chuyện, câu cá

b) gọn gàng,ghi lưu giữ, ghé thăm hỏi, gửi quà

c) nghe ngóng, ngẫm nghĩ về, nghi ngờ, ngần ngại

2. a) nam giới – trai

b) phái nữ - gái

c) xinh xẻo – rất đẹp đẽ

d) to lớn rộng lớn – vĩ đại

3. a) nhô

b) vàng óng

c) rọi

d) ngắm

4. Tham khảo

(1) Dàn ý bài xích văn mô tả cảnh một buổi sớm nhập vườn cây

a) Mở bài: Cảnh vườn cây ở cù lao sông Tiền, buổi sớm ngày hè rất đẹp trời; tràn trề vật liệu nhựa sống

b) Thân bài xích (tả từng phần của cảnh )

- Giữa vườn: những cây xoài cao to lớn, lá xanh xao đậm, chi chít những ngược vàng ươm ;

những tia nắng và nóng mặt mày trời len lách qua chuyện kẽ lá, chùm ngược rọi xuống mặt mày khu đất tựa như những đốm hoa ; giờ đồng hồ chim ríu rít trong khoảng lá ,…

- Cạnh nên quần thể vườn: những sản phẩm chôm chôm xuôi theo rãnh nước, ngược chín đỏ chót rực tựa như những “mặt trời con” ; lá cây thưa thớt, xanh xao rêu,…

- Cạnh ngược quần thể vườn : rặng nhãn xung quanh hồ nước, cây trái, lá chất lượng, ngược tròn xoe xoe khi lỉu bên trên cành ;

mặt hồ nước xanh xao nhập, thưa thớt vài ba bông súng đang được nở, sắc huê hồng tươi tỉnh như cánh sen,…

- Những con phố nhỏ nấp bên dưới những sản phẩm cây ; thấp thông thoáng bóng người đem giỏ lên đường thu hoạch ngược chín,…

c) Kết bài xích : Yêu quý, kiêu hãnh về vườn cây ngược ở Nam Sở.

(2) Dàn ý bài xích văn mô tả cảnh một giữa trưa bên trên nương rẫy

a) Mở bài xích : Giới thiệu khái quát về cảnh một giữa trưa bên trên nương ngô lênh láng nắng và nóng và dông tố.

b) Thân bài xích ( mô tả tửng phần của cảnh ) :

- Bầu trời cao xanh xao, mặt mày trời lan nắng và nóng chói sáng,…

- Nương ngô chuẩn bị nhập ngày thu hoạch ; lá ngô ngả gold color, rủ xuống ; bắp ngô to lớn và cứng cáp, râu ngô gray clolor đậm hoặc

đen xỉn,… Gió thổi xào xạc, lá ngô lúc lắc rung như cánh chim cất cánh,…

- Cái chòi canh nhỏ dựng bên trên nương ngô nom xa cách như cái tổ chim ; những sợi thừng kể từ chòi canh kéo dài cho tới những

thương hiệu “bù nhìn” team nón, treo mõ xua đuổi chim ; dông tố thổi lúc lắc cái mõ kêu “lắc cắc, nhấp lên xuống cắc” thiệt phấn chấn tai,…

- Mấy người dân Mông vai treo gùi đang được lụi hụi bẻ ngô ; nắng và nóng trưa dội xuống nương ngô như sập lửa,…

c) Kết bài: Cảnh nương ngô nhập giữa trưa bên trên miền núi một vừa hai phải khêu gợi vẻ hoang vu một vừa hai phải đã cho chúng ta biết sự vất vả nhập lao

động của bà con cái dân tộc bản địa thiểu số.

Phiếu Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2

Thời gian: 45 phút

I – Bài tập luyện về hiểu hiểu

Đất nước mến yêu thương ơi

Người đang được mang đến con cái lũy tre để sở hữu cây đàn bầu dân tộc

Với cung thăng, cung trầm ngân lên như giờ đồng hồ khóc;

Đêm ngày hè trắc ẩn giờ đồng hồ ai ru,

Cô Tấm thời trước còn sinh sống cho tới bây giờ

Cùng trải qua cái cầu tre mới mẻ phát triển thành hoàng hậu

À ơi…à ơi…Lời ru ko khi nào là huyền thoại

Hoàng hậu cũng ru con cái bản thân bởi vì giờ đồng hồ hát ru.

Tôi xin xỏ cảm ơn nước nhà đang được mang đến tôi dòng sản phẩm huyết Lạc Hồng

Để tôi nghe giờ đồng hồ rỗng đồng lúc lắc lên nhập lồng ngực

Thằng Lí Thông mi làm thế nào hiểu được

Vì sao công chúa ko mỉm cười, ko rằng thân thiết hoàng cung!

Đất nước của tôi ơi! Đất nước anh hùng

Có Trường Sơn sau sườn lưng, đem Biển Đông trước mặt

Chàng Thạch Sanh sử dụng giờ đồng hồ đàn quấy tan quân giặc

Sông nước nghìn xưa còn vọng cho tới giờ đây.

(Theo Hồ Tĩnh Tâm)

Khoanh tròn xoe vần âm trước ý vấn đáp đúng

Câu 1 : Trong bài xích, cung thăng, cung trầm của giờ đồng hồ đàn bầu dân tộc bản địa được đối chiếu với tiếng động nào?

a- Tiếng rỗng đồng

b- Tiếng khóc

c- Tiếng hát ru

Câu 2 : Những mẩu chuyện cổ nào là được nói đến nhập bài xích thơ?

a- Tấm Cám, Thạch Sanh

b- Thạch Sanh, Lí Thông

c- Tấm Cám, Lí Thông

Câu 3 : Những địa điểm nào là được nói đến nhập bài xích thơ?

a- Trường Sơn, Lạc Hồng

b- Trường Sơn, Biển Đông

c- Lạc Hồng, Biển Đông

Câu 4 : Tác fake cảm ơn nước nhà về điều gì?

a- Đã cho chính bản thân mình nghe giờ đồng hồ đàn bầu với cung thăng, cung trầm ngân lên như giờ đồng hồ khóc

b- Đã cho chính bản thân mình những mẩu chuyện cổ, những anh hùng cổ tích và giờ đồng hồ hát ru con cái ngủ

c- Đã cho chính bản thân mình dòng sản phẩm huyết Lạc Hồng nhằm nghe giờ đồng hồ rỗng đồng lúc lắc lên nhập lồng ngực

Câu 5 : Bài thơ thể hiện tình thương gì của người sáng tác với nước nhà mến yêu?

a- Tình yêu thương thiết tha bổng với cảnh quan và dáng vẻ hình của quê nhà khu đất nước

b- Lòng hàm ơn và kiêu hãnh về nước nhà thân thiết yêu thương với truyền thống cuội nguồn chất lượng đẹp

c- Niềm kiêu hãnh về nền văn hóa truyền thống và truyền thống cuội nguồn tấn công giặc của phụ thân ông ta

II – Bài tập luyện về Chính mô tả,Luyện kể từ và câu, tập luyện làn văn

Câu 1 : a) Chép vần của những giờ đồng hồ được ấn đậm nhập quy mô kết cấu vần tiếp sau đây

Đất nước của tôi ơi! Đất nước anh hùng

Trường Sơn sau sườn lưng,đem Biển Đông trước mặt

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 (có đáp án) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt 5 đem đáp án

b) Gạch bên dưới những tiếng

(1) Có âm đó là u: vũ, thúy, qua chuyện, tàu, cuốn, queo

(2) Có âm đó là o: hòa, hào, lâu, ngoằn, ngoèo

Câu 2 : Nối điều giải nghĩa ở cột B với kể từ ngữ tương thích ở cột A

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 (có đáp án) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt 5 đem đáp án

Câu 3 : Chọn kể từ tương thích nhập ngoặc đơn điền nhập khu vực rỗng

Tại cái váy đầm rộng lớn đầu buôn bản đem một… (tụi, đám, bọn ) người đang được kéo lưới. Cái lưới uốn nắn trở thành một hình vòng cung, …..( bồng bềnh, dập dềnh, nhấp nhô ) bên trên mặt mày nước. Hai cái đò nan ở nhị đầu lưới….. ( kề, áp, va ) nhập bờ, một phía tư người con trai một vừa hai phải ….. ( thủng trực tiếp, ung dung, kể từ tốn ) kéo lưới, một vừa hai phải tiến bộ một vừa hai phải lùi…. ( sát, sát, kề ) nhau. Khoảng mặt mày nước bị…. ( quây vòng, vây hãm, bủa vây ) khẽ động lên kể từ khi nào là. Rồi một loại cá …. ( trắng nuột, Trắng xóa, Trắng nõn ) nhảy …. ( tót, phụt, chồm ) lên rất cao cho tới rộng lớn một thước và quẫy đuôi vượt lên trên ra phía bên ngoài vòng lưới, rơi xuống đánh….( bùng, tõm, tùm )

Câu 4 : Dựa nhập dàn ý phần thân thiết bài xích đang được ghi chép ở bài xích tập luyện 4 (Tuần 1) ghi chép một quãng văn mô tả cảnh bám theo nội dung đã lựa chọn (cảnh buổi sớm hoặc trưa, chiều nhập vườn cây hoặc nhập khu vui chơi công viên, trên trên phố, bên trên cánh đồng, nương rẫy)

Gợi ý

- Đoạn văn cần phải có câu khai mạc reviews nội dung mô tả của toàn đoạn (nói về một thành phần của cảnh nhập một khoảng thời hạn chắc chắn nhập buổi sớm hoặc trưa / chiều), VD: cảnh nương rẫy nhập giữa trưa, hoặc cảnh quần thể vườn vào khi rạng đông đang được lên,…

- Tiếp bám theo câu khai mạc là những câu văn mô tả từng hình hình họa, cụ thể rõ ràng của cảnh bám theo thời hạn xác lập, thể hiện nay sự để ý cảnh vật bởi vì nhiều giác quan tiền ( đôi mắt nom, tai nghe, tay sờ, mũi ngửi…) ; xem xét sử dụng nhiều kể từ ngữ khêu gợi mô tả, sử dụng cơ hội đối chiếu, nhân hóa nhằm thực hiện mang đến đoạn văn sống động, mê hoặc.

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Đáp án và Hướng dẫn thực hiện bài

I – 1. b 2. a 3. b 4. c 5. b

II-1.a

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 (có đáp án) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt 5 đem đáp án

b) (1) vũ

(2) lâu

2. (1) – c

(2) – a

(3) – d

(4) – b

3. Điền từ: đám, dập dềnh, áp, ung dung, kề, vây hãm, trắng nuột, phụt, tõm

4. Tham khảo: (1) Đoạn văn mô tả khu vườn cây nhập buổi sáng

Giữa vườn cây nổi trội những cây xoài cao to lớn, lá xanh xao đậm. Cành bên trên cành bên dưới chi chít những ngược xoài chín vàng ươm nom thiệt quí đôi mắt. Những tia nắng và nóng ban mai len lách qua chuyện kẽ lá, chùm ngược, rọi xuống mặt mày khu đất tựa như những đốm hoa. Tiếng chim ríu rít gọi nhau nhập vòm lá. Gió fake mùi hương xoài thơm tho nhẹ nhõm tỏa khắp từng quần thể vườn.

(2) Đoạn văn mô tả cảnh nương rẫy nhập buổi trưa

Cái chòi canh nhỏ dựng bên trên nương ngô nom xa cách như cái tổ chim. Những sợi thừng kể từ chòi canh kéo dài cho tới những thương hiệu “bù nhìn” team nón, treo mõ xua đuổi chim. Mỗi Khi người nhập chòi canh lúc lắc thừng hoặc khi đem cơn gió thổi mạnh, những cánh tay “bù nhìn” lại khua lên, tất nhiên giờ đồng hồ mõ kêu “lắc cắc, nhấp lên xuống cắc” nghe thiệt phấn chấn tai. Những chú chim rừng một vừa hai phải sà xuống nương ngô còn chưa kịp moi phân tử nhập bắp, nghe giờ đồng hồ động vội vã cất cánh vút lên khung trời rực nắng và nóng chói sáng.

(3) Đoạn văn mô tả cảnh cánh đồng nhập buổi chiều

Những con cái chim chìa vôi cất cánh dập dờn bên trên đồng lúa. Chúng lượn vòng tròn xoe một khi rồi vụt cất cánh lên rất cao với team hình tam giác. Đàn chim bụng Trắng ấy chợt thay đổi màu vàng nhấp nhoáng rồi hóa trở thành những chấm đen sì cất cánh về phía mặt mày trời lặn. Mặt trời vẫn lặn chậm rãi rãi xuống chân mây. Tôi đem cảm hứng mặt mày trời tiếp tục rơi xuống cánh đồng và tôi hoàn toàn có thể chạy cho tới khu vực nó rơi xuống một cơ hội đơn giản và dễ dàng.

(Dẫn bám theo Văn mô tả tuyển chọn lựa chọn, NXB giáo dục và đào tạo, 1997 )

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần, gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề ganh đua Tiếng Việt 5 đem đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt 5 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.