quá trình đô thị hóa của nước ta hiện nay không có đặc điểm nào sau đây

Câu hỏi:

02/08/2021 72,379

Bạn đang xem: quá trình đô thị hóa của nước ta hiện nay không có đặc điểm nào sau đây

A. Trình phỏng khu đô thị hóa còn thấp.

B. Phân thân phụ những khu đô thị không đều. 

C. Tỉ lệ dân trở nên thị tăng lên.

D. Có nhiều khu đô thị đem quy mô lớn. 

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D

Quá trình đô thị mới việt nam đem 3 quánh điểm: ra mắt còn lờ đờ, chuyên môn thấp; tỉ lệ thành phần dân trở nên thị tăng và phân bổ những khu đô thị không đồng đều.

Nước tớ chỉ mất một trong những khu đô thị quy tế bào rộng lớn như: Hà Thành, TP Sài Gòn, TP Hải Phòng,…

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây chính với mối cung cấp làm việc việt nam hiện tại nay?

A. Nhiều tay nghề vô công nghiệp.

B. Phân thân phụ triệu tập ở chống miền núi.

C. Chất lượng làm việc ngày càng tăng.

D. Chủ yếu hèn là làm việc đem trình độ cao. 

Câu 2:

Cho biểu đồ gia dụng về dan số trở nên thị và vùng quê việt nam, quy trình 2010 - 2019

(Nguồn: Số liệu theo đòi niên giám tổng hợp nước ta 2019, NXB Thống kê 2020)

Biểu đồ gia dụng thể hiện tại nội dung này sau đây?

A. Quy tế bào và tổ chức cơ cấu dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta

B. Thay thay đổi quy tế bào dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta

C. Tình hình tăng thêm dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta 

D. Sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta

Câu 3:

Điều khiếu nại này tại đây tiện lợi mang lại việt nam phát triển lúa gạo?

A. Đồng vì chưng rộng lớn, khu đất phù tụt xuống phì nhiêu.

Xem thêm: hình nền máy tính 1366x768 cute

B. Khí hậu phân hóa, đem mùa đông lạnh.

C. Nhiều sông, sông ngòi có mùa khô.

D. Địa hình đống núi, phân bậc theo đòi độ cao. 

Câu 4:

Cơ cấu kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển Bắc Trung Sở đang sẵn có sự thay cho thay đổi rõ rệt đa số là do

A. cải cách và phát triển việc nuôi trồng thủy sản.

B. đẩy mạnh đánh bắt cá thủy sản xa xăm bờ.

C. hấp dẫn mối cung cấp góp vốn đầu tư quốc tế.

D. hình trở nên những vùng lúa rạm canh. 

Câu 5:

Do ở trong chống gió mùa rét nên biển khơi Đông có

A. nhiệt độ phỏng nước biển khơi cao, nhiều khả năng chiếu sáng, bão và áp thấp nhiệt đới gió mùa hoạt động và sinh hoạt mạnh

B. biển khơi kín, rộng lớn, thềm châu lục nông, sóng biển khơi mạnh vô thời gian gió mùa rét tây nam

C. nhiệt độ phỏng nước biển khơi và dòng sản phẩm biển khơi thay cho thay đổi theo đòi mùa, sóng biển khơi mạnh vô mùa đông

D. gió mùa rét, bão và áp thấp nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ phỏng nước biển khơi cao và phỏng muối hạt khá lớn

Câu 6:

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018

(Đơn vị: Tỷ đồng dola - USD)

(Nguồn: Niên giám tổng hợp nước ta 2018, NXB Thống kê, 2019)

Căn cứ bảng số liệu, đánh giá này tại đây chính về kim ngạch xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và cty của một trong những vương quốc năm 2018?

A. Campuchia thấp rộng lớn Lào.

B. Lào thấp rộng lớn Mi-an-ma.

C. Mianama cao hơn Campuchia.

D. Lào cao hơn nữa Bru-nây. 

Xem thêm: hình nền máy tính 4k công nghệ

TÀI LIỆU VIP VIETJACK