quy chụp là gì

VIETNAMESE

quy chụp

Bạn đang xem: quy chụp là gì

buộc tội

Quy chụp là quy lỗi cho những người không giống theo phong cách cần thiết chúng ta nhận tội hoặc lỗi này mà ko đồng ý bất kể câu nói. biện minh hoặc phân tích và lý giải này.

1.

Anh cảnh giác ko trình bày bất kể điều gì rất có thể quy chụp những người dân không giống.

He was careful not vĩ đại say anything that might incriminate the others.

2.

Những cuốn băng này quy chụp một vài chủ yếu trị gia có tiếng.

These tapes incriminate a number of well-known politicians.

Xem thêm: dịch file pdf sang tiếng việt

Các động kể từ thông thường được dùng trong các công việc bàn bạc vô giờ đồng hồ Anh

- deduce: suy luận

- correct: đính thêm chủ yếu (thông tin)

- judge: Reviews (một suy luận)

- criticize: chỉ trích (một người/một chủ ý này đó)

- argue: giành luận

- excuse: ngụy biện

Xem thêm: thuyết phục người khác từ bỏ thói quen

- incriminate: quy chụp

- oppose: phản đối

- discuss: thảo luận