sách giáo khoa toán 7 chân trời sáng tạo

THCS.TOANMATH.com ra mắt cho tới quý thầy, giáo viên và những em học viên lớp 7 Sách giáo khoa Toán 7 (tập 1) (Chân Trời Sáng Tạo).

Bạn đang xem: sách giáo khoa toán 7 chân trời sáng tạo

PHÂN SỐ VÀ ĐẠI SỐ.
CHƯƠNG 1. SỐ HỮU TỈ.
Bài 1. Tập hợp ý những số hữu tỉ.
Bài 2. Các luật lệ tính với số hữu tỉ.
Bài 3. Luỹ quá của một vài hữu tỉ.
Bài 4. Quy tắc lốt ngoặc và quy tắc gửi vế.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm: Thực hành tính chi phí năng lượng điện.
Bài tập dượt cuối chương 1.

CHƯƠNG 2. SỐ THỰC.
Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc nhì số học tập.
Bài 2. Số thực. Giá trị vô cùng của một vài thực.
Bài 3. Làm tròn xoe số và ước tính thành quả.
Bài 4. Hoạt động thực hành thực tế và thưởng thức.
Tính chỉ số review thể trạng BMI (Body Mass Index).
Bài tập dượt cuối chương 2.

Xem thêm: toán lớp 4 trang 173

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
HÌNH HỌC TRỰC QUAN.
CHƯƠNG 3. CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN.
Bài 1. Hình vỏ hộp chữ nhật – Hình lập phương.
Bài 2. Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương.
Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác.
Bài 4. Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và thưởng thức.
Các vấn đề về đo lường và cấp hình.
Bài tập dượt cuối chương 3.

Xem thêm: điểm mạnh và điểm yếu của bản thân

HÌNH HỌC PHẲNG.
CHƯƠNG 4. GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Bài 1. Các góc ở địa điểm đặc biệt quan trọng.
Bài 2. Tia phân giác.
Bài 3. Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy tuy vậy.
Bài 4. Định lí và minh chứng một ấn định lí.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và thưởng thức.
Vẽ hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy song và đo góc vày ứng dụng GeoGebra.
Bài tập dượt cuối chương 4.

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ.
Bài 1. Thu thập và phân loại tài liệu.
Bài 2. Biểu loại hình quạt tròn xoe.
Bài 3. Biểu loại đoạn trực tiếp.
Bài 4. Hoạt động thực hành thực tế và thưởng thức.
Dùng biểu loại nhằm phân tách thành quả học hành môn Toán của lớp.
Bài tập dượt cuối chương 5.
Bảng lý giải thuật ngữ.
Bảng tra cứu vớt thuật ngữ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả rất có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]