sách toán 10 kết nối tri thức tập 2

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) được biên soạn tự những tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Đúng như tên thường gọi của cuốn sách, những kỹ năng trình diễn ở trên đây đều xuất phát điểm từ những trường hợp của cuộc sống thường ngày xung quanh tớ và quay về tạo điều kiện cho ta giải quyết và xử lý những yếu tố của cuộc sống thường ngày. Vì thế, lúc học Toán theo gót cuốn sách này, những em tiếp tục cảm biến được rằng, Toán học tập thiệt là thân mật.

Bạn đang xem: sách toán 10 kết nối tri thức tập 2

Đoạn khai mạc của những chương, những bài học kinh nghiệm thông thường thể hiện những trường hợp, những ví dụ thực tiễn đã cho chúng ta thấy sự quan trọng cần mang tới những định nghĩa toán học tập mới nhất. Qua bại, những em sẽ tiến hành trau dồi những kĩ năng quan trọng cho 1 công dân vô thời tân tiến, này đó là kĩ năng “mô hình hoá”. Khi đã mang yếu tố thực dẫn về câu hỏi (mô hình toán học), tất cả chúng ta sẽ thấy thêm thắt những kỹ năng toán học tập mới nhất, nhằm cùng theo với những kỹ năng đang được biết giải quyết và xử lý câu hỏi thực dẫn đưa ra.

Hi vọng rằng, qua loa từng bài học kinh nghiệm, từng chương sách, qua loa từng vòng lặp kể từ thực dẫn cho tới học thức toán học tập, rồi kể từ học thức toán học tập trở lại thực dẫn, TOÁN 10 sẽ hỗ trợ những em cứng cáp nhanh gọn lẹ và trở nên người bạn tri kỷ thiết của những em.

Xem thêm: vai trò của nước đối với sinh vật

Xem thêm: khi hai ta về một nhà

Mục lục Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống):
CHƯƠNG VI. HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG.
Bài 15. Hàm số.
Bài 16. Hàm số bậc nhị.
Bài 17. Dấu của tam thức bậc nhị.
Bài 18. Phương trình quy về phương trình bậc nhị.
Bài tập dượt cuối chương VI.
CHƯƠNG VII. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG.
Bài 19. Phương trình đường thẳng liền mạch.
Bài trăng tròn. Đường trực tiếp vô mặt mày phẳng lặng toạ phỏng.
Bài 21. Đường tròn xoe vô mặt mày phẳng lặng toạ phỏng.
Bài 22. Ba đàng conic.
Bài tập dượt cuối chương VII.
CHƯƠNG VIII. ĐẠI SỐ TỔ HỢP.
Bài 23. Quy tắc điểm.
Bài 24. Hoán vị, chỉnh phù hợp và tổng hợp.
Bài 25. Nhị thức Newton.
Bài tập dượt cuối chương VIII.
CHƯƠNG IX. TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CÓ ĐIỂN.
Bài 26. Biến cố và khái niệm truyền thống của phần trăm.
Bài 27. Thực hành tính phần trăm theo gót khái niệm truyền thống.
Bài tập dượt cuối chương IX.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Một số nội dung mang đến sinh hoạt hưởng thụ hình học tập.
Ước tính số thành viên vô một quần thể.
Bài tập dượt ôn tập dượt thời điểm cuối năm.
Bảng tra cứu vãn thuật ngữ.
Bảng lý giải thuật ngữ.

Xem thêm: Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)