scarf là gì

/skɑrf/

Thông dụng

Danh kể từ, số nhiều scarfs, .scarves

Khăn quàng cổ, khăn quàng cổ (của phụ nữ)
Cái ca vát
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khăn choàng vai; khăn thắt sườn lưng (như) sash

Ngoại động từ

Quàng khăn choàng mang lại (ai)

Danh từ

Đường ghép (đồ gỗ) ( (cũng) scarf joint)
Khắc, đàng xoi

Ngoại động từ

Ghép (đồ gỗ)
Mổ (cá voi) rời khỏi từng khúc

Hình Thái Từ

  • Ved : Scarfed
  • Ving: Scarfing

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự nối vì thế mặt mũi vạt, đục vạt, (v) vạt mép, vátcạnh, nối vì thế mặt mũi vát

Cơ khí & công trình

đục (khuyết tật ngoài mặt)
làm rãnh

Xây dựng

mối nối ck (gỗ)

Kỹ thuật cộng đồng

cạnh vát
đục sạch
làm sạch
liên kết nằm mê nghiêng
nối vì thế mặt mũi vát
mặt vát
mối ghép

Giải quí EN: The kết thúc of any piece in a scarf joint.

Giải quí VN: Phần cuối của một tấm hoặc một khớp nối.

Bạn đang xem: scarf là gì

scarf joint
mối ghép nối
vát cạnh

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
ascot , bandanna , boa , kerchief , neckwear , shawl , stole , wrapping , comforter , consume , cover , cravat , groove , maniple , muffler , neckcloth , neckerchief , necktie , sash , tie , tippet , wrap

Xem thêm: de thi giữa kì 2 lớp 4 môn toán

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ