số thập phân bằng nhau

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: số thập phân bằng nhau

Video chỉ dẫn giải

Bỏ những chữ số 0 ở tận nằm trong phía bên phải phần thập phân để sở hữu những số thập phân viết lách bên dưới dạng gọn gàng hơn:

a) \(7,800\);         \( 64,9000\);         \(3,0400.\)

b) \(2001,300\);    \(35,020\);           \(100,0100\).

Phương pháp giải:

Nếu một số trong những thập phân đem chữ số \(0\) ở tận nằm trong phía bên phải phần thập phân thì Khi quăng quật chữ số 0 tê liệt cút, tao được một số trong những thập phân vị nó.

Lời giải chi tiết:

a) \(7,800 = 7,80= 7,8\)

    \(64,9000 = 64,900 = 64,90 = 64,9\)

    \(3,0400 = 3,040= 3,04\)

b) \(2001,300 = 2001,30 = 2001,3\)

    \(35,020 = 35,02\)

    \(100,0100 = 100,010 = 100,01\)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: google dịch tình trạng hiện tại

Hãy viết lách thêm thắt những chữ số \(0\) vô phía bên phải phần thập phân của những số thập phân tại đây nhằm những phần thập phân của bọn chúng đem số chữ số đều nhau (đều đem tía chữ số):

a) \(5,612\);            \(17,2\);              \(480,59\).

b) \(24,5\);              \(80,01\);            \(14,678\).

Phương pháp giải:

Nếu viết lách thêm thắt chữ số \(0\) vô phía bên phải phần thập phân của một số trong những thập phân thì được một số trong những thập phân vị nó.

Lời giải chi tiết:

a) \(5,612\);                        \(17,2= 17,200\);                \(480,59= 480,590\)

b) \(24,5 = 24,500\);           \(80,01= 80,010\);               \(14,678\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Khi viết lách số thập phân \(0,100\) bên dưới dạng phân số thập phân, các bạn Lan viết lách : \(0,100 =  \dfrac{100}{1000}\); các bạn Mỹ viết lách : \(0,100 = \dfrac{10}{100}\); các bạn Hùng viết lách : \( 0,100 = \dfrac{1}{100}\). Ai viết lách chính, ai viết lách sai? Tại sao?

Phương pháp giải:

Nếu một số trong những thập phân đem chữ số \(0\) ở tận nằm trong phía bên phải phần thập phân thì Khi quăng quật chữ số 0 tê liệt cút, tao được một số trong những thập phân vị nó.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: lối đi riêng mùa 8

Vì \(0,100 = 0,1 = \dfrac{100}{1000}\) nên Lan viết lách chính.

\(0,100 =0,1 = \dfrac{10}{100}\) nên Mỹ viết lách chính.

 \(0,100 = 0,1 = \dfrac{1}{10}\) nên Hùng viết lách sai.