thành phần chính của quặng bôxit là

Câu hỏi:

20/08/2019 16,010

C. Al2O3.2H2O

Bạn đang xem: thành phần chính của quặng bôxit là

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần chủ yếu của quặng  đolomit là

A. MgCO3.NaCO3

B. CaCO3.MgCO3

C.CaCO3.Na2CO3 

D. FeCO3.Na2CO3

Câu 2:

Cho một mẩu K vô dung dịch CuSO4, hiện nay tượng  ảy rời khỏi là:

A. đem khí bay rời khỏi, xuất hiện nay kết tủa xanh rì, kết tủa ko tan.

B. hỗn hợp được màu xanh rì, xuất hiện nay Cu màu sắc đỏ

C. đem khí bay rời khỏi, xuất hiện nay kết tủa  anh, tiếp sau đó kết tủa tan

D. hỗn hợp thất lạc blue color, xuất hiện nay Cu màu sắc đỏ

Câu 3:

Hợp hóa học Ba(HCO3)2 ứng dụng với hỗn hợp nào là tại đây không sinh rời khỏi kết tủa?

A. Dung dịch Na2SO4

B. Dung dịch NaOH

Xem thêm: những tháng ngày năm đó

C. Dung dịch Na2CO3

D. Dung dịch HCl

Câu 4:

Trong những hóa học sau: NaOH, Ca (OH)2, Na2CO3, Na3PO4, NaCl, HCl  Số hóa học hoàn toàn có thể thực hiện mượt nước đem tính cứng trong thời điểm tạm thời là

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Câu 5:

Muối nào là tại đây ứng dụng với hỗn hợp NaOH tạo nên kết tủa đỏ rực nâu?

A. Mg (NO3)2

B. CrCl3

C.FeCl3 

D. CuSO4

Câu 6:

Chất nào là sau ứng dụng được với hỗn hợp HCl và ứng dụng được với hỗn hợp NaOH?

A. AlCl3

B. NaAlO2

C. Al2O2

Xem thêm: soạn bài giọt sương đêm

D. NaCl