thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm

Câu hỏi:

Thao tác khai báo cấu hình bảng bao gồm?

Bạn đang xem: thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm

A. Khai báo độ dài rộng của trường

B. Tạo links Một trong những bảng

C. Đặt thương hiệu những ngôi trường và hướng dẫn và chỉ định loại tài liệu cho từng trường

D. Câu A và C đích.

Đáp án đích D.

Thao tác khai báo cấu hình bảng bao hàm Khai báo độ dài rộng của ngôi trường, Đặt thương hiệu những ngôi trường và hướng dẫn và chỉ định loại tài liệu cho từng ngôi trường, đấy là nội dung cần thiết tiến hành muốn tạo bảng – bước trước tiên trong công việc tạo nên lập một hạ tầng tài liệu.

Giải mến nguyên nhân lựa chọn đáp án D:

Trong lịch trình Tin học tập lớp 12, tất cả chúng ta được học tập về Các thao tác với hạ tầng tài liệu mối quan hệ, gồm: Tạo lập hạ tầng tài liệu, Cập nhật tài liệu và Khai thác hạ tầng tài liệu.

Về tạo nên lập hạ tầng tài liệu, bước trước tiên trong công việc tạo nên lập một hạ tầng tài liệu mối quan hệ là đưa đến một hoặc nhiều bảng. Để tiến hành vấn đề đó, cần được khai báo cấu hình bảng, bao gồm:

+ Đặt thương hiệu những trường;

Xem thêm: cách đổi hình nền máy tính win 11

+ Chỉ toan loại tài liệu cho từng trường;

+ Khai báo độ dài rộng của ngôi trường.

– Chọn khoá chủ yếu cho tới bảng bằng phương pháp nhằm hệ quản ngại trị hạ tầng tài liệu tự động hóa lựa chọn hoặc tớ xác lập khoá tương thích trong những khoá của bảng thực hiện khoá chủ yếu.

– Đặt thương hiệu bảng và lưu cấu hình bảng.

– Tạo links Một trong những bảng bằng phương pháp xác lập những ngôi trường cộng đồng trong những bảng. Liên kết chung hệ quản ngại trị hạ tầng tài liệu biết liên kết những bảng ra làm sao nhằm đáp ứng việc kết xuất vấn đề.

Ngoài rời khỏi, những hệ quản ngại trị hạ tầng tài liệu đều được cho phép tớ rất có thể thay cho thay đổi cấu hình bảng, thay cho thay đổi khoá chủ yếu và xóa bảng…

Sau Khi tạo nên cấu hình tớ rất có thể nhập tài liệu cho tới bảng. Thông thông thường việc nhập tài liệu được tiến hành kể từ keyboard. Quá trình update đáp ứng một vài buộc ràng chu toàn đã và đang được khai báo.

Phần rộng lớn những hệ quản ngại trị hạ tầng tài liệu được cho phép đưa đến biểu khuôn mẫu nhập tài liệu nhằm việc nhập đơn giản và dễ dàng rộng lớn, thời gian nhanh rộng lớn và giới hạn kỹ năng lầm lẫn.

Xem thêm: hình nền máy tính thiên nhiên đẹp