the travel agent wasn't to for the overbooking

3.7/5 - (4 bình chọn)

The travel agent wasn’t vĩ đại ____ for the overbooking

 • Đáp án A. accuse (buộc tội)
 • Đáp án B. charge (phí)
 • Đáp án C. blame (đổ lỗi)
 • Đáp án D. claim (yêu cầu bồi thường)

+ Bản dịch nghĩa câu hỏi: Đại lý du ngoạn ko ____ mang đến việc bịa trước rất nhiều.

Bạn đang xem: the travel agent wasn't to for the overbooking

+ Đáp án chủ yếu xác: C – blame (đổ lỗi)

The travel agent wasn’t vĩ đại blame for the overbooking

Tham khảo bài xích tập: The rate of students in high schools is said vĩ đại increases sharply this year

The travel agent was able vĩ đại offer a 50 reduction on holidays vĩ đại the costa brava

--> (Half)….

Đáp án: The travel agent was able vĩ đại offer half-price holidays vĩ đại the Costa Brava.

Các thắc mắc tương quan nhằm chúng ta ôn tập

Câu 1. Known as ‘Ha Long Bay on Land’, Trang An Scenic Landscape Complex is famous for its mountains, caves, and archaeological (  ?  ) . (Dịch nghĩa: Được ca tụng là ‘Vịnh Hạ Long bên trên cạn’, Quần thể danh thắng Tràng An có tiếng với núi non, lỗ động và (  ?  ) khảo cổ học tập.)

 • Đáp án A. excavations
 • Đáp án B. sites
 • Đáp án C. relics
 • Đáp án D. heritages

Câu 2. When I’m on holiday, I enjoy (  ?  ) . (Dịch nghĩa: Khi tôi cút ngủ, tôi tận thưởng (  ?  ) .)

 • Đáp án A. getting sunburnt
 • Đáp án B. getting sunstroke
 • Đáp án C. having a sunbath
 • Đáp án D. sunbathing

Câu 3. The most popular destinations for (  ?  ) holidays are Spain, Italy, and Greece. (Dịch nghĩa: Các điểm đến chọn lựa thịnh hành nhất mang đến kỳ ngủ (  ?  ) là Tây Ban Nha, Ý và Hy Lạp.)

 • Đáp án A. charter
 • Đáp án B. package
 • Đáp án C. packed
 • Đáp án D. packet

Câu 4. When you are staying at a popular resort, there are plenty of (  ?  ) vĩ đại go on. (Dịch nghĩa: Khi chúng ta đang được ở bên trên một quần thể ngủ đuối có tiếng, đem thật nhiều (  ?  ) nhằm nối tiếp.)

Xem thêm: you bet là gì

 • Đáp án A. excursions
 • Đáp án B. expeditions
 • Đáp án C. pilgrimages
 • Đáp án D. sightseeing

Câu 5. One day when I’m rich and famous, I’m going vĩ đại go on a round-the-world (  ?  ) . (Dịch nghĩa: Một ngày nào là bại Lúc tôi phong phú và có tiếng, tôi tiếp tục cút một vòng xung quanh trái đất (  ?  ) .)

 • Đáp án A. cruise
 • Đáp án B. sail
 • Đáp án C. self-catering
 • Đáp án D. survival

Câu 6. You can save money by choosing a (  ?  ) holiday. (Dịch nghĩa: Quý khách hàng rất có thể tiết kiệm chi phí chi phí bằng phương pháp chọn 1 kỳ ngủ (  ?  ) .)

 • Đáp án A. do-it-yourself
 • Đáp án B. self-catering
 • Đáp án C. self-study
 • Đáp án D. survival

Câu 7. My favourite part of England is Cornwall. There’s some absolutely beautiful (  ?  ) there. (Dịch nghĩa: Khu vực yêu thương quí của tôi ở Anh là Cornwall. Có một số trong những (  ?  ) trọn vẹn rất đẹp ở bại.)

 • Đáp án A. nature
 • Đáp án B. signs
 • Đáp án C. scenery
 • Đáp án D. views

Câu 8. There’s a pretty little fishing village (  ?  ) . (Dịch nghĩa: Có một buôn bản chài nhỏ xinh (  ?  ) . )

 • Đáp án A. by the sea
 • Đáp án B. on the sand
 • Đáp án C. on the beach
 • Đáp án D. by the shore

Câu 9. There’s a path that (  ?  ) out of the village vĩ đại a beautiful 14th-century church. (Dịch nghĩa: Có một tuyến phố (  ?  ) thoát khỏi buôn bản cho tới một thánh địa rất đẹp kể từ thế kỷ 14.)

 • Đáp án A. follows
 • Đáp án B. moves
 • Đáp án C. takes
 • Đáp án D. leads

Câu 10. Costa Rica is one of the most beautiful places I have ever visited. Wherever you go, you can see the (  ?  ) of volcanoes, some of which are still alive. (Dịch nghĩa: Costa Rica là 1 trong những trong mỗi điểm đẹp tuyệt vời nhất tuy nhiên tôi từng cho tới thăm hỏi. Bất cứ điểm nào là chúng ta cút, chúng ta cũng có thể phát hiện ra (  ?  ) núi lửa, một số trong những vô số bại vẫn còn đấy sinh sống.)

 • Đáp án A. tops
 • Đáp án B. heads
 • Đáp án C . mouths
 • Đáp án D. ends

Câu 11. The beaches were absolutely (  ?  ) . Sometimes we were the only two people there. (Dịch nghĩa: Các bãi tắm biển vẫn trọn vẹn (  ?  ) . thường thì Cửa Hàng chúng tôi là nhì người độc nhất ở bại.)

 • Đáp án A. unspoilt
 • Đáp án B. deserted
 • Đáp án C. natural
 • Đáp án D. romantic

Câu 12. Sri Lanka has some fantastic beaches _ miles after miles of golden sand and (  ?  ) water. (Dịch nghĩa: Sri Lanka đem một số trong những bãi tắm biển ấn tượng _ mặt hàng dặm sau mặt hàng dặm cát vàng và (  ?  ) nước.)

 • Đáp án A. crystal clear
 • Đáp án B. crystal clean
 • Đáp án C. light blue
 • Đáp án D. navy blue

Câu 14. When I worked as a waiter, the khách sạn manager found (  ?  ) with everything I bởi. (Dịch nghĩa:  Khi tôi thực hiện bồi bàn, người quản lý và vận hành hotel thấy (  ?  ) với tất cả tôi thực hiện.)

 • Đáp án A. blame
 • Đáp án B. complaint
 • Đáp án C. fault
 • Đáp án D. criticism

Câu 15. It can be quite busy here during the tourist (  ?  ) . (Dịch nghĩa: Tại trên đây rất có thể khá dành hết thời gian vô thời hạn du ngoạn (  ?  ) .)

 • Đáp án A. period
 • Đáp án B. phase
 • Đáp án C. stage
 • Đáp án D. season

Câu 16. I always enjoy our school (  ?  ) vĩ đại France. (Dịch nghĩa: Tôi luôn luôn quí ngôi trường học tập của Cửa Hàng chúng tôi (  ?  ) cho tới Pháp.)

 • Đáp án A. excursion
 • Đáp án B. journey
 • Đáp án C. trip
 • Đáp án D. travel

Câu 17. Captain Cook discovered nước Australia on a (  ?  ) vĩ đại the Pacific. (Dịch nghĩa: Thuyền trưởng Cook vẫn tò mò rời khỏi Úc vô chuyến hành trình (  ?  ) cho tới Tỉnh Thái Bình Dương.)

 • Đáp án A. voyage
 • Đáp án B. cruise
 • Đáp án C. travel
 • Đáp án D. tour

Câu 18. The sunset over Niagara Fall is really a magnificent (  ?  ) . (Dịch nghĩa: Hoàng hít bên trên Niagara Fall thực sự là 1 trong những (  ?  ) trang trọng.)

 • Đáp án A. look
 • Đáp án B. sign
 • Đáp án C. view
 • Đáp án D. sight

Câu 19. The khách sạn where we are (  ?  ) is quite luxurious. (Dịch nghĩa: Khách sạn điểm Cửa Hàng chúng tôi đang được ở (  ?  ) khá sang trọng và quý phái.)

 • Đáp án A. staying
 • Đáp án B. existing
 • Đáp án C. remaining
 • Đáp án D. living

Câu trăng tròn. Passengers requiring a special meal during the flight should inform the airline in (  ?  ) . (Dịch nghĩa: Hành khách hàng đòi hỏi một bữa tiệc đặc trưng vô chuyến cất cánh nên thông tin mang đến hãng sản xuất mặt hàng ko vô (  ?  ) .)

 • Đáp án A. ahead
 • Đáp án B. advance
 • Đáp án C. front
 • Đáp án D. forward

Câu 21. We usually bởi go by train, even though the xế hộp (  ?  ) is a lot quicker. (Dịch nghĩa: Chúng tôi thông thường cút bởi hỏa xa, tuy vậy xe pháo (  ?  ) nhanh chóng rộng lớn thật nhiều.)

 • Đáp án A. travel
 • Đáp án B. trip
 • Đáp án C. voyage
 • Đáp án D. journey

Câu 22. The area near the palace gates was (  ?  ) with tourists. (Dịch nghĩa:  Khu vực ngay gần cổng hoàng cung vẫn (  ?  ) với khách hàng du ngoạn.)

 • Đáp án A. full
 • Đáp án B. crowded
 • Đáp án C. flooded
 • Đáp án D. covered

Câu 23. From the top of the cathedral tower there are some spectacular (  ?  ) of the surrounding countryside. (Dịch nghĩa: Từ bên trên đỉnh tháp thánh địa, đem một số trong những (  ?  ) ngoạn mục của vùng vùng quê xung xung quanh.)

 • Đáp án A. sights
 • Đáp án B. sites
 • Đáp án C. views
 • Đáp án D. scenery

Câu 24. She didn’t enjoy the Mediterranean (  ?  ) at all; she was seasick most of the time. (Dịch nghĩa: Cô ấy ko quí ____ Địa Trung Hải chút nào; cô ấy bị say sóng đa số thời hạn.)

 • Đáp án A. cruise
 • Đáp án B. tour
 • Đáp án C. voyage
 • Đáp án D. trip

Bảng đáp án nhằm chúng ta tham ô khảo: 

1-C                            6-B                          11-B                    16-A                         21-D

2-D                            7-C                          12-A                    17-A                         22-B

3-B                            8-A                           13                       18-D                         23-C

4-A                            9-D                           14-C                    19-A                         24-A

5-A                           10-A                          15 -D                   20-B

Xem thêm: tả cảnh đẹp ở địa phương em