thời tiết cát bà 3 ngày tới

Hôm nay07 Thg9

Bạn đang xem: thời tiết cát bà 3 ngày tới

tối đa: 34°Ctối thiểu: 27°C

146°


9 Km/h

Lượng mưa
3,6 mm

Hôm nay07 Thg9

tối đa: 34°Ctối thiểu: 27°C

Mưa nhỏ theo gót các mùa rõ nét.

Thứ Sáu08 Thg9

tối đa: 34°Ctối thiểu: 26°C

145°


13 Km/h

Lượng mưa
7,8 mm

Thứ Sáu08 Thg9

tối đa: 34°Ctối thiểu: 26°C

Có mây tất nhiên các mùa mưa.

Thứ Bảy09 Thg9

tối đa: 28°Ctối thiểu: 25°C

87°


13 Km/h

Lượng mưa
12,1 mm

Thứ Bảy09 Thg9

tối đa: 28°Ctối thiểu: 25°C

Có mây tất nhiên các mùa mưa.

Chủ Nhật10 Thg9

tối đa: 30°Ctối thiểu: 25°C

48°


18 Km/h

Lượng mưa
10,2 mm

Xem thêm: môi nổi hạt trắng

Chủ Nhật10 Thg9

tối đa: 30°Ctối thiểu: 25°C

Có mây và mưa kèm cặp kĩ năng sở hữu theo gót sấm.

Thứ Hai11 Thg9

tối đa: 31°Ctối thiểu: 25°C

80°


13 Km/h

Lượng mưa
6,1 mm

Thứ Hai11 Thg9

tối đa: 31°Ctối thiểu: 25°C

Từng mùa rõ nét và mưa tất nhiên kĩ năng sở hữu sấm.

Thứ Ba12 Thg9

tối đa: 31°Ctối thiểu: 25°C

45°


23 Km/h

Lượng mưa
18,7 mm

Thứ Ba12 Thg9

tối đa: 31°Ctối thiểu: 25°C

Mưa và hoàn toàn có thể sấm.

Thứ Tư13 Thg9

tối đa: 31°Ctối thiểu: 24°C

35°


21 Km/h

Lượng mưa
15 mm

Thứ Tư13 Thg9

tối đa: 31°Ctối thiểu: 24°C

Mưa và hoàn toàn có thể sấm.

Xem thêm: hình nào có trục đối xứng