thứ tự thực hiện các phép tính

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 6: Thứ tự động triển khai những quy tắc tính

Với giải bài bác tập luyện Toán lớp 6 Bài 6: Thứ tự động triển khai những quy tắc tính sách Cánh diều hoặc nhất, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện Toán 6 Bài 6.

Bạn đang xem: thứ tự thực hiện các phép tính

Video Giải Toán 6 Bài 6: Thứ tự động triển khai những quy tắc tính - Cánh diều - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Trả điều thắc mắc thân thiện bài

Giải Toán 6 trang 26 Tập 1

 • Câu căn vặn phát động trang 26 Toán lớp 6 Tập 1: Khi tính độ quý hiếm của một biểu thức, tớ ko được tạo tùy tiện nhưng mà cần tính theo dõi ....

  Xem điều giải

 • Hoạt động 1 trang 26 Toán lớp 6 Tập 1: Hai chúng ta Lan và Y Đam San tính độ quý hiếm của biểu thức 100 : 10 . 2 như sau: ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập luyện 1 trang 26 Toán lớp 6 Tập 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức: a) 507 – 159 – 59 ....

  Xem điều giải

Giải Toán 6 trang 27 Tập 1

 • Hoạt động 2 trang 27 Toán lớp 6 Tập 1: Hai chúng ta A Lềnh và Su Ni tính độ quý hiếm của biểu thức 28 – 4. 3 như sau: ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập luyện 2 trang 27 Toán lớp 6 Tập 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức: 18 – 4 . 3 : 6 + 12. ....

  Xem điều giải

Quảng cáo

 • Hoạt động 3 trang 27 Toán lớp 6 Tập 1: Ba chúng ta H’Maryam (đọc là Hơ Ma-ri-am), Đức và Phương tính độ quý hiếm của biểu thức ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập luyện 3 trang 27 Toán lớp 6 Tập 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức: ....

  Xem điều giải

Giải Toán 6 trang 28 Tập 1

 • Hoạt động 4 trang 28 Toán lớp 6 Tập 1: Hai chúng ta A Lềnh và Su Ni tính độ quý hiếm của biểu thức (30 + 5) : 5 như sau: ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập luyện 4 trang 28 Toán lớp 6 Tập 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức: 15 + (39 : 3 – 8) . 4. ....

  Xem điều giải

 • Hoạt động 5 trang 28 Toán lớp 6 Tập 1: Thầy giáo chỉ dẫn học viên tính độ quý hiếm của biểu thức ....

  Xem điều giải

Quảng cáo

Giải Toán 6 trang 29 Tập 1

 • Luyện tập luyện 5 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức: 35 – {5 .[(16 + 12) : 4 + 3] – 2 . 10}. ....

  Xem điều giải

Bài tập

 • Bài 1 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức: ....

  Xem điều giải

 • Bài 2 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức: ....

  Xem điều giải

 • Bài 3 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức: ....

  Xem điều giải

 • Bài 4 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức: ....

  Xem điều giải

Quảng cáo

 • Bài 5 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức: ....

  Xem điều giải

 • Bài 6 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1: Trên 1 cm2 mặt mũi lá có tầm khoảng 30 000 lỗ khí. (Nguồn: Sinh học tập 6, NXB Giáo dục đào tạo nước Việt Nam, 2010). ....

  Xem điều giải

 • Bài 7 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1: Anh Sơn vô cửa hàng mua sắm 2 cái áo thun giá chỉ 125 000 đồng/chiếc ....

  Xem điều giải

 • Bài 8 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1: Cô Hạnh mua sắm 30 quyển vở, 30 cái cây viết bi, nhì vỏ hộp cây viết chì từng vỏ hộp với 12 cái. ....

  Xem điều giải

 • Bài 9 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1: Một ngôi trường trung học tập hạ tầng tổ chức triển khai cho tới lớp 6D bao gồm 40 học viên cút tham ô quan tiền học hành nước ngoài khóa ....

  Xem điều giải

Xem thêm thắt những bài bác giải bài bác tập luyện Toán lớp 6 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

 • Toán lớp 6 Bài 7: Quan hệ phân chia không còn. Tính hóa học phân chia hết

 • Toán lớp 6 Bài 8: Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 2, cho tới 5

 • Toán lớp 6 Bài 9: Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 3, cho tới 9

 • Toán lớp 6 Bài 10: Số nhân tố. Hợp số

 • Toán lớp 6 Bài 11: Phân tích một trong những rời khỏi quá số vẹn toàn tố


Lý thuyết Toán 6 Bài 6: Thứ tự động triển khai những quy tắc tính (hay, chi tiết)

I. Thứ tự động triển khai những quy tắc tính vô biểu thức ko chứa chấp vệt ngoặc 

Khi biểu thức chỉ mất những quy tắc tính nằm trong và trừ (hoặc chỉ mất những quy tắc tính nhân và chia), tớ triển khai quy tắc tính theo dõi trật tự kể từ ngược thanh lịch cần. 

Ví dụ: 

36 : 6 . 3 = 6 . 3 = 18 

49 + 12 – 10 = 61 – 10 = 51

+ Khi biểu thức với những quy tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia, tớ triển khai quy tắc tính nhân và phân chia trước, rồi cho tới nằm trong và trừ.

Ví dụ:

18 – 4 . 3 : 6 + 15 = 18 – 12 : 6 + 15 = 18 – 2 + 15 = 16 + 15 = 31

+ Khi biểu thức với những quy tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia, thổi lên lũy quá, tớ triển khai quy tắc tính thổi lên lũy quá trước, rồi cho tới nhân và phân chia, sau cùng cho tới nằm trong và trừ.

Lũy quá → Nhân, phân chia → Cộng, trừ

Ví dụ:

43 : 8 . 3 – 52 + 6 

= 64 : 8 . 5 – 25 + 6 

Xem thêm: nhà bà nữ lịch chiếu

= 8 . 5 – 25 + 6 

= 40 – 25 + 6 

= 15 + 6 

= 21 

II. Thứ tự động triển khai những quy tắc tính vô biểu thức chứa chấp vệt ngoặc 

Khi biểu thức với chứa chấp vệt ngoặc, tớ triển khai những quy tắc tính vô vệt ngoặc trước.

Ví dụ: 

28 + (36 : 3 – 7) . 5 

= 28 + (12 – 7) . 5 

= 28 + 5 . 5 

= 28 + 25 

= 53

+ Nếu biểu thức chứa chấp những vệt ngoặc ( ), [ ], { } thì thứ tự thực hiện các phép tính như sau: ( ) → [ ] → { }

Ví dụ: 

40 + {6 . [(12 + 28) : 4 + 7] – 2 . 5}

= 40 + {6 . [40 : 4 + 7] – 2 . 5}

= 40 + {6 . [10 + 7] – 2 . 5}

= 40 + {6 . 17 – 2 . 5}

= 40 + {102 – 10}

= 40 + 92 

= 132


Trắc nghiệm Toán 6 Bài 6: Thứ tự động triển khai những quy tắc tính (có đáp án)

I. Nhận biết 

Câu 1: Khi biểu thức chỉ mất những quy tắc tính nằm trong và trừ (hoặc chỉ mất quy tắc tính nhân và chia), tớ thực hiện: 

A. nằm trong trước rồi cho tới trừ

B. nhân trước rồi cho tới chia

C. theo dõi trật tự kể từ ngược thanh lịch phải

D. theo dõi trật tự kể từ cần thanh lịch trái

Câu 2: Khi biểu thức với những quy tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia, tớ triển khai theo dõi trật tự nào? 

A. Cộng và trừ trước, rồi cho tới nhân và chia

B. Nhân và phân chia trước, rồi cho tới nằm trong và trừ

C. Theo trật tự kể từ ngược thanh lịch phải

D. Theo trật tự kể từ cần thanh lịch trái

Câu 3: Thứ tự động triển khai quy tắc tính nào là sau đấy là đích thị so với biểu thức không tồn tại vệt ngoặc?

A. Cộng và trừ → Nhân và phân chia → Lũy thừa

B. Nhân và phân chia → Lũy quá → Cộng và trừ

C. Lũy quá → Nhân và phân chia → Cộng và trừ

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 4: Thứ tự động triển khai quy tắc tính nào là tại đây đích thị với biểu thức với vệt ngoặc?

A. [ ] → ( ) → {}

B. ( ) → [ ] → {}

C. {} → [ ] → ( )

D. [ ] → {} → ( )

Câu 5: Kết ngược của quy tắc tính 3 . 2 + 4 + 5 – 7 + 10 là 

A. 36 

B. 26

C. 18 

D.

Câu 6: Tính độ quý hiếm của biểu thức: 12 . 6 – 8 : 2 

A. 68

B. 32

C. 86

D. 23

Câu 7: Kết ngược của biểu thức 3 . 103 + 2 . 102 – 5 . 10 là:

A. 27 350 

B. 0

C. 80

D. 3 150

Câu 8: Kết ngược của quy tắc tính 24 – 50 : 25 + 13 . 7 là:

A. 100     

B. 95     

C. 105     

D. 80

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: hằng đẳng thức số 7

Loạt bài bác dựa vào đề bài bác và hình hình họa của sách giáo khoa Toán lớp 6 - cuốn sách Cánh diều (Nhà xuất bạn dạng Đại học tập Sư phạm). Bản quyền điều giải bài bác tập luyện Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 nằm trong VietJack, cay nghiệt cấm từng hành động sao chép nhưng mà không được nài quy tắc.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Các loạt bài bác lớp 6 Cánh diều khác