thương có chữ số 0


Năm ni mái ấm gia đình bác bỏ Minh thu hoạch được 9 690 kilogam cả thóc và ngô. Bác đóng góp số thóc vô 42 bao ... Trong 1 phút, tim một người khoẻ mạnh thông thường đập (co bóp) khoảng chừng 75 chuyến

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới mẻ rất đầy đủ những môn

Bạn đang xem: thương có chữ số 0

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

- Đặt tính

- Chia theo lần lượt kể từ trái khoáy lịch sự phải

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Câu 2

Video chỉ dẫn giải

Chọn thẻ ghi luật lệ phân chia tương thích cho từng ngôi nhà:

Phương pháp giải:

Thực hiện tại những luật lệ phân chia rồi nối với căn nhà tương thích.

Lời giải chi tiết:

283 : 27 = 10 (dư 13)                                                            

4 221 : 21 = 201                                                               

870 : 29 = 30

783 : 69 = 11 (dư 24)

196 : 14 = 14

608 : 32 = 19

Vậy tao sở hữu kết quả:

Câu 3

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

Phương pháp giải:

- Đặt tính

- Chia theo lần lượt kể từ trái khoáy lịch sự phải

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: google dịch tình trạng hiện tại

Năm ni mái ấm gia đình bác bỏ Minh thu hoạch được 9 690 kilogam cả thóc và ngô. Bác đóng góp số thóc vô 42 bao, số ngô vô 53 bao. Hỏi mái ấm gia đình bác bỏ Minh thu hoạch được từng nào ki-lô-gam ngô, từng nào ki-lô-gam thóc? (Biết rằng lượng từng bao vị nhau).

Phương pháp giải:

Bước 1: Tổng số bao thóc và bao ngô = tổng số bao thóc + tổng số bao ngô.

Bước 2: Số kilogam sở hữu trong một bao = tổng số kilogam thóc và ngô : tổng số bao

Bước 3: Số kilogam thóc thu hoạch được = số bao thóc x số kilogam sở hữu trong một bao.

Bước 4: Số kilogam ngô thu hoạch được = số bao ngô x số kilogam sở hữu trong một bao.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Thóc và ngô: 9 690 kg

Thóc: 42 bao

Ngô: 53 bao

Khối lượng từng bao vị nhau

Thóc: ? kg

Ngô: ? kg

Bài giải

Tổng số bao thóc và bao ngô là:

42 + 53 = 95 (bao)

Số ki-lô-gam sở hữu trong một bao là:

9 690 : 95 = 102 (kg)

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được là:

102 x 42 = 4 284 (kg)

Số ki-lô-gam ngô thu hoạch được là:

102 x 53 = 5 406 (kg)

Đáp số : 4 284 kilogam thóc, 5 406 kilogam ngô

Câu 5

Video chỉ dẫn giải

Trong 1 phút, tim một người khoẻ mạnh thông thường đập (co bóp) khoảng chừng 75 chuyến và lượng tiết được lưu chuyển sang tim là 5 250 ml. Tính số mi-li-lít tiết được lưu chuyển sang tim trong những chuyến đập của tim.

Phương pháp giải:

Số ml tiết được lưu fake trong những chuyến đập = lượng tiết lưu fake : số chuyến đập (co bóp)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

75 chuyến đập: 5 250 ml

1 chuyến đập: ... ? ml

Bài giải

Số mi-li-lít tiết được lưu chuyển sang tim trong những chuyến đập là:

5 250 : 75 = 70 (ml)

Đáp số : 70 ml máu


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Cánh diều - Xem ngay

Xem thêm: sinh học 9 bài 2

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết hùn con cái lớp 4 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.