tỉ lệ thức lớp 7


Tỉ lệ thức là 1 trong đẳng thức của nhị số

I. Các kỹ năng và kiến thức cần thiết nhớ

Định nghĩa tỉ lệ thành phần thức

Bạn đang xem: tỉ lệ thức lớp 7

+ Tỉ lệ thức là đẳng thức của nhị tỉ số \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\)

+ Tỉ lệ thức \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\) còn được ghi chép là \(a:b = c:d\)

Ví dụ: \(\dfrac{{28}}{{24}} = \dfrac{7}{6};\)\(\dfrac{3}{{10}} = \dfrac{{2,1}}{7}\)

Tính hóa học tỉ lệ thành phần thức

+ Tính hóa học 1 (tính hóa học cơ phiên bản của tỉ lệ thành phần thức)

Nếu \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\) thì \(a.d = b.c\)

+ Tính hóa học 2 (điều khiếu nại nhằm tư số lập trở thành tỉ lệ thành phần thức): Nếu \(ad=bc\) và \(a,b,c,d \ne 0\) thì tớ với những tỉ lệ thành phần thức

\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\); \(\dfrac{a}{c} = \dfrac{b}{d}\); \(\dfrac{d}{b} = \dfrac{c}{a};\) \(\dfrac{d}{c} = \dfrac{b}{a}.\)

Ví dụ: Ta có \(\dfrac{3}{6} = \dfrac{9}{{18}} \Rightarrow 3.18 = 9.6\left( { = 54} \right)\)

Vì \(4.9 = 3.12(=36)\) nên tớ với những tỉ lệ thành phần thức sau: \(\dfrac{4}{3} = \dfrac{{12}}{9};\,\dfrac{3}{4} = \dfrac{9}{{12}};\dfrac{4}{{12}} = \dfrac{3}{9};\dfrac{{12}}{4} = \dfrac{9}{3}\) 

II. Các dạng toán thông thường gặp

Dạng 1: Lập tỉ lệ thành phần thức kể từ đẳng thức cho tới trước

Phương pháp:

Ta sử dụng: Nếu  \(a.d = b.c\) thì

\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\); \(\dfrac{a}{c} = \dfrac{b}{d}\); \(\dfrac{d}{b} = \dfrac{c}{a};\) \(\dfrac{d}{c} = \dfrac{b}{a}.\)

Dạng 2: Tìm x, y

Phương pháp:

Sử dụng đặc thù cơ phiên bản của tỉ lệ thành phần thức: Nếu \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\) thì \(a.d = b.c\)

Xem thêm: ho ngoc ha cô đơn trên sofa lyrics

Trong một tỉ lệ thành phần thức tớ hoàn toàn có thể thám thính một trong những hạng không biết lúc biết phụ thân số hạng còn sót lại.

\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} \Rightarrow a = \dfrac{{bc}}{d};\,b = \dfrac{{ad}}{c};\)\(c = \dfrac{{ad}}{b};\,d = \dfrac{{bc}}{a}\) .

Ví dụ:  Tìm x biết \(\dfrac{x}{2} = \dfrac{8}{6}\)

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
\dfrac{x}{2} = \dfrac{8}{6}\\
\Rightarrow x.6 = 8.2\\
\Rightarrow x = \dfrac{{16}}{6}\\
\Rightarrow x = \dfrac{8}{3}
\end{array}\)

Dạng 3: Chứng minh những tỉ lệ thành phần thức

Phương pháp:

Dựa nhập những đặc thù của tỉ lệ thành phần thức và biến hóa linh động nhằm chứng tỏ.


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: giải tiếng anh 10 global success

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.