tiếng anh 8 unit 10Lời giải bài bác tập dượt Unit 10 lớp 8 Getting Started trang 104, 105 nhập Unit 10: Communication in the future Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 10.

Tiếng Anh 8 Unit 10 Getting Started (trang 104, 105) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 10

At the technology club

1 (trang 104 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Trang: Mark, we're having a đoạn phim conference with Tech Savvy next Thursday, but ...

Mark: Hold on. Is that the technology club at the Japanese school?

Trang: Exactly. But I'm a bit worried. I've never had a đoạn phim conference Gọi.

Mark: You're kidding! Who doesn’t know how vĩ đại make a đoạn phim call? Alright, let’s tự a practice Gọi now.

Trang: Hmm, what tự I need vĩ đại tự first?

Mark: It’s a piece of cake, Trang. Now, you sit in front of the computer. I'll connect with you via one of my tablets and ...

Trang: Sorry, but how can I adjust this webcam? It’s focusing on my forehead.

Mark: Use this button vĩ đại move it up or down, and this vĩ đại zoom in or out.

Trang: Thanks. And can you see bủ clearly on your tablet?

Quảng cáo

Mark: Yes, of course. We have a high-speed Internet connection here.

Trang: I hope the conference goes smoothly.

Mark: I'm sure it will. We should hold more đoạn phim conferences lượt thích this in the future.

Trang: That's exactly how I feel.

Hướng dẫn dịch:

Trang: Mark, công ty chúng tôi sẽ sở hữu được một buổi họp đoạn phim với Tech Savvy nhập loại Năm cho tới, tuy nhiên ...

Mark: Đợi vẫn. Đó liệu có phải là câu lạc cỗ technology ở ngôi trường học tập giờ đồng hồ Nhật không?

Trang: Chính xác. Nhưng tôi khá lo ngại. Tôi ko khi nào sở hữu một cuộc gọi hội nghị truyền hình.

Mark: Tôi đùa đấy! Ai ko biết phương pháp triển khai cuộc gọi đoạn phim chứ? Được rồi, hãy triển khai một cuộc gọi thực hành thực tế ngay lập tức lúc này.

Trang: Hmm, tôi cần phải làm những gì trước?

Mark: Rất dễ dàng, Trang. Bây giờ, các bạn ngồi trước PC. Tôi tiếp tục liên kết với các bạn qua chuyện một trong mỗi Tablet của tôi và ...

Trang: Xin lỗi, tuy nhiên thực hiện thế nào là nhằm tôi rất có thể kiểm soát và điều chỉnh webcam này? Nó đang được triệu tập nhập trán tôi.

Quảng cáo

Mark: Sử dụng nút này nhằm dịch chuyển lên hoặc xuống và nhằm phóng vĩ đại hoặc thu nhỏ.

Trang: Cảm ơn. Và chúng ta cũng có thể phát hiện ra tôi rõ nét bên trên Tablet của bạn?

Mark: Ừ, tất yếu. Chúng tôi sở hữu một liên kết Internet vận tốc cao ở phía trên.

Trang: Tôi kỳ vọng hội nghị ra mắt nhẵn.

Mark: Tôi chắc hẳn rằng nó sẽ bị như thế. Chúng tớ nên tổ chức triển khai nhiều hội nghị truyền hình như vậy này nhập sau này.

Trang: Đó đúng là cảm xúc của tôi.

2 (trang 105 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the conversation again and circle the correct answer A, B, or C. (Đọc đoạn đối thoại một đợt tiếp nhữa và khoanh tròn xoe câu vấn đáp đích thị A, B hoặc C)

1. What are Trang and Mark doing?

A. Practising a đoạn phim Gọi.

B. Making a Gọi with Tech Sawy.

C. Learning how vĩ đại use a tablet.

2. What device does Trang need help with?

A. The tablet.

B. The computer.

C. The webcam.

3. Mark says that they should ___________ in the future.

A. have more đoạn phim conferences

B. tự more practice calls

C. have a high-speed Internet connection

Quảng cáo

Đáp án:

Hướng dẫn dịch:

1. Trang và Mark đang khiến gì?

Thực hành một cuộc gọi đoạn phim.

2. Trang cần thiết trợ giúp vũ khí gì?

Webcam.

3. Mark bảo rằng chúng ta nên tổ chức triển khai nhiều hội nghị truyền hình rộng lớn nhập sau này.

3 (trang 105 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Match the words and phrases in the conversation with their pictures. (Nối những kể từ và cụm kể từ trong khúc đối thoại với hình hình ảnh của chúng)

Tiếng Anh 8 Unit 10 Getting Started (trang 104, 105) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. d

2. a

3. b

4. e

5. c

Giải thích:

1. tablet: PC bảng

2. webcam: webcam

Xem thêm: công thức tính diện tích tam giác lớp 5

3. zoom in: phóng to

4. đoạn phim conference: hội nghị qua chuyện video

5. Internet connection: liên kết Internet

4 (trang 105 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Circle the words / phrases which are CLOSEST in meaning vĩ đại the underlined words / phrases. (Khoanh tròn xoe những kể từ / cụm kể từ ngay gần nghĩa nhất với những kể từ / cụm kể từ được gạch ốp chân)

1. Our English exam was a piece of cake. I got full marks on it.

A. easyB. difficult

2. You're kidding! I can’t believe Ms Mai and you are sisters.

A. seriousB. joking

3. I can't read the text on the computer screen. Can you zoom in on it?

A. make it biggerB. make it smaller

4. We need a high-speed Internet connection vĩ đại make đoạn phim calls.

A. fastB. slow

5. That’s exactly how I feel. It's true that đoạn phim conferences are very convenient.

A. I don't think so sánh.B. You are absolutely right.

Đáp án:

1. A

2. B

3. A

4. A

5. B

Giải thích:

1. piece of cake = easy (dễ)

2. kidding = joking (đùa)

3. zoom in on it = make it bigger (phóng to)

4. high-speed = fast (nhanh)

5. That’s exactly how I feel. (Đó đúng là cảm xúc của tôi.) = You are absolutely right. (Bạn trọn vẹn đích thị.)

Hướng dẫn dịch:

1. Kỳ ganh đua giờ đồng hồ Anh của công ty chúng tôi dễ dàng như ăn bánh. Tôi vẫn sở hữu điểm khá đầy đủ về nó.

2. Quý khách hàng đang được đùa đấy! Tôi ko thể tin cẩn rằng cô Mai và các bạn là người mẹ.

3. Tôi ko nắm rõ chữ bên trên screen PC. Quý khách hàng rất có thể phóng vĩ đại nó lên không?

4. Chúng tôi cần thiết liên kết Internet vận tốc cao nhằm triển khai cuộc gọi đoạn phim.

5. Đó đúng là cảm xúc của tôi. Đúng là hội nghị truyền hình rất rất tiện lợi.

5 (trang 105 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): QUIZ. Work in groups. Complete the diagram of the history of communication technology with the words and phrases from the box. (Hoàn trở nên sơ vật về lịch sử hào hùng của technology truyền thông với những kể từ và cụm kể từ nhập hộp)

Tiếng Anh 8 Unit 10 Getting Started (trang 104, 105) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. carrier pigeon

2. telephone

3. mobile phone

4. social network

Hướng dẫn dịch:

Thế kỷ 5: chim ý trung nhân câu trả thư

Thế kỷ 15: báo giấy

Thế kỷ 19: năng lượng điện thoại

1973: điện thoại cảm ứng thông minh địa hình đầu tiên

1997: social đầu tiên

Lời giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication in the future hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 10

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1 (trang 106, 107)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 2 (trang 107, 108)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Communication (trang 108, 109)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 1 (trang 109, 110)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2 (trang 110, 111)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Looking Back (trang 112)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Project (trang 113)

Xem tăng câu nói. giải bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Review 3
 • Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology
 • Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets
 • Tiếng Anh 8 Review 4

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập dượt Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ sở hữu đáp án
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Xem thêm: bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-10-communication.jspGiải bài bác tập dượt lớp 8 sách mới mẻ những môn học