tìm hai số khi biết tổng và tỉ

Lý thuyết Toán lớp 4

Lý thuyết Toán lớp 4: Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số cơ bao hàm ví dụ cụ thể và những dạng bài bác tập luyện tự động luyện cho những em học viên xem thêm tập luyện khả năng giải Toán 4 chương 5. Mời những em nằm trong mò mẫm hiểu cụ thể.

Bạn đang xem: tìm hai số khi biết tổng và tỉ

1. Phương pháp giải câu hỏi tìm hai số khi biết tổng và tỉ số

Để giải câu hỏi tìm hai số khi biết tổng và tỉ số tao hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

Bước 1: Vẽ sơ vật màn biểu diễn nhì số cơ.

Bước 2: Tìm tổng số phần đều bằng nhau.

Bước 3: Tìm số rộng lớn hoặc số bé:

Số rộng lớn = (Tổng : tổng số phần vày nhau) x số phần của số lớn;

Số bé nhỏ = (Tổng : tổng số phần vày nhau) x số phần của số bé nhỏ.

>> Cách giải dạng Toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó

2. Ví dụ Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó

Bài toán 1: Tổng của nhì số là 96. Tỉ số của nhì số này đó là 3/5. Tìm nhì số cơ.

Bài giải:

Ta với sơ đồ:

Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó

Theo sơ vật, tổng số phần đều bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số bé nhỏ là:

96 : 8 x 3 = 36

Số rộng lớn là:

96 - 36 = 60

Đáp số: Số bé: 36

Số lớn: 60.

Bài toán 2: Minh và Khôi với 25 quyển vở. Số vở của Minh vày 2/3 số vở của Khôi. Hỏi từng chúng ta với từng nào quyển vở?

Bài giải:

Ta với sơ đồ:

Xem thêm: khuyết điểm của bản thân

Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó

Theo sơ vật, tổng số phần đều bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số vở của Minh là:

25 : 5 x 2 = 10 (quyển)

Số vở của Khôi là:

25 - 10 = 15 (quyển)

Đáp số: Minh: 10 quyển vở;

Khôi: 15 quyển vở.

Bài toán 3

Nêu câu hỏi rồi giải câu hỏi theo đuổi sơ vật sau:

Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của 2 số

Bài toán: Tổng nhì loại đèn điện White và đèn điện color là 148 bóng. thạo rằng số đèn điện White vày 1/3 số đèn điện color. Hỏi số đèn điện từng loại là bao nhiêu?

Giải bài bác toán:

Theo câu hỏi, tổng số phần đều bằng nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

Số đèn điện white color là:

148 : 4 × 1 = 37 (bóng)

Số đèn điện color là:

148 – 37 = 111 (bóng)

Đáp số:

Xem thêm: công thức tính diện tích tam giác lớp 5

Bóng đèn trắng: 37 bóng đèn

Bóng đèn màu: 111 bóng đèn

3. Bài tập luyện Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số cơ Toán 4

  • Cách giải dạng Toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó
  • Các câu hỏi về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng
  • Giải bài bác tập luyện trang 148 SGK Toán 4: Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó
  • Giải vở bài bác tập luyện Toán 4 bài bác 138: Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ của nhì số đó
  • Giải bài bác tập luyện trang 148 SGK Toán 4: Luyện tập luyện tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của nhì số đó
  • Giải vở bài bác tập luyện Toán 4 bài bác 139: Luyện tập luyện Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ của nhì số đó
  • Giải vở bài bác tập luyện Toán 4 bài bác 140: Luyện tập luyện Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ của nhì số cơ (tiếp theo)

Ngoài Lý thuyết Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó được VnDoc thuế tầm, tinh lọc. Các em xem thêm những dạng đề thi đua học tập kì 1 lớp 4, đề thi đua học tập kì 2 theo đuổi Thông tư 22 tiên tiến nhất được update. Mời những em học viên, những thầy cô với mọi bậc bố mẹ xem thêm đề thi đua, bài bác tập luyện tiên tiến nhất.