tính diện tích hình chữ nhật

Tính diện tích S hình chữ nhật là một trong những phần kiến thức và kỹ năng cần thiết ở vô hình học tập. Tuy nhiên so với những nhỏ bé học tập lớp 1 thì còn không ít ngạc nhiên khi vừa mới được tiếp cận. Trong nội dung bài viết này hãy cùng theo với Clevai thám thính hiểu về công thức tính diện tích hình chữ nhật nhé.

1. Công Thức Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật

Diện tích hình chữ nhật đó là phần được đo bởi vì kích cỡ mặt phẳng của hình, là phần mặt mày phẳng phiu nhưng mà chúng ta cũng có thể bắt gặp. Vậy nên, mong muốn tính diện tích hình chữ nhật tớ tiếp tục lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn.

Bạn đang xem: tính diện tích hình chữ nhật

Công thức nhằm tính diện tích S của hình chữ nhật vô toán đái học

Công thức: S = a x b

Trong đó:

S đó là diện tích S của hình chữ nhật

a được xem là chiều lâu năm của hình chữ nhật

b được xem là chiều rộng lớn của hình chữ nhật

Ví dụ: Cho hình chữ nhật ABCD, biết chiều lâu năm là 5cm và chiều rộng lớn 3cm. Hãy dùng công thức tính diện tích hình chữ nhật nhằm tính diện tích S hình ABCD.

Áp dụng công thức tớ đem diện tích S hình chữ nhật ABCD tiếp tục là:

5 x 3 = 15 cm2

Đáp số: 15 cm2

2. Một số dạng bài xích tập dượt về diện tích S hình chữ nhật

Trong toán học tập, sẽ có được thật nhiều dạng toán tương quan cho tới tính diện tích S của những hình chữ nhật không giống nhau. Nhưng riêng biệt ở cung cấp đái học tập, những nhỏ bé sẽ tiến hành thích nghi hầu hết với 2 dạng cơ phiên bản sau đây:

Dạng 1: Cách tính diện tích hình chữ nhật lúc biết chiều lâu năm và chiều rộng

Đây sẽ là một dạng bài xích tập dượt cơ phiên bản nhất, đề bài xích thông thường tiếp tục cho thấy thêm vấn đề về chiều lâu năm, chiều rộng lớn và đòi hỏi cần thiết tính diện tích S hình ứng. Vậy nên, nhằm giải được bài xích tập dượt thì người xem chỉ việc vận dụng đúng chuẩn công thức S = a x b nhằm thám thính đi ra được đáp án.

Ví dụ: Tính diện tích S của một hình chữ nhật đem chiều lâu năm là 10cm và chiều rộng lớn 7cm:

Giải: Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật lớp 4: S= 10 x 7 = 70 (cm2).

Công thức tính diện tích hình chữ nhật được vận dụng nhiều vô đời sống

Dạng 2: Tính một cạnh của hình chữ nhật lúc biết những thông số

Với dạng toán này tiếp tục ngược lại dạng 1 phía trên, vấn đề tiếp tục cho thấy thêm những vấn đề về diện tích S của hình chữ nhật, cùng theo với chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn và đòi hỏi tìm ra cạnh sót lại. Vậy nên, khi giải cũng tiếp tục vận dụng bám theo công thức S = a x b nhằm suy đi ra vấn đề của cạnh cần thiết thám thính đúng chuẩn. Cụ thể:

Khi hiểu rằng chiều rộng: Chiều lâu năm = Diện tích : Chiều rộng

Khi hiểu rằng chiều dài: Chiều rộng lớn = Diện tích : Chiều dài

Xem thêm: toán lớp 5 bài 106

Ví dụ: Cho một miếng vườn hình chữ nhật, biết diện tích S của miếng vườn là 10cm và biết chiều rộng lớn của miếng vườn là 5cm, hãy tính chiều lâu năm của miếng vườn bại liệt.

Giải: Áp dụng công thức diện tích S hình chữ nhật lớp 3 tớ đem chiều lâu năm của miếng vườn = 10 : 5 = 2cm

3. Một số dạng toán về tính diện tích hình chữ nhật

Sau khi tiếp tục tóm có thể được lý thuyết và những dạng bài xích tập dượt về diện tích S hình chữ nhật bên dưới đấy là một vài bài xích tập dượt tương quan nhằm nhỏ bé rất có thể tự động rèn luyện bên trên nhà:

Bài 1: Một miếng vườn hình chữ nhật đem chiều lâu năm là 28cm, chiều rộng lớn bởi vì 1/4 chiều lâu năm,hãy tính diện tích S của miếng vườn bại liệt.

Bài 2: Một hình chữ nhật đem chiều lâu năm đôi mươi centimet và đem diện tích S bởi vì 100cm2, nhờ vào bại liệt hãy tính chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

Bài 3: Tính chu vi và diện tích S của hình chữ nhật lúc biết chiều rộng lớn bởi vì 15cm và nửa chu vi của hình bởi vì 40cm?

Bài 4: Diện tích của một hình chữ nhật đem chiều lâu năm 12cm và đem chiều rộng lớn 8cm là bao nhiêu?

Bài 5: Một miếng vườn hình chữ nhật đem chiều lâu năm là 36cm và đem chiều rộng lớn bởi vì 1/4 chiều lâu năm. Vậy diện tích S của hình chữ nhật này sẽ là bao nhiêu?

Bài 6: Một hình chữ nhật đem chiều lâu năm là 24cm và đem diện tích S bởi vì 386cm². Khi bại liệt chiều rộng lớn của hình chữ nhật được xem là bao nhiêu?

Bài 7: Hãy thám thính những chừng lâu năm sót lại của hình chữ nhật nếu như biết:

a) Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là 15cm và diện tích S của hình chữ nhật bởi vì 390cm²

b) Chiều lâu năm của hình chữ nhật là 34cm và đem diện tích S bởi vì 748cm²

Bài 8: Tính

a) Tính diện tích S hình chữ nhật nếu như đem chiều lâu năm 12cm và chiều rộng lớn 9cm

b) Tính diện tích S hình chữ nhật nếu như đem chiều lâu năm 2m5cm và chiều rộng lớn 8cm

c) Tính diện tích S hình chữ nhật nếu như đem chiều rộng lớn 50mm và chiều lâu năm 2dm4cm

Xem thêm: mạch cảm xúc sang thu

Bài 9: Một hình chữ nhật đem chu vi 60cm, biết chiều rộng lớn bởi vì ⅔  của chiều lâu năm, hãy tính diện tích S của hình chữ nhật tiếp tục cho tới bại liệt.

Bài 10: Một hình chữ nhật đem chu vi là 50cm biết chiều lâu năm cấp cho tới 4 chuyến chiều rộng lớn, hãy tính diện tích S của hình chữ nhật tiếp tục cho tới bại liệt.

Trên đấy là công thức tính diện tích hình chữ nhật và một vài bài xích tập dượt tương quan nhưng mà Shop chúng tôi mong muốn gửi cho tới độc giả. Hy vọng trên đây được xem là tư liệu chung trẻ em học hành chất lượng tốt rộng lớn vô lịch trình toán đái học tập.