tình yêu là những đứa trẻ rong chơi

Tone C#; Capo 1 đùa C. Tone [C]

Intro:

Bạn đang xem: tình yêu là những đứa trẻ rong chơi

[C] [G/B] [Am7] [Fmaj7] [Em7] [Dm7] [G] [Gsus2]

Verse:

[Fmaj7]Khi yêu thương ai rồi,

Chẳng nên biết bên phía ngoài nắng nóng [Em7]to Hoặc là mưa rào,

Chỉ nên biết cần chạy vô cùng [Dm7]nhanh và để được cho tới [G]nơi với người bản thân [Cmaj7]thương.

[Fmaj7]Khi yêu thương ai rồi,

Chẳng nên biết mai này còn có [Em7]vui Hoặc là [Am7]không,

Chỉ cần thiết bàn [Dm7]tay mặt mũi bàn tay, bờ [G]vai mặt mũi bờ vai ko [Csus4]thôi. [C]

Chorus:

Tình yêu thương là [Fmaj7]những đứa trẻ em rong chơi

Chỉ cần thiết nhìn thấy [Em7]nhau tiếp tục cần thiết nhau thôi,

Và nằm trong đùa với [Dm7]nhau không phải thắc mắc [G]âu, ngày tương lai [Cmaj7]thế này...

Và tao là [Fmaj7]những đứa trẻ em rong đùa, rồi tao nhìn thấy [Em7]nhau nên ngay sát nhau [A7]thôi

Từ ngày tao với [Dm7]nhau không phải thắc mắc [G]âu chẳng xa thẳm cơ hội [Csus4]đâu [C]

Pre-verse:

Xem thêm: tính chu vi hình tam giác

[Fmaj7] [Em7] [Dm7] [Cmaj7]

Verse:

[Fmaj7]Khi yêu thương ai rồi,

Chẳng nên biết bên phía ngoài nắng nóng [Em7]to Hoặc là mưa rào,

Chỉ nên biết cần chạy vô cùng [Dm7]nhanh và để được cho tới [G]nơi với người bản thân [Cmaj7]thương.

[Fmaj7]Khi yêu thương ai rồi,

Chẳng nên biết mai này còn có [Em7]vui Hoặc là [Am7]không,

Chỉ cần thiết bàn [Dm7]tay mặt mũi bàn tay, bờ [G]vai mặt mũi bờ vai ko [Csus4]thôi. [C]

Chorus: (X2)

Tình yêu thương là [Fmaj7]những đứa trẻ em rong chơi

Chỉ cần thiết nhìn thấy [Em7]nhau tiếp tục cần thiết nhau thôi,

Và nằm trong đùa với [Dm7]nhau không phải thắc mắc [G]âu, ngày tương lai [Cmaj7]thế này...

Và tao là [Fmaj7]những đứa trẻ em rong đùa, rồi tao nhìn thấy [Em7]nhau nên ngay sát nhau [A7]thôi

Xem thêm: cách tạo nhóm trên messenger

Từ ngày tao với [Dm7]nhau không phải thắc mắc [G]âu chẳng xa thẳm cơ hội [Csus4]đâu [C]

Endding:

Từ ngày tao với [Dm7]nhau không phải thắc mắc [G]âu chẳng xa thẳm cơ hội [A]đâu