toán 10 kết nối tri thức tập 2

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) được biên soạn bởi vì những tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Đúng như tên thường gọi của cuốn sách, những kỹ năng trình diễn ở phía trên đều bắt đầu từ những trường hợp của cuộc sống thường ngày xung quanh tao và quay về hỗ trợ chúng ta xử lý những yếu tố của cuộc sống thường ngày. Vì thế, lúc học Toán theo dõi cuốn sách này, những em tiếp tục cảm biến được rằng, Toán học tập thiệt là thân thiện.

Bạn đang xem: toán 10 kết nối tri thức tập 2

Đoạn khai mạc của những chương, những bài học kinh nghiệm thông thường thể hiện những trường hợp, những ví dụ thực tiễn đã cho thấy sự quan trọng nên mang tới những định nghĩa toán học tập mới mẻ. Qua cơ, những em sẽ tiến hành trau dồi những kĩ năng quan trọng cho 1 công dân nhập thời tân tiến, này là kĩ năng “mô hình hoá”. Khi đã lấy yếu tố thực dẫn về Việc (mô hình toán học), tất cả chúng ta sẽ thấy tăng những kỹ năng toán học tập mới mẻ, nhằm cùng theo với những kỹ năng đang được biết xử lý Việc thực dẫn đưa ra.

Hi vọng rằng, qua loa từng bài học kinh nghiệm, từng chương sách, qua loa từng vòng lặp kể từ thực dẫn cho tới học thức toán học tập, rồi kể từ học thức toán học tập trở lại thực dẫn, TOÁN 10 sẽ hỗ trợ những em cứng cáp nhanh gọn và trở nên người bạn tri kỷ thiết của những em.

Xem thêm: soạn bài tính thống nhất về chủ đề của văn bản lớp 8

Xem thêm: cách lấy mã đăng nhập facebook

Mục lục Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống):
CHƯƠNG VI. HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG.
Bài 15. Hàm số.
Bài 16. Hàm số bậc nhị.
Bài 17. Dấu của tam thức bậc nhị.
Bài 18. Phương trình quy về phương trình bậc nhị.
Bài luyện cuối chương VI.
CHƯƠNG VII. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG.
Bài 19. Phương trình đường thẳng liền mạch.
Bài đôi mươi. Đường trực tiếp nhập mặt mày phẳng lặng toạ chừng.
Bài 21. Đường tròn xoe nhập mặt mày phẳng lặng toạ chừng.
Bài 22. Ba đàng conic.
Bài luyện cuối chương VII.
CHƯƠNG VIII. ĐẠI SỐ TỔ HỢP.
Bài 23. Quy tắc kiểm điểm.
Bài 24. Hoán vị, chỉnh thích hợp và tổng hợp.
Bài 25. Nhị thức Newton.
Bài luyện cuối chương VIII.
CHƯƠNG IX. TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CÓ ĐIỂN.
Bài 26. Biến cố và khái niệm cổ xưa của phần trăm.
Bài 27. Thực hành tính phần trăm theo dõi khái niệm cổ xưa.
Bài luyện cuối chương IX.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Một số nội dung mang đến sinh hoạt thưởng thức hình học tập.
Ước tính số thành viên nhập một quần thể.
Bài luyện ôn luyện thời điểm cuối năm.
Bảng tra cứu vớt thuật ngữ.
Bảng lý giải thuật ngữ.

Xem thêm: Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)