toán lớp 2 kết nối tri thức

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 tập luyện 1

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 tập luyện 2

Bạn đang xem: toán lớp 2 kết nối tri thức

CHỦ ĐỀ 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Giải bài: Ôn tập luyện những số cho tới 100

Giải bài: Tia số. Số ngay lập tức trước. Số ngay lập tức sau

Giải bài: Các bộ phận của phép tắc nằm trong, phép tắc trừ

Giải bài: Hơn, xoàng xĩnh nhau bao nhiêu

Giải bài: Ôn tập luyện phép tắc nằm trong, phép tắc trừ ( ko nhớ) vô phạm vi 100

Giải bài: Luyện tập luyện cộng đồng trang 23

CHỦ ĐỀ 2: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 20

Giải bài: Phép nằm trong, phép tắc trừ vô phạm vi 20

Giải bài: Bảng nằm trong ( qua quýt 10)

Giải bài: Bài toán về thêm thắt, rời một vài đơn vị

Giải bài: Luyện tập luyện cộng đồng trang 38

Giải bài: Phép trừ ( qua quýt 10) vô phạm vi 20

Giải bài: Bảng trừ ( qua quýt 10)

Giải bài: Bài toán về nhiều hơn nữa, thấp hơn một vài đơn vị

Giải bài: Luyện tập luyện cộng đồng trang 53

CHỦ ĐỀ 3: LÀM QUEN VỚI KHỐI LƯỢNG, DUNG TÍCH

Giải bài: Ki - lô - gam

Giải bài: Lít

Giải bài: Thực hành và hưởng thụ với những đơn vị chức năng ki-lô-gam, Lít

Giải bài: Luyện tập luyện cộng đồng trang 70

Giải bài: Phép nằm trong, phép tắc trừ (có nhớ) vô phạm vi 100

CHỦ ĐỀ 4: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ ( CÓ NHỚ) TRONG PHẠM VI 100

Giải bài: Phép nằm trong ( sở hữu nhớ) số sở hữu nhì chữ số với số sở hữu nhì chữ số

Giải bài: Luyện tập luyện cộng đồng trang 80

Giải bài: Phép trừ ( sở hữu nhớ) số sở hữu nhì chữ số mang lại số sở hữu một chữ số

Giải bài: Phép trừ ( sở hữu nhớ) số sở hữu nhì chữ số mang lại số sở hữu nhì chữ số

Giải bài: Luyện tập luyện cộng đồng trang 95

CHỦ ĐỀ 5: LÀM QUEN VỚI HÌNH PHẲNG

Giải bài: Điểm, đoạn trực tiếp, đường thẳng liền mạch, lối cong, tía điểm trực tiếp hàng

Giải bài: Đường cấp khúc. Hình tứ giác

Giải bài: Luyện tập luyện cộng đồng trang 110

CHỦ ĐỀ 6: NGÀY - GIỜ, GIỜ - PHÚT, NGÀY - THÁNG

Giải bài: Ngày - Giờ, Giờ - Phút

Giải bài: Ngày - Tháng

Giải bài: Luyện tập luyện cộng đồng trang 122

CHỦ ĐỀ 7: ÔN TẬP HỌC KÌ

Giải bài: Ôn tập luyện học tập kì I

Giải bài: Ôn tập luyện hình phẳng

Giải bài: Ôn tập luyện đo lường

Giải bài: Ôn tập luyện chung

CHỦ ĐỀ 8: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 37: Phép nhân

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 38: Thừa số, tích

Xem thêm: tính thể tích hình tròn

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 39: Bảng nhân 2

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 40: Bảng nhân 5

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 41: Phép chia

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 42: Số bị phân chia, số phân chia, thương

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 43: Bảng phân chia 2

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 44: Bảng phân chia 5

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 45: Luyện tập luyện chung

CHỦ ĐỀ 9: LÀM QUEN VỚI HÌNH KHỐI

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 46: Khối trụ, khối cầu

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 47: Luyện tập luyện chung

CHỦ ĐỀ 10: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 48: Các số vô phạm vi 1 000

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 49: Các số tròn trặn trăm, tròn trặn chục

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 50: So sánh những số tròn trặn trăm, tròn trặn chục

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 51: Số sở hữu tía chữ số

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 52: Viết số trở nên tổng những trăm, chục, đơn vị

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 53: So sánh những số sở hữu tía chữ số

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 54: Luyện tập luyện chung

CHỦ ĐỀ 11: ĐỘ DÀI VÀ ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI. TIỀN VIỆT NAM

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 55: Đề-xi-mét. Mét. Ki-lô-mét

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 56: Giới thiệu chi phí Việt Nam

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 57: Thực hành và hưởng thụ đo chừng dài

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 58: Luyện tập luyện chung

CHỦ ĐỀ 12: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 59: Phép nằm trong (không nhớ) vô phạm vi 1000

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 60: Phép nằm trong (có nhớ) vô phạm vi 1 000

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 61: Phép trừ (không nhớ) vô phạm vi 1 000

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 62: Phép trừ (có nhớ) vô phạm vi 1 000

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 63: Luyện tập luyện chung

CHỦ ĐỀ 13: LÀM QUEN VỚI YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 64: Thu thập, phân loại, kiểm kiểm đếm số liệu

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 65: Biểu vật tranh

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 66: Chắc chắn, hoàn toàn có thể, ko thể

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 67: Thực hành và hưởng thụ tích lũy, phân loại, kiểm kiểm đếm số liệu

CHỦ ĐỀ 14: ÔN TẬP CUỐI NĂM

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 68: Ôn tập luyện những số vô phạm vi 1 000

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 69: Ôn tập luyện phép tắc nằm trong, phép tắc trừ vô phạm vi 100

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 70: Ôn tập luyện phép tắc nằm trong, phép tắc trừ vô phạm vi 1 000

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 71: Ôn tập luyện phép tắc nhân, phép tắc chia

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 72: Ôn tập luyện hình học

Xem thêm: công thức lực ma sát

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 73: Ôn tập luyện đo lường

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 74: Ôn tập luyện kiểm kiểm đếm số liệu và lựa lựa chọn khả năng

[Kết nối học thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài bác 75: Ôn tập luyện chung