toán lớp 3 nâng cao

Bài tập luyện Toán lớp 3 nâng cao

Những việc hoặc và khó khăn lớp 3 tổ hợp những bài xích tập luyện toán nâng lên lớp 3, những đề ganh đua học viên chất lượng lớp 3 môn toán. Tài liệu nhằm học tập chất lượng môn Toán nâng lên lớp 3 này được xem là tư liệu học hành hoặc giành riêng cho những em học viên gia tăng và nâng lên kỹ năng và kiến thức, tu dưỡng học viên tương đối tốt. Mời những em nằm trong tìm hiểu thêm những bài xích toán lớp 3 nâng cao sau đây.

Bạn đang xem: toán lớp 3 nâng cao

I. Các bài xích tập luyện học viên chất lượng Toán 3

Bài 1: Không tính thành phẩm rõ ràng, hãy sánh sánh:

A = abc + mn + 352

B = 3bc + 5n + am2

a) A = a x (b + 1)

B = b x (a + 1) (với a > b)

b) A = 28 x 5 x 30

B = 29 x 5 x 29

Bài 2: Không tính độ quý hiếm của biểu thức hãy điền lốt (>; <; =) phù hợp nhập vị trí trống:

a) (156 + 78) x 6 .............156 x 6 + 79 x 6

b) (1923 - 172) x 8.............1923 x 8 - 173 x 8

c) (236 - 54) x 7................237 x 7 - 54 x 7

Bài 3: Tính nhanh chóng những độ quý hiếm biểu thức bên dưới đây:

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

b) (126 + 32) x (18 - 16 - 2)

c) 36 x 17 x 12 x 34 + 6 x 30

Bài 4: Tìm X:

a) X x 6 = 3048 : 2

b) 56 : X = 1326 – 1318

Bài 5: Với 8 chữ số 8, hãy lập những sao mang lại tổng những số tê liệt vị 1000.

Bài 6: Tìm một số với 4 chữ số, hiểu được rằng chữ số hàng trăm ngàn bộp chộp 3 thứ tự chữ số hàng trăm và gấp hai chữ số sản phẩm ngàn, bên cạnh đó số này là số lẻ phân tách không còn mang lại 5.

Bài 7: Tìm số với 2 chữ số, hiểu được nếu như viết lách những chữ số theo đòi trật tự ngược lại tao sẽ sở hữu được số mới mẻ nhưng mà tổng của số nên lần và số mới mẻ vị 77.

Bài 8: Từ 3 chữ số 2, 3, 8 tao lập được một số với 3 chữ số là A. Từ 2 chữ số 2,8 tao lập được một số với 2 chữ số khau nhau là B. Tìm số A và B biết hiệu đằm thắm A và B vị 750.

Bài 9: Từ 3 chữ số 3, 4, 5 viết lách toàn bộ những số với phụ thân chữ số (mỗi chữ số ko được lặp lại)

Bài 10: Viết số gồm:

a) 5 chục và 5 đơn vị

6 chục và 0 đơn vị

3 ngàn và 3 đơn vị

b) 5 trăm 5 chục và 5 đơn vị

6 trăm 1 chục và 3 đơn vị

60 ngàn 6 trăm và 6 đơn vị

a trăm b chục c đơn vị chức năng (a; b; c là chữ số, a không giống 0)

Bài 11: Số 540 thay cho thay đổi ra sao nếu:

a) Xoá vứt chữ số 0

b) Xoá vứt chữ số 5

c) Thay chữ số 4 vị chữ số 8

d) Đổi chữ số 4 và chữ số 0 mang lại nhau

Bài 12:

a) Trường thích hợp nào là tổng của nhì số vị một trong nhì số hạng của nó?

b) Hai số nào là với tổng ngay số bé nhỏ nhất không giống 0?

c) Hai số không giống 0 nào là với tổng bé nhỏ nhất?

Bài 13: Hãy viết lách thêm vô những sản phẩm số tại đây sao cho từng sản phẩm với đầy đủ 10 số hạng.

a) 1, 3, 5, 7,...

b) 1, 3, 9, 27,...

c) 1, 4, 5, 9, 14,...

Bài 14: Cho sản phẩm số 1, 4, 7, 10,... Có toàn bộ 25 số hạng. Em hãy tính coi số hạng sau cuối là số nào?

Bài 15: Dãy số tại đây với bao số hạng:

1, 6, 11, 16, 21,........................101.

Bài 16: Có 5 vỏ hộp bi nhập giống như nhau tuy nhiên có một vỏ hộp bi loại phẩm và 1 viên bi loại phẩm nhẹ nhõm rộng lớn 1 viên bi chủ yếu phẩm là 4g. Hỏi thực hiện thế nào là chỉ sang một thứ tự cân nặng là rất có thể hiểu rằng vỏ hộp bi loại phẩm. (cho biết trước lượng của một viên bi chủ yếu phẩm)

Bài 17: Có 2 kệ sách, kệ loại nhất nhiều hơn thế kệ loại nhì 15 quyển, người tao đem 6 quyển kể từ kệ loại nhất thanh lịch kệ loại nhì. Hỏi kệ loại nhất còn nhiều hơn thế kệ loại nhì từng nào quyển sách?

Bài 18: Tuổi Hoa vị 1/4 tuổi hạc u và vị 1/7 tuổi hạc ông. Ông rộng lớn u 27 tuổi hạc. Hỏi Hoa từng nào tuổi?

Bài 19: Tuổi của phụ thân Mai, u Mai và tuổi hạc của Mai nằm trong lại là 70 tuổi hạc. Mẹ và Mai với toàn bộ 35 tuổi hạc. Ba rộng lớn Mai 30 tuổi hạc. Hỏi tuổi hạc của từng người là bao nhiêu?

Bài 20: Một cửa hàng nhập nhì ngày bán tốt 120 kilogam gạo, ngày loại nhất nếu như bán tốt 5 kilogam gạo nữa thì tiếp tục bộp chộp 4 thứ tự ngày loại nhì. Hỏi ngày loại nhất bán tốt từng nào kilogam gạo?

Bài 21: Một hình chữ nhật với chiều lâu năm bộp chộp 3 thứ tự chiều rộng lớn và với diện tịch vị 48cm2. Tính chu vi của hình chữ nhật tê liệt.

1. Đề ganh đua học viên chất lượng Toán 3 - Đề 1

Bài 1: Tìm x

a/ x - 452 = 77 + 48

b/ x + 58 = 64 + 58

c/ x - 1 – 2 – 3 – 4 = 0

Bài 2: Thứ năm tuần này là ngày 25 mon 3. Hỏi loại năm tuần sau là ngày nào?

Bài 3: Khối lớp 3 với 169 chúng ta được phân tách nhập những lớp 3A, 3B, 3C, 3 chiều, 3E sao cho từng lớp với nhiều hơn thế 32 chúng ta. Hỏi từng lớp với từng nào chúng ta, hiểu được lớp 3A với không nhiều chúng ta rộng lớn từng lớp sót lại.

Bài 4: Một quãng đàng AB lâu năm 102 km. ở A với cột mốc ghi số 0 km là cột mốc loại nhất và cứ sau 1 km lại sở hữu một cột mốc thứu tự ghi 1km, 2km … cho tới B với cột mốc ghi số 102 km. Hỏi với từng nào cột mốc bên trên quãng đàng AB? Cột mốc vị trí trung tâm quãng đàng AB là cột mốc loại bao nhiêu và ghi số nào?

Bài 5: Một thửa vườn hình chữ nhật với chiều rộng lớn 30m, chiều lâu năm bộp chộp 3 thứ tự chiều rộng lớn. Người tao mong muốn thực hiện một sản phẩm rào xung xung quanh thửa ruộng tê liệt (có nhằm 2 cửa chính, từng cửa thoáng 3 m). Hỏi sản phẩm rào tê liệt lâu năm từng nào m?

Bài 6: An, Bình, Hoà được thầy giáo mang lại một số trong những nhãn vở. Nếu An mang lại Bình 6 nhãn vở, Bình lại mang lại Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của từng chúng ta đều vị 12 loại. Hỏi khi đầu từng chúng ta với bao nhiêu nhãn vở?

2. Đề ganh đua học viên chất lượng Toán 3 - Đề 2

Bài 1: Viết biểu sau kết quả 2 quá số rồi tính độ quý hiếm của biểu thức đó:

a) 5 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5

b) (24 + 6 x 5 + 6 ) – (12 + 6 x 3)

c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26

Bài 2: Quý khách hàng An viết lách sản phẩm số : 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1…(Bắt đầu là số 1, tiếp cho tới 2 số 0 rồi lại cho tới số 1, …) Hỏi:

a. Số hạng loại 31 là số 1 hoặc số 0?

b. Khi viết lách cho tới số hạng loại 100 thì tao viết lách từng nào số 1, từng nào số không?

Bài 3: Tích của nhì số là 75. Quý khách hàng A viết lách tăng chữ số 0 nhập ở bên phải quá số loại nhất và không thay đổi quá số loại nhì rồi nhân nhì số cùng nhau. Hỏi tích mới mẻ là bao nhiêu?

Bài 4: Người tao cần thiết xe cộ xe hơi với 40 số chỗ ngồi nhằm chở 195 người lên đường tham dự các buổi lễ hội nghị. Hỏi tối thiểu nên điều bao nhiêu xe cộ xe hơi nằm trong loại nhằm chở không còn số người lên đường tham dự các buổi lễ hội nghị?

Bài 5: Một hình chữ nhật với chiều rộng lớn 12 centimet. sành chu vi bộp chộp 6 thứ tự chiều rộng lớn, tính chiều lâu năm hình chữ nhật tê liệt.

Bài 6: Anh lên đường kể từ căn nhà cho tới ngôi trường không còn \frac{1}{6} giờ. Em lên đường kể từ căn nhà cho tới ngôi trường không còn \frac{1}{3} giờ. Hỏi ai lên đường nhanh chóng hơn? Nếu em tới trường nhưng mà lên đường trước anh 5 phút thì anh với theo kịp em không? Nếu với, thì theo kịp ở đâu bên trên quãng đàng đó?

3. Đề ganh đua học viên chất lượng Toán 3 - Đề 3

Bài 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức :

2 + 4 + 6 + 8 + … + 34 + 36 + 38 + 40

1 + 3 + 5 + 7 + … + 35 + 37 + 39

Bài 2: Hiện bên trên en học tập lớp 1, còn anh học tập lớp 6. Hỏi sau 5 năm nữa anh học tập rộng lớn em bao nhiêu lớp, sành rằng từng năm từng người đều được lên lớp?

Xem thêm: sinh học 9 bài 2

Bài 3: hộ gia đình chúng ta Bình với 3 người thì trung bình từng người thu nhập được 250 ngàn đồng một mon. Nếu mái ấm gia đình chúng ta Bình tăng 3 người nữa nhưng mà tổng thu nhập không bao giờ thay đổi thì trung bình từng người thu nhập được từng nào ngàn đồng một tháng?

Bài 4: Một hình chữ nhật với gấp đôi chiều rộng lớn thì rộng lớn chiều lâu năm 5m. Nhưng gấp đôi chiều lâu năm lại rộng lớn gấp đôi chiều rộng lớn 10m.

Tính chu vi hình chữ nhật tê liệt.

Bài 5: Lúc đầu căn nhà ngôi trường mướn 3 xe cộ xe hơi nhằm chở vừa vặn đầy đủ 120 học viên khối lớp 3 lên đường tham lam quan liêu. Sau tê liệt được thêm 80 học viên khối lớp 4 lên đường nằm trong. Hỏi nên mướn toàn bộ từng nào xe hơi nằm trong loại nhằm chở học viên khối lớp 3 và khối lớp 4 lên đường tham lam quan liêu.

Bài 6: sành \frac{1}{3} tấm vải vóc đỏ tía lâu năm vị \frac{1}{4} tấm vải vóc xanh rờn, cả nhì tấm vải vóc lâu năm 84m. Hỏi từng tấm vải vóc lâu năm từng nào m?

4. Đề ganh đua học viên chất lượng Toán 3 - Đề 4

Bài 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức:

Đề ganh đua học viên chất lượng Toán 3 - Đề 4

Bài 2: Hiệu nhì số vị 76. Nếu thêm vô số bị trừ 12 và không thay đổi số trừ thì hiệu nhì số thay cho thay đổi như vậy nào? Tính hiệu tê liệt.

Bài 3: Hãy nêu “qui luật” viết lách những số nhập sản phẩm số sau rồi viết lách tiếp 3 số nữa:

a) 1, 4, 7, 10, …

b) 45, 40, 35, 30, …

c) 1, 2, 4, 8, 16, …

Bài 4: Cô giáo với 5 gói kẹo, từng gói với 24 cái. Cô chia đều cho 2 bên cho những con cháu ở lớp mầm non, từng con cháu được 5 loại kẹo. Hỏi lớp tê liệt với từng nào cháu?

Bài 5: Tìm thương của nhì số biết thương tê liệt bộp chộp gấp đôi số bé nhỏ tuy nhiên chỉ vị nửa số rộng lớn.

Bài 6: Một hình chữ nhật với chu vi 72cm. Nếu hạn chế chiều rộng lớn lên đường 6cm và không thay đổi chiều lâu năm thì diện tích S giảm xuống 120cm2.

Tính chiều lâu năm và chiều rộng lớn hình chữ nhật tê liệt.

5. Đề ganh đua học viên chất lượng Toán 3 - Đề 5

Bài 1: Tìm x:

x + 175 = 1482 – 1225

x – 850 = 1000 – 850

999 – x = 999 - 921

Bài 2: Quý khách hàng An lấy số bi của tôi phân tách mang lại một số trong những em thì từng em được 3 hòn bi. Quý khách hàng Bình lấy phân tách số bi của tôi với phân tách mang lại nằm trong một số trong những em tê liệt thì từng em được 6 hòn bi. Hỏi số bi của Bình bộp chộp bao nhiêu thứ tự số bi của An?

Bài 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều lâu năm 12m, hiểu được 3 thứ tự chiều rộng lớn thì vị gấp đôi chiều lâu năm. Tính chu vi mảnh đất nền tê liệt.

Bài 4: Trong vườn với 35 cây bao gồm vải vóc, nhãn, hồng xiêm. Số cây hồng xiêm vị \frac{1}{7} số lượng km nhập vườn. Số cây nhãn vị \frac{1}{2} số lượng km vải vóc. Hỏi từng loại với từng nào cây?

Bài 5: Mẹ với 32 viên kẹo, u mang lại Hồng \frac{1}{4} số kẹo, mang lại Huệ \frac{1}{3} số kẹo sót lại sau khoản thời gian mang lại Hồng. Hỏi sau cuối u còn từng nào viên kẹo?

Bài 6: Có 2 thùng dầu, thùng loại nhất khi đầu với 24 lít tiếp sau đó người tao thêm vô thùng loại nhất 14 lít dầu nên số dầu của thùng loại nhì vị \frac{1}{2} số dầu của thùng loại nhất. Hỏi thùng thứ hai với từng nào lít dầu?

II. Bài tập luyện nâng lên Toán lớp 3

Bài tập luyện Toán nâng lên lớp 3 là tư liệu tìm hiểu thêm hoặc giành riêng cho quý thầy cô và chúng ta học viên lớp 3 nhằm mục tiêu gia tăng kỹ năng và kiến thức và rèn luyện môn Toán với những dạng bài xích tập luyện bịa đặt ẩn, những việc thách thức... Các em demo thực hiện tăng những bài xích Toán không dễ này nhé! Chúc chúng ta học tập chất lượng, ôn ganh đua học viên chất lượng hiệu suất cao.

Bài tập 1: Một hình tam giác có chu vi là đôi mươi centimet. Biết cạnh thứ nhất gấp song cạnh thứ thứ nhì. Cạnh thứ 3 bằng 2 centimet. Tính cạnh thứ 2 và cạnh thứ 1của tam giác đó?

Bài tập 2: Một hình tam giác có chu vi là 10 centimet. Biết cạnh thứ nhất rộng lớn cạnh thứ thứ nhì là 5 centimet . Cạnh thứ 3 bằng 7 centimet. Tính cạnh thứ 2 và cạnh thứ 1 của tam giác đó?

Bài 3: Tìm x, biết:

a) X là số ngay lập tức sau của số 999.

b) X là số ngay lập tức sau của số a.

Bài 4. Trong một luật lệ trừ, tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 100. Tìm số trừ?

Bài 5. Tích của nhì số là 645. Tìm quá số loại nhất, hiểu được tăng 5 đơn vị chức năng nhập số loại nhì thì tích mới mẻ được xem là 860.

Bài 6. Tổng của nhì số là 64, nếu như lấy số rộng lớn phân tách mang lại số bé nhỏ thì được thương là 5 và dư là 4. Tìm hiệu nhì số đó?

Bài 7. Tính nhanh

a. 4 x 126 x 25

b. (9 x 8 – 12 – 5 x 12) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Bài 8. Thư viện căn nhà ngôi trường với 95 quyển chuyện tranh và 65 quyển truyện cổ tích. Cô Thư viện phân tách toàn bộ số truyện bên trên về thư viên những lớp, từng lớp 5 quyển truyện. Hỏi với từng nào lớp được phân tách truyện?

Bài 9. Phép phân tách với thương vị 102 và số dư vị 4 thì số bị phân tách bé nhỏ nhất của luật lệ phân tách là bao nhiêu?

Bài 10: Một hình chữ nhật với chu vi 80 centimet. Nếu tăng chiều lâu năm 5 centimet thì diện tích S tăng 75 cm2. Tìm chiều lâu năm, chiều rộng lớn hình chữ nhật đó

Bài 11: Có 48 kilogam gạo chia đều cho 2 bên nhập 8 túi. Hỏi cần thiết từng nào túi loại tê liệt nhằm đựng không còn 84 kilogam gạo?

Đáp án

Bài 7:

a. 4 x 126 x 25

= (4 x 25) x 126

= 100 x 126

= 12600

b. (9 x 8 – 12 – 5 x 12) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= (72 – 12 – 60) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0 x (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0

Bài 8:

Tổng số truyện của tủ sách căn nhà ngôi trường là

95 + 65 = 160 (quyển)

Số lớp được phân tách truyện là

160 : 5 = 32 (lớp)

Đáp số: 32 lớp

Bài 9.

Số bị phân tách bé nhỏ nhất lúc số phân tách là bé nhỏ nhất. Ta với số phân tách bé nhỏ nhất vị 1

Khi tê liệt, số bị phân tách là

102 x 1 + 4 = 106

Đáp số: 106

Bài 10.

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là

75 : 5 = 15 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là

80 : 2 = 40 (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là

40 – 15 = 25 (cm)

Đáp số: chiều dài: 25 centimet, chiều rộng: 15 cm

Bài 11.

Một túi đựng được số kilogam gạo là

48 : 8 = 6 (kg)

Để đựng không còn 84 kilogam gạo cần thiết số túi là

84 : 6 = 14 (túi)

Đáp số: 14 túi

Xem thêm: luyện tập toán lớp 5

............................................

Như vậy, VnDoc.com đang được gửi cho tới chúng ta Những việc hoặc và khó khăn lớp 3. Trong khi, những em học viên rất có thể tìm hiểu thêm tăng giải Toán lớp 3.

Các việc khó khăn và hoặc sẽ hỗ trợ học viên thích nghi với những thách thức cao hơn nữa và sẵn sàng mang lại bài xích ganh đua học viên chất lượng. Như vậy chung thi công kĩ năng kiên trì, sự kiên trì và kĩ năng băng qua trở ngại nhập học hành. Chúc những em học tập chất lượng môn Toán 3.