toán lớp 5 bài 106


Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4, 5 trang 24, 25, 26 VBT toán 5 bài xích 106 : Luyện tập dượt với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 bài 106

Video chỉ dẫn giải

Viết tiếp vô khu vực chấm mang lại tương thích :

Một hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 20dm, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 12dm.

a) Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là: ………………………

b) Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là : ………………………… 

Phương pháp giải:

- Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tao lấy chu vi mặt mũi lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

- Muốn tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tao lấy diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S nhì lòng.

Lời giải chi tiết:

Đổi :  20dm = 2m  ;        12dm = 1,2m.

Chu vi mặt mũi đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là :

(2 + 1,5) × 2 = 7 (m)

Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là :

7 × 1,2 = 8,4 (m2)

Diện tích mặt mũi đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là :

2 × 1,5 = 3 (m2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là :

8,4 + 3 × 2 = 14,4 (m2)

Vậy tao đem thành quả như sau :

a) Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là 8,4m2.

b) Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là 14,4m2.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm \( \displaystyle {3 \over 5}m\), chiều rộng lớn \( \displaystyle {1 \over 4}m\) và chiều cao  \( \displaystyle {1 \over 3}m\).

Phương pháp giải:

- Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tao lấy chu vi mặt mũi lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

- Muốn tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tao lấy diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S nhì lòng.

Lời giải chi tiết:

Chu vi mặt mũi đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là :

               \( \displaystyle \left( {{3 \over 5} + {1 \over 4}} \right) \times 2 = {{17} \over {10}}\left( m \right)\)

Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là :

               \( \displaystyle {{17} \over {10}} \times {1 \over 3} = {{17} \over {30}}\,\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích mặt mũi đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là :

               \( \displaystyle {3 \over 5} \times {1 \over 4} = {3 \over {20}}\,\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là :

               \( \displaystyle {{17} \over {30}} +   {3 \over {20}}\times 2 = {{13} \over {15}}\,\left( {{m^2}} \right)\)

Đáp số :  Diện tích xung xung quanh :\( \displaystyle {{17} \over {30}}{m^2}\;;\)

               Diện tích toàn phần : \( \displaystyle {{13} \over {15}}{m^2}.\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

 Khoanh vô chữ bịa trước câu vấn đáp trúng :

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 1,1m, chiều rộng lớn 0,5m và độ cao 1m là :

A. 1,6m2                                                                B. 3,2m2

C. 4,3m2                                                                D. 3,75m2

Phương pháp giải:

- Tính chu vi mặt mũi lòng = (chiều lâu năm + chiều rộng) × 2.

- Diện tích xung xung quanh = chu vi mặt mũi đáy ×  độ cao.

Lời giải chi tiết:

Chu vi mặt mũi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

(1,1 + 0,5) × 2 = 3,2 (m)

Xem thêm: hằng đẳng thức số 7

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là :

3,2 × 1 = 3,2 (m2)

                   Đáp số : 3,2m2.

Chọn B

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Người tao tô toàn diện mạo ngoài của một chiếc thùng tôn có nắp đậy hình trạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 8dm, chiều rộng lớn 5dm và độ cao 4dm. Hỏi diện tích S được tô bởi vì từng nào đề-xi-mét-vuông ?

Phương pháp giải:

Diện tích tô toàn diện mạo ngoài của thùng tôn đó là diện tích S 6 mặt mũi của hình vỏ hộp chữ nhật cũng chính là diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật. 

Muốn tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tao lấy diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S nhì lòng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Sơn toàn diện mạo ngoài hình vỏ hộp chữ nhật

Chiều dài: 8 dm

Chiều rộng: 5 dm

Chiều cao: 4 dm

Diện tích được sơn: ....dm2

Bài giải  

Chu vi mặt mũi lòng của thùng tôn là:

(8 + 5) × 2 = 26 (dm)

Diện tích xung quanh của thùng tôn là :

26 × 4 = 104 (dm2)

Diện tích mặt mũi đáy của thùng tôn là :

8 × 5 = 40 (dm2)

Diện tích được tô là :

104 + 40 × 2 = 184 (dm2)

                   Đáp số : 184dm2.

Chú ý: Vì thùng tôn có nắp đậy nên diện tích S được tô đó là diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật. 

Để tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tao lấy diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S 2 lòng.

Bài 5

 Khoanh vô chữ bịa trước câu vấn đáp trúng :

Người tao xếp 4 hình lập phương nhỏ xíu đem cạnh 1cm trở thành một hình vỏ hộp chữ nhật. Hỏi đem từng nào cơ hội xếp không giống nhau ?

A. 1 cách                                                    B. 2 cách

C. 3 cách                                                    D. 4 cách

Phương pháp giải:

Dựa vô điểm sáng của hình chữ nhật nhằm xếp 4 hình lập phương nhỏ xíu đem cạnh 1cm trở thành một hình vỏ hộp chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

Cách 1: Xếp 4 hình lập phương cạnh 1cm xếp ck lên nhau (chiều lâu năm và chiều rộng lớn đều là 1cm và độ cao 4cm)

Cách 2: Xếp 4 hình lập phương cạnh 1cm xếp ngay tắp lự nhau theo gót mặt hàng ngang (Chiều lâu năm 4cm, chiều rộng lớn và độ cao đều là 1cm)

Cách 3: Xếp 4 hình lập phương trở thành hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 2cm, chiều rộng lớn 1cm, độ cao 2 cm

Cách 4: Xếp 4 hình lập phương trở thành hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 2cm, chiều rộng lớn 2cm, độ cao 1 cm

Vậy khoanh vô câu D.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 107 : Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 26, 27 VBT toán 5 bài xích 107 : Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 108 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 27 VBT toán 5 bài xích 108 : Luyện tập dượt với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 109 : Luyện tập dượt công cộng

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 28, 29 VBT toán 5 bài xích 109 : Luyện tập dượt công cộng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 110 : Thể tích của một hình

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 30, 31 VBT toán 5 bài xích 110 : Thể tích của một hình với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 111 : Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 31, 32 VBT toán 5 bài xích 111 : Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: công thức tính thể tích hình tròn

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.