toán lớp 5 trang 115

Tổng ăn ý đề đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh đem đáp án và câu nói. giải chi tiết

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 115

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

 Trong nhị hình bên dưới đây:

Hình vỏ hộp chữ nhật A bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?

Hình vỏ hộp chữ nhật B bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?

Hình này hoàn toàn có thể tích to hơn.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ nhằm tính số hình lập phương nhỏ của từng hình. Hình này có khá nhiều hình lập phương nhỏ hơn thế thì hoàn toàn có thể tích to hơn.

Lời giải chi tiết:

Hình vỏ hộp chữ nhật A gồm 4 × 2 × 2 = 16 hình lập phương nhỏ.

Hình vỏ hộp chữ nhật B bao gồm 3 × 3 × 2 = 18 hình lập phương nhỏ.

Vậy hình B hoàn toàn có thể tích to hơn.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Hình A bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?

Hình B bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?

So sánh thể tích của hình A và hình B.

Phương pháp giải:

Xem thêm: vai trò của nước đối với sinh vật

Quan sát hình vẽ nhằm tính số hình lập phương nhỏ của từng hình. Hình này có khá nhiều hình lập phương nhỏ hơn thế thì hoàn toàn có thể tích to hơn.

Lời giải chi tiết:

Hình A đem 5 × 3 × 3 = 45 hình lập phương nhỏ.

Hình B đem 3 × 3 × 3 – 1 = 26 hình lập phương nhỏ.

Mà 45 > 26.

Vậy thể tích của hình A to hơn thể tích của hình B hay thể tích hình B nhỏ rộng lớn thể tích hình A.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm. Hãy xếp 6 hình lập phương ê trở nên một hình vỏ hộp chữ nhật. Có từng nào cơ hội xếp hình không giống nhau ?

Lời giải chi tiết:

Xếp 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình vỏ hộp chữ nhật ta đem những cơ hội xếp như sau: 

Vậy đem 6 cơ hội xếp không giống nhau.

Lý thuyết

a) Ví dụ 1

Trong hình mặt mày, hình lập phương ở trọn vẹn vô hình vỏ hộp chữ nhật. Ta nói: Thể tích hình lập phương nhỏ nhắn to hơn thể tích hình vỏ hộp chữ nhật hoặc thể tích hình vỏ hộp chữ nhật to hơn thể tích hình lập phương.

b) Ví dụ 2

Hình C bao gồm 4 hình lập phương như nhau và hình D cũng bao gồm 4 hình lập phương như vậy. Ta nói: Thể tích hình C bởi thể tích hình D.

Xem thêm: cách tắt ứng dụng khởi đông cùng window 10

c) Ví dụ 3

Hình Phường bao gồm 6 hình lập phương như nhau. Ta tách hình Phường trở nên nhị hình M, N: hình M bao gồm 4 hình lập phương và hình N bao gồm 2 hình lập phương như vậy. Ta nói: Thể tích hình Phường bởi tổng thể tích những hình M và N.