toán lớp 5 trang 146


Một người cút xe đạp điện kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ. Sau 3h một xe cộ máy cũng cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi xe cộ máy chính thức cút, sau bao lâu xe cộ máy đuổi theo kịp xe đạp điện ?

Tổng hợp ý đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh sở hữu đáp án và lời nói giải chi tiết

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 146

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

a) Một người cút xe đạp điện kể từ B cho tới C với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ, đồng thời cơ một người cút xe cộ máy kể từ A cơ hội B là 48 km với véc tơ vận tốc tức thời 36km/giờ và xua đuổi theo dõi xe đạp điện (xem hình bên dưới đây). Hỏi Tính từ lúc khi chính thức cút, sau bao nhiêu giờ xe cộ máy đuổi theo kịp xe đạp điện ?

b) Một người cút xe đạp điện kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ. Sau 3h một xe cộ máy cũng cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi xe cộ máy chính thức cút, sau bao lâu xe cộ máy đuổi theo kịp xe cộ đạp?

Phương pháp giải:

a) Hai vật hoạt động nằm trong chiều và xuất phân phát nằm trong lúc:

Bước 1: Tính số ki-lô-mét tuy nhiên từng giờ xe cộ máy sát xe đạp điện. (Hiệu véc tơ vận tốc tức thời 2 xe)

Bước 2: Tính thời hạn nhằm xe cộ máy đuổi theo kịp xe đạp điện = khoảng cách thuở đầu đằm thắm nhị xe cộ : số ki-lô-mét tuy nhiên từng giờ xe cộ máy sát xe đạp điện.

b) Hai vật hoạt động nằm trong chiều và xuất phân phát ko nằm trong lúc:

Bước 1: Tính quãng đàng xe đạp điện cút được vô 3 giờ

Bước 2: Tính số ki-lô-mét tuy nhiên từng giờ xe cộ máy sát xe đạp điện. (Hiệu véc tơ vận tốc tức thời 2 xe)

Bước 3: Tính thời hạn nhằm xe cộ máy đuổi theo kịp xe đạp điện = số ki-lô-mét xe đạp điện cút trước xe cộ máy  : số ki-lô-mét tuy nhiên từng giờ xe cộ máy sát xe đạp điện.

Lời giải chi tiết:

a) Sau từng giờ xe cộ máy sát xe đạp điện là:

                 36 – 12 = 24 (km)

Thời gian giảo cút nhằm xe cộ máy đuổi theo kịp xe đạp điện là:

                48 : 24 = 2 (giờ)

b) Quãng đàng xe đạp điện cút trước xe cộ máy là:

               12 × 3 = 36 (km)

Sau từng giờ xe cộ máy lại gần xe đạp điện là:

              36 – 12 = 24 (km)

Thời gian giảo nhằm xe cộ máy đuổi theo kịp xe đạp điện là:

             36 : 24 = 1,5 (giờ)

              1,5 giờ = 1 giờ một phần hai tiếng.

                               Đáp số: 1 giờ một phần hai tiếng. 

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Loài báo gấm rất có thể chạy với véc tơ vận tốc tức thời \(120km/\)giờ. Hỏi với véc tơ vận tốc tức thời cơ báo gấm chạy trong \(\dfrac{1}{25}\) giờ được từng nào ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

Muốn tính quãng đàng tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: 120km/giờ

Thời gian: \(\dfrac{1}{25}\) giờ

Quãng đường: ... km?

Xem thêm: thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau

Bài giải

Báo gấm chạy vô \(\dfrac{1}{25}\) giờ được số ki-lô-mét là:

               \(120 \times \dfrac{1}{25}=\dfrac{24}{5}=4,8 \; (km)\) 

                                    Đáp số: \(4,8km\). 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một xe cộ máy cút kể từ A khi 8 giờ 37 phút với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Đến 11 giờ 7 phút một xe hơi cũng cút kể từ A xua đuổi theo dõi xe cộ máy với véc tơ vận tốc tức thời 54km/giờ. Hỏi xe hơi đuổi theo kịp xe cộ máy khi bao nhiêu giờ ?

Phương pháp giải:

Dạng bài: Hai xe cộ hoạt động nằm trong chiều và xuất phân phát ko nằm trong lúc:

Bước 1: Tính thời hạn xe cộ máy cút trước xe hơi.

Bước 2: Tính quãng đàng xe cộ máy cút trước xe hơi.

Bước 3: Tính số ki-lô-mét tuy nhiên từng giờ xe hơi sát xe cộ máy. (Hiệu véc tơ vận tốc tức thời 2 xe)

Bước 4: Tính thời hạn cút nhằm xe hơi đuổi theo kịp xe cộ máy 

Bước 5: Thời gian giảo khi xe hơi đuổi theo kịp xe cộ máy = thời hạn khi xe hơi xuất phân phát + thời hạn cút nhằm xe hơi đuổi theo kịp xe cộ máy.

Lời giải chi tiết:

Thời gian giảo xe cộ máy cút trước xe hơi là:

         11 giờ 7 phút – 8 giờ 37 phút = 2 tiếng đồng hồ 30 phút 

Đổi: 2 tiếng đồng hồ một phần hai tiếng = 2,5 giờ 

Trong 2,5 giờ xe cộ máy cút được quãng đàng là:

                   36 × 2,5 = 90 (km)

Sau từng giờ, xe hơi lại gần xe cộ máy là:

                   54 – 36 = 18 (km) 

Thời gian giảo nhằm xe hơi đuổi theo kịp xe cộ máy là:

                  90 : 18 = 5 (giờ).

Ô tô đuổi theo kịp xe cộ máy lúc:

        11 giờ 7 phút + 5 giờ = 16 giờ 7 phút 

                              Đáp số: 16 giờ 7 phút.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 144, 145 Luyện tập dượt công cộng

  a) Quãng đàng AB nhiều năm 180km. Một xe hơi cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 54km/giờ, đồng thời cơ một xe cộ máy cút kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 36km/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi chính thức cút, sau bao nhiêu giờ xe hơi gặp gỡ xe cộ máy ?

 • Toán lớp 5 trang 144 Luyện tập dượt công cộng

  Một xe hơi cút quãng đàng 135km không còn 3h. Một xe cộ máy cũng cút quãng đàng cơ không còn 4 giờ một phần hai tiếng. Hỏi từng giờ xe hơi cút được nhiều hơn thế nữa xe cộ máy từng nào ki-lô-mét ?

 • Toán lớp 5 trang 143 Luyện tập dượt

  Viết số tương thích vô dù trống: Một con cái ốc sên trườn với véc tơ vận tốc tức thời 12cm/phút. Hỏi con cái ốc sên cơ trườn được quãng đàng 1,08m vô thời hạn bao lâu ?

 • Toán lớp 5 trang 143 Thời gian giảo

  Viết số tương thích vô dù trống: a) Trên quãng đàng 23,1km, một người cút xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 13,2 km/giờ. Tính thời hạn cút của những người cơ. b) Trên quãng đàng 2,5km, một người chạy với véc tơ vận tốc tức thời 10 km/giờ. Tính thời hạn chạy của những người cơ.

 • Toán lớp 5 trang 141, 142 Luyện tập dượt

  Tính phỏng nhiều năm quãng đàng với đơn vị chức năng là ki-lô-mét rồi viết lách vô dù trống:Một xe hơi cút kể từ A khi 7 giờ một phần hai tiếng, cho tới B khi 12 giờ 15 phút với véc tơ vận tốc tức thời 46km/giờ. Tính phỏng nhiều năm quãng đàng AB.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: soạn văn bài đập đá ở côn lôn

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.