toán lớp 5 trang 158


Tính: Vòi nước loại nhất từng giờ chảy được 1/5 thể tích của bể, vòi vĩnh nước loại nhị từng giờ chảy được 3/10 thể tích của bể. Hỏi Khi cả nhị vòi vĩnh nước nằm trong chảy vô bể vô một giờ thì được từng nào Xác Suất thể tích của bể ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 158

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \(889972 + 96308\);                                  b) \(\dfrac{5}{6} + \dfrac{7}{12}\);

c)  \(3+\dfrac{5}{7}\);                                                  d) \(926,83 + 549,67\). 

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong nhị phân số không giống kiểu mẫu số tớ quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số rồi nằm trong nhị phân số sau khoản thời gian quy đồng.

Lời giải chi tiết:

a) 

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{889972}\\{\;\,96308}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,986280}\end{array}\)

b) \(\dfrac{5}{6} + \dfrac{7}{12}  = \dfrac{10}{12} + \dfrac{7}{12} = \dfrac{17}{12}\) ;

c)  \(3+\dfrac{5}{7} = \dfrac{21}{7}+ \dfrac{5}{7} = \dfrac{26}{7}\) 

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{926,83}\\{549,67}\end{array}}\\\hline{\,\,1476,50}\end{array}\)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \((689 + 875) + 125\) ;                     \(581 + (878 + 419)\).

b) \(\left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{4}{9}\right)+\dfrac{5}{7}\) ;                 \(\dfrac{17}{11}+\left( \dfrac{7}{15}+\dfrac{5}{11}\right) \).

c) \(5,87 + 28,69 + 4,13\) ;                    \(83,75 + 46,98 + 6,25\).

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc điểm phú hoán và phối kết hợp của quy tắc nằm trong nhằm group những số sở hữu tổng là số tròn trĩnh trăm, tròn trĩnh ngàn ... hoặc group những phân số, số thập phân sở hữu tổng là số ngẫu nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) \((689 + 875) + 125\) \(= 689 + (875 + 125)\) \(= 689 + 1000 = 1689\).

    \(581 + (878 + 419)\) \(= (581 + 419) + 878\) \(= 1000 + 878 = 1878\).

b)  \(\left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{4}{9}\right)+\dfrac{5}{7}\) \(= \left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{5}{7}\right)+\dfrac{4}{9}\) \(= \dfrac{7}{7} +\dfrac{4}{9}\) \(= 1 +\dfrac{4}{9} = \frac{{13}}{9}\)

$\frac{{17}}{{11}} + (\frac{7}{{15}} + \frac{5}{{11}}) = (\frac{{17}}{{11}} + \frac{5}{{11}}) + \frac{7}{{15}} = \frac{{22}}{{11}} + \frac{7}{{15}} = 2 + \frac{7}{{15}} = \frac{{37}}{{15}}$

c) 5,87 + 28,69 + 4,13 = (5,87 + 4,13) + 28,69 =10 + 28,69 = 38,69

83,75 + 46,98 + 6,25 = (83,75 + 6,25) + 46,98 = 90 + 46,98 = 136,98

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Không tiến hành quy tắc tính, nêu Dự kiến thành phẩm mò mẫm \(x\) :

a) \(x + 9,68 = 9,68\) ;                                b) \(\dfrac{2}{5}+x = \dfrac{4}{10}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: Số \(0\) cùng theo với số nào thì cũng vị chủ yếu số cơ.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: lời bài hát tình đầu

a)  \(x + 9,68 = 9,68\)

Vậy \(x = 0\), vì như thế \(0\) cùng theo với số nào thì cũng vị chủ yếu số cơ.

b)  \(\dfrac{2}{5}+ x = \dfrac{4}{10}\) 

Ta có   \(\dfrac{4}{10} =\dfrac{4:2}{10:2}= \dfrac{2}{5}\)

Từ cơ tớ sở hữu : \(\dfrac{2}{5} + x = \dfrac{2}{5}\).

Vậy \(x = 0\), vì như thế \(0\) cùng theo với số nào thì cũng vị chủ yếu số cơ.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Vòi nước loại nhất từng giờ chảy được \(\dfrac{1}{5}\) thể tích của bể, vòi vĩnh nước loại nhị từng giờ chảy được \(\dfrac{3}{10}\) thể tích của bể. Hỏi Khi cả nhị vòi vĩnh nước nằm trong chảy vô bể vô một giờ thì được từng nào Xác Suất thể tích của bể ?

Phương pháp giải:

- Tính số phần thể tích của bể nhưng mà nhị vòi vĩnh chảy được trong một giờ, tức là tiến hành tính  \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{10} \)

- Đổi thành phẩm vừa phải tìm ra bên dưới dạng tỉ số Xác Suất. 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Mỗi giờ vòi vĩnh loại nhất: \(\dfrac{1}{5}\) thể tích bể

Mỗi giờ vòi vĩnh loại hai: \(\dfrac{3}{10}\) thể tích bể

1 giờ cả nhị vòi: ...% thể tích bể?

Bài giải

Mỗi giờ cả nhị vòi vĩnh nằm trong chảy được số phần thể tích của bể là : 

              \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{10} =  \dfrac{5}{10}\) (thể tích của bể)

              \(\dfrac{5}{10}=0,5 =  50\%\)  

                           Đáp số: \(50\%\) thể tích bể.

Lý thuyết

Phép với những số ngẫu nhiên, phân số, số thập phân đều sở hữu những đặc điểm sau:

Tính hóa học phú hoán:          \(a + b = b + a\)

Tính hóa học kết hợp:             \((a + b) + c = a + (b + c)\)

Cộng với 0:                       \(a + 0 = 0 + a = a\)


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 159, 160 Phép trừ

  Tính rồi test lại (theo mẫu):

 • Toán lớp 5 trang 160, 161 Luyện luyện

  Tính: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

 • Toán lớp 5 trang 162 Phép nhân

  Tính: Một xe hơi và một xe pháo máy phát xuất và một khi và chuồn ngược hướng nhau. Ô tô chuồn kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 48,5km/giờ, xe pháo máy chuồn kể từ B với véc tơ vận tốc tức thời 33,5 km/giờ. Sau 1 giờ một phần hai tiếng xe hơi và xe pháo máy bắt gặp nhau bên trên C. Hỏi quãng lối AB nhiều năm từng nào ki-lô-mét?

 • Toán lớp 5 trang 162 Luyện luyện

  Chuyển trở thành quy tắc nhân rồi tính:

 • Toán lớp 5 trang 163, 164 Phép phân tách

  Tính rồi test lại (theo mẫu):

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: công thức tính thể tích hình tròn

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.