toán lớp 5 trang 171, 172


a) Tìm véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi, biết xe hơi bại liệt lên đường được 120km nhập 2 tiếng nửa tiếng. b) Bình lên đường xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 15km/giờ kể từ mái ấm cho tới bến xe cộ mất mặt nửa giờ. Hỏi mái ấm Bình cơ hội bến xe cộ từng nào ki-lô-mét ? c) Một người đi dạo với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ và lên đường được quãng lối 6km. Hỏi người này đã lên đường nhập thời hạn bao lâu ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 171, 172

Video chỉ dẫn giải

a) Tìm véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi, biết xe hơi bại liệt lên đường được 120km nhập 2 tiếng nửa tiếng.

b) Bình lên đường xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 15km/giờ kể từ mái ấm cho tới bến xe cộ mất mặt nửa giờ. Hỏi mái ấm Bình cơ hội bến xe cộ từng nào ki-lô-mét ?

c) Một người đi dạo với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ và lên đường được quãng lối 6km. Hỏi người này đã lên đường nhập thời hạn bao lâu ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong bại liệt \(s\) là quãng lối, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

a) Đổi: 2 tiếng nửa tiếng = 2,5 giờ.

Vận tốc của xe hơi là:

                 120 : 2,5 = 48 (km/giờ)

b) Nửa giờ = 0,5 giờ.

Quãng lối kể từ mái ấm Bình cho tới bến xe cộ lâu năm số ki-lô-mét là:

                15 × 0,5 = 7,5 (km)

c) Thời gian lận người đi dạo lên đường quãng lối 6km là:

                6 : 5 = 1,2 (giờ)

                1,2 tiếng = 1 giờ 12 phút.

                            Đáp số: a) 48km/giờ ;

                                         b) 7,5km;       

                                         c) 1 giờ 12 phút.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một xe hơi và một xe cộ máy xuất vạc và một khi kể từ \(A\) cho tới \(B\). Quãng lối \(AB\) lâu năm \(90km\). Hỏi xe hơi cho tới \(B\) trước xe cộ máy bao lâu, biết thời hạn xe hơi lên đường là \(1,5\) giờ và véc tơ vận tốc tức thời xe hơi hấp tấp \(2\) phen véc tơ vận tốc tức thời xe cộ máy?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong bại liệt \(s\) là quãng lối, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Vận tốc của xe hơi là:

          \(90 : 1,5 = 60\) (km/giờ)

Vận tốc của xe cộ máy là:

          \(60 : 2 = 30\) (km/giờ)

Thời gian lận xe cộ máy lên đường quãng lối \(AB\) là:

          \(90 : 30 = 3\) (giờ)

Ô tô cho tới \(B\) trước xe cộ máy số thời hạn là:

          \(3 - 1,5 = 1,5\) (giờ)

          \(1,5\) giờ \(=1\) giờ \(30\) phút.

Xem thêm: soạn bài bản tin về hoa anh đào

                          Đáp số: \(1\) giờ \(30\) phút.

Cách 2: 

Trên và một quãng lối, thời hạn và véc tơ vận tốc tức thời là nhị đại lượng tỉ trọng nghịch ngợm cùng nhau. Vận tốc xe hơi hấp tấp \(2\) phen véc tơ vận tốc tức thời xe cộ máy thì thời hạn xe cộ máy lên đường kể từ \(A\) cho tới \(B\) hấp tấp \(2\) phen thời hạn xe hơi lên đường kể từ \(A\) cho tới \(B\).

Ô tô lên đường kể từ \(A\) cho tới \(B\) mất mặt \(1,5\) giờ thì xe cộ máy lên đường kể từ \(A\) cho tới \(B\) không còn số thời hạn là:

          \(1,5 ×  2 = 3\) (giờ)

Ô tô cho tới \(B\) trước xe cộ máy số thời gian là:

          \(3 - 1,5 = 1,5\) (giờ)

          \(1,5\) giờ \(= 1\) giờ \(30\) phút.

                             Đáp số: \(1\) giờ \(30\) phút. 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Hai xe hơi xuất phát điểm từ A và B và một khi và lên đường trái hướng nhau, sau \(2\) giờ bọn chúng bắt gặp nhau. Quãng lối AB lâu năm \(180km\). Tìm véc tơ vận tốc tức thời của từng xe hơi, biết véc tơ vận tốc tức thời xe hơi lên đường kể từ A bằng \(\dfrac{2}{3}\) vận tốc xe hơi lên đường kể từ B.

Phương pháp giải:

- Hai xe cộ xuất vạc nằm trong 1 khi và hoạt động trái hướng nhau nên tao lần tổng véc tơ vận tốc tức thời theo gót công thức:

   Tổng véc tơ vận tốc tức thời = quãng lối AB : thời hạn lên đường nhằm bắt gặp nhau.

- Tìm véc tơ vận tốc tức thời từng xe cộ theo phương thức toán lần nhị số lúc biết tổng và tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhị xe hơi là:

           \(180 : 2 = 90\;(km/\) giờ)

Ta sở hữu sơ đồ:

Theo sơ đồ gia dụng, tổng số phần cân nhau là:

           \(2 + 3 = 5\) (phần)

Vận tốc của xe hơi lên đường kể từ A là:

           \(90 : 5 × 2 = 36\) \((km/\)giờ)

Vận tốc của xe hơi lên đường kể từ B là:

           \(90 - 36 = 54\) \((km/\)giờ)

                             Đáp số: Ô tô lên đường kể từ A: \(36km/\)giờ ;

                                       Ô tô lên đường kể từ B: \(54 km/\)giờ.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 172 Luyện tập dượt

  Một nền mái ấm hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 8m, chiều rộng lớn vị 3/4 chiều lâu năm. Người tao sử dụng những viên gạch men hình vuông vắn cạnh 4dm nhằm lát nền mái ấm bại liệt, giá bán chi phí từng viên gạch men là trăng tròn 000 đồng. Hỏi lát cả nền mái ấm thì không còn từng nào chi phí mua sắm gạch men ? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kế).

 • Toán lớp 5 trang 173 Ôn tập dượt về biểu đồ gia dụng

  Để biểu thị số km tự từng học viên nhập group CÂY XANH trồng nhập vườn ngôi trường rất có thể sử dụng biểu đồ gia dụng tiếp sau đây :

 • Toán lớp 5 trang 175 Luyện tập dượt công cộng

  Tính. Tìm x. Lúc 6 giờ, một xe hơi chở mặt hàng lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ, một xe hơi phượt cũng lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và lên đường nằm trong chiều với xe hơi chở mặt hàng. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi phượt theo kịp xe hơi chở mặt hàng ?

 • Toán lớp 5 trang 176 Luyện tập dượt công cộng

  Tính. Trong tía ngày 1 siêu thị bán tốt 2400kg lối. Ngày loại nhất bán tốt 35% số lối bại liệt, ngày loại nhị bán tốt 40% số lối bại liệt. Hỏi ngày loại tía siêu thị bại liệt bán tốt từng nào ki-lô-gam lối ?

 • Toán lớp 5 trang 176, 177 Luyện tập dượt công cộng

  Tính. Một phi thuyền lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ khi nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là một,6km/giờ. a) Nếu thuyền lên đường xuôi loại thì sau 3,5 giờ tiếp tục lên đường được từng nào ki-lô-mét ? b) Nếu thuyền lên đường ngược loại thì nên cần từng nào thời hạn nhằm lên đường được quãng lối như khi xuôi loại nhập 3,5 giờ ?Tìm x.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: 10 de thi toán lớp 3 học kì 2

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.