toán lớp 5 trang 175


Tính. Tìm x. Lúc 6 giờ, một xe hơi chở mặt hàng lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ, một xe hơi du ngoạn cũng lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và lên đường nằm trong chiều với xe hơi chở mặt hàng. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi du ngoạn theo kịp xe hơi chở mặt hàng ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 175

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \(85793 - 36841 + 3826 \);

b) \(\dfrac{84}{100} - \dfrac{29}{100} + \dfrac{30}{100}\) ;

c) \(325,97 + 86,54 + 103,46\).

Phương pháp giải:

Biểu thức chỉ mất phép tắc nằm trong và phép tắc trừ thì tao tính theo lần lượt kể từ ngược sang trọng nên.

Lời giải chi tiết:

a) \(85793 - 36841 + 3826 \)

   \(= 48952 + 3826 = 52778\);

b) \(\dfrac{84}{100} - \dfrac{29}{100}+ \dfrac{30}{100} \)

     \(=\dfrac{55}{100} + \dfrac{30}{100} =\dfrac{85}{100} = \dfrac{17}{20}\) ; 

c) \(325,97 + 86,54 + 103,46\)

    \(= 412,51 + 103,46 = 515,97\).

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tìm \(x\) :

\(a) \;x + 3,5 = 4,72 + 2,28\) ;                    \( b) \;x - 7,2 = 3,9 + 2, 5\)

Phương pháp giải:

- Tính độ quý hiếm vế nên.

- Tìm \(x\) nhờ vào những quy tắc đang được học:

+ Muốn lần số hạng không biết tao lấy tổng trừ lên đường số hạng đang được biết.

+ Muốn lần số bị trừ tao lấy hiệu cùng theo với số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) \(x + 3,5 = 4,72 + 2,28  \)   

    \(x + 3,5 = 7\)

    \(x = 7 - 3,5  \)

    \(x = 3,5 \)

b) \(x - 7,2 = 3,9 + 2, 5\)

    \(x - 7,2= 6,4\)

    \( x = 6,4 + 7,2\)

    \(x = 13,6\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một mảnh đất nền hình thang với lòng bé xíu là \(150m\), lòng rộng lớn bằng \(\dfrac{5}{3}\) đáy bé xíu, độ cao bằng \(\dfrac{2}{5}\) đáy rộng lớn. Hỏi diện tích S mảnh đất nền vì chưng từng nào mét vuông, từng nào héc-ta ?

Phương pháp giải:

- Tính lòng rộng lớn = lòng bé \(\times \,\dfrac{5}{3}\).

- Tính độ cao = lòng lớn \(\times \,\dfrac{2}{5}\).

- Tính diện tích S = (đáy rộng lớn \(+\) lòng bé) \(\times \) độ cao \(:2\).

- Đổi số đo diện tích S sang trọng đơn vị chức năng héc-ta, Note rằng \(1ha =10000m^2\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Đáy bé: 150 m

Đáy lớn: \(\dfrac{5}{3}\) đáy bé

Chiều cao: \(\dfrac{2}{5}\) đáy lớn

Diện tích hình thang: ...m? ..... ha?

Bài giải

Đáy rộng lớn của mảnh đất nền hình thang là:

           \(150 ×  \dfrac{5}{3} = 250\;(m)\)

Chiều cao của mảnh đất nền hình thang là:

           \(250 × \dfrac{2}{5} = 100\;(m)\) 

Diện tích mảnh đất nền hình thang là:

            \(\dfrac{(250 + 150) \times 100}{2} = 20000\;(m^2)\)

Xem thêm: hình tượng người lái đò

            \(20000m^2 = 2ha\)

                            Đáp số: \(20000m^2\) ; \(2ha\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Lúc 6 giờ, một xe hơi chở mặt hàng lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ, một xe hơi du ngoạn cũng lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và lên đường nằm trong chiều với xe hơi chở mặt hàng. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi du ngoạn theo kịp xe hơi chở mặt hàng ?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính thời hạn xe hơi chở hàng chở mặt hàng lên đường trước xe hơi du ngoạn = 8 giờ – 6 giờ = 2 giờ

Bước 2: Tính quãng lối xe hơi chở mặt hàng lên đường được vô 2 giờ

Bước 3: Tính số ki-lô-mét tuy nhiên từng giờ xe hơi du ngoạn sát xe hơi du ngoạn chở mặt hàng. (Hiệu vận tốc)

Bước 4: Tính thời hạn lên đường nhằm xe hơi du ngoạn theo kịp xe hơi chở mặt hàng.

Bước 5: Thời gian lận khi xe hơi du ngoạn theo kịp dù tô chở mặt hàng .

Lời giải chi tiết:

Thời gian lận xe hơi chở mặt hàng lên đường trước xe hơi du ngoạn là:

                   8 giờ – 6 giờ = 2 giờ

Quãng lối xe hơi chở mặt hàng lên đường vô 2 tiếng đồng hồ là:

                   45 x 2 = 90 (km)

Sau từng giờ xe hơi du ngoạn lại gần xe hơi chở mặt hàng là:

                  60 – 45 = 15 (km)

Thời gian lận xe hơi du ngoạn lên đường nhằm theo kịp xe hơi chở mặt hàng là:

                  90 : 15 = 6 (giờ)

Ô tô du ngoạn theo kịp xe hơi chở mặt hàng lúc:

                  8 giờ + 6 giờ = 14 (giờ)

                                     Đáp số: 14 giờ.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Tìm số đương nhiên phù hợp của \(x\) sao cho:

                                 \(\dfrac{4}{x} = \dfrac{1}{5}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc thù cơ bạn dạng của phân số: Nếu nhân cả tử số và kiểu số của một phân số với nằm trong một trong những đương nhiên không giống \(0\) thì được một phân số vì chưng phân số đang được mang đến.

Lời giải chi tiết:

Cách 1 :

Ta có: \(\dfrac{1}{5}= \dfrac{1 \times 4}{5 \times 4} = \dfrac{4}{20}\) 

Do đó: \(\dfrac{4}{x}= \dfrac{4}{20}\).

Suy ra: \(x = 20\) (Hai phân số đều bằng nhau với tử số đều bằng nhau thì kiểu số cũng vì chưng nhau).

Cách 2 :  \(\dfrac{4}{x}= \dfrac{1}{5}\) 

hay  \(4 : x= \dfrac{1}{5}\) 

       \(x = 4 : \dfrac{1}{5}\)

       \(x = 20\)

Cách 3 : 

       \(\dfrac{4}{x}= \dfrac{1}{5}\) 

hay  \(4 : x= 0,2\)

       \(x = 4 : 0,2\)

       \(x = 20\) 


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 176 Luyện tập dượt công cộng

  Tính. Trong phụ thân ngày 1 siêu thị bán tốt 2400kg lối. Ngày loại nhất bán tốt 35% số lối bại, ngày loại nhì bán tốt 40% số lối bại. Hỏi ngày loại phụ thân siêu thị bại bán tốt từng nào ki-lô-gam lối ?

 • Toán lớp 5 trang 176, 177 Luyện tập dượt công cộng

  Tính. Một chiến thuyền lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ khi nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là một trong những,6km/giờ. a) Nếu thuyền lên đường xuôi loại thì sau 3,5 giờ tiếp tục lên đường được từng nào ki-lô-mét ? b) Nếu thuyền lên đường ngược loại thì nên từng nào thời hạn nhằm lên đường được quãng lối như khi xuôi loại vô 3,5 giờ ?Tìm x.

 • Toán lớp 5 trang 177, 178 Luyện tập dượt công cộng

  Tính: a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05 ; b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ nửa tiếng : 5. Tìm số khoảng nằm trong của:

 • Toán lớp 5 trang 178, 179 Luyện tập dượt công cộng

  Mỗi bài bác tập dượt tiếp sau đây với tất nhiên một trong những câu vấn đáp A, B, C, D (là đáp án, thành phẩm tính,...). Hãy khoanh vô chữ bịa trước câu vấn đáp đúng:

 • Toán lớp 5 trang 179 Luyện tập dượt công cộng

  Một xe hơi lên đường được 60km với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ, tiếp bại xe hơi lên đường được 60km với véc tơ vận tốc tức thời 30km/giờ. Như vậy, thời hạn xe hơi đã đi được cả nhì phần đường là: A. 1,5 giờ. B. 2 tiếng đồng hồ. C. 3h D. 4 giờ.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: thuyết phục người khác từ bỏ thói quen

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.